Home / Tag Archives: Raalte Regio

Tag Archives: Raalte Regio

dertiende editie van goede maatjes

Het hoofdpodium staat op De Plas en de overige podia zijn te vinden bij Echte Bakker Jorink, De Haenehof en bakkerij Van der Most. Wethouder Jacques van Loevezijn verricht om 12.00 uur de officiële opening van deze muziekdag. Dat gebeurt bij de Gouverneur onder het genot van korenwijn en haring. Om 16.15 uur verzamelen de koren zich voor de grote finale op De Plas. Dit is ook de plek en het moment dat de ‘Beste Maat van Raalte’ bekend gemaakt zal worden; een onderscheiding voor een organisatie of persoon die het afgelopen jaar een grote bijdrage heeft geleverd om Raalte te promoten.

kuieren over de berg in luttenberg tijdens midzomerwandeling

Museum De Laarman wordt het beginpunt van deze avondwandeling. Jeugdgroep Aksie ondersteunt de organisatie.

Om ook de allerjongsten een kans te geven kan er al vanaf 18.30 uur gestart worden. Rond de klok van 20.00 uur uur vertrekt de laatste groep. Deelname is gratis. Aanmelden kan tot op de avond zelf in groepsverband of individueel. Er is veel belangstelling: een kleine vierhonderd deelnemers heeft zich vooraf al ingeschreven via www.beleefdeluttenberg.nu. Aanmelden kan ook ter plekke tot op de avond zelf of een mailtje naar hennietijs@gmail.com.

woonbestemming voor 89 recreatiewoningen bij heino

De woonbestemming is permanent. De betrokken recreatiewoningen mogen dus zo meteen ook als permanente woningen worden doorverkocht. De gemeente Raalte heeft in 2012 al geprobeerd om een woonbestemming toe te kennen aan de recreatiewoningen, maar werd toen op de vingers getikt door de provincie.

Inmiddels hebben Provinciale Staten, mede dankzij inspanningen van het college van B&W én inwoners uit Heino, voor zeer specifieke gevallen van langdurige permanente bewoning ruimte gegeven een woonbestemming toe te kennen. De nieuwe provinciale verordening biedt de mogelijkheid om recreatiewoningen, die vóór 31 oktober 2003 bewoond werden en die sindsdien onafgebroken permanent bewoond zijn, een woonbestemming toe te kennen. Buiten de 89 recreatiewoningen zijn er nog enkele adressen die aan dit criterium kunnen voldoen. Het gemeentelijk beleid hanteert echter andere peildata voor de permanente bewoning (1 juli 1994 voor de Stoevinghe en 17 december 1987 voor bestemmingsplan Buitengebied Heino). Hieraan kunnen deze adressen niet voldoen. “Wij zien geen enkele aanleiding deze peildata los te laten”, zo stelt de gemeente. “Het bieden van ruimte voor extra recreatiewoningen betekent in feite aanpassing van het stringent gevoerde beleid hetgeen zeker zal leiden tot nieuwe pogingen om een permanente status of een woonstatus te verkrijgen. Elk extra woonbestemming boven het huidige aantal van 89 heeft bovendien gevolgen voor het woningbouwprogramma.”

Bezwaren
Vanuit de bewoners is ook de wens geventileerd de bebouwingsmogelijkheden te verruimen. Daarin gaat de gemeente echter niet mee. Dit is in strijd met de provinciale voorwaarden en ook eerder gestelde kaders. Eerder was bovendien al de inhoudsmaat vergroot van 300 naar 350 kubieke meter en de maximale oppervlakte van de bijgebouwen van 6 naar 50 vierkante meter.

Het ontwerp bestemmingsplan ligt momenteel ter inzage. Wethouder Wout Wagenmans zegt bezwaren van eigenaren van andere recreatiewoningen te verwachten, maar stelt ook dat, gezien de geschiedenis van de betrokken woningen, van rechtsongelijkheid geen sprake is. Hij hoopt dat de gemeenteraad voor het eind van het jaar een definitieve klap op het gewijzigde bestemmingsplan kan geven.

 

iedereen mag genieten bij strijd van salland

Dit jaar komen de Braingames speciaal naar Heino. Jong en oud kan allerlei testjes doen over hoe je hersenen werken. En het mooie is: bij voldoende deelname wordt bovendien een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek geleverd. Belangrijk voor zowel patiënten met hersentumoren als een veel grotere groep patiënten. Is het geen toffe gedachte als jij daar een bijdrage aan kunt leveren?

Drie musketiers
Daarnaast is het vanaf 9 uur is het een komen en gaan van deelnemers. Jort&Sander zullen hen de hele dag op enthousiaste wijze onthalen én uitzwaaien. Ieder is welkom om mee te helpen aanmoedigen. Door te hardlopen, wandelen, MTB-en, wielrennen, fietsen, of een combinatie van alles, halen de sportievelingen geld op. En van enthousiasme achter de zijlijn stijgen die prestaties vast tot nog grotere hoogte! Kom dus langs om iets te eten of te drinken, er zijn bbq&bites! En geniet van alle activiteiten en de gezellige sfeer op het terras. Vanaf 14 uur is het feest in de tent met live muziek van The Euros. Ook wel de drie musketiers van het feestcircuit genoemd. Met hits, humor en veel interactie als hun voornaamste wapens gaan zij samen met het publiek de Strijd aan! Daarnaast zorgen The Ultimate DJ’s en DJ Dré voor een optimale feestsfeer.

Sponsorrace op minifiets
Verder heeft Clown Knapie een geweldig parcours uitgezet waar hij een sponsorrace op een minifiets gaat volbrengen. Hoeveel rondjes fietst deze clown? Natuurlijk zijn er volop springkussens waar kinderen zich kunnen uitleven. Zelf meedoen aan Strijd van Salland kan natuurlijk ook. Zie daarvoor de site van Strijd van Salland of informeer op de dag zelf naar de mogelijkheden. Bij Strijd van Salland gaat 100% van de sponsoropbrengst naar onderzoek tegen kwaadaardige hersentumoren. Hard nodig: hersenkanker is de kankersoort waaraan de meeste kinderen en jongvolwassenen sterven. Het overlevingspercentage is heel klein, slechts 0,3%. Bovendien is een hersentumor zeer ingrijpend. Je hersenen zijn tenslotte direct verantwoordelijk voor je denken, doen, handelen en voelen.

Zondag 24 juni Strijd van Salland. Locatie: Sportpark De Kampen, Stationsweg 10, 8141 SC Heino. Aanvang: 9.00 uur. Met Jort&Sander, The Euros, The Ultimate DJ’s, Clown Knapie en DJ Dré. Gratis toegang!

Actuele informatie en inschrijven: www.strijdvansalland.nl

mystery guest opent belevings en beweegtuin in de hartkamp raalte

Hard gewerkt
In de afgelopen maanden is hard gewerkt, samen met een groot aantal vrijwilligers, Donkergroen en studenten van het Carmel College, om een beweeg&beleeftuin voor buurtbewoners in te richten. In de beweegtuin breng je mensen letterlijk in beweging, maar je brengt ook diverse bewonersgroepen bij elkaar – jongeren en ouderen, sport- en wandelclubjes, allochtone vrouwen. De beweeg&beleeftuin is dan ook echt een ontmoetingsplek.

Activiteitentuin
Maar het is ook een activiteitentuin. Over het algemeen zijn oudere wijkbewoners opgegroeid met de nutstuin en gewend om in de tuin te werken. Denk hierbij aan: moestuinen, kruidentuinen en pluktuinen. Het werken in de tuin is echter niet meer op intensief niveau, maar elke handeling draagt bij aan de kwaliteit van leven. Daarom is een deel van de tuin ingericht als pluk- en als moestuin.

Beleeftuin
Er is van alles te zien en horen in de tuin. Er is veel werk gemaakt om de zintuigen te prikkelen. Denk hierbij aan variatie in beplanting, kleur, structuur, aantrekken van insecten en bloeiende beplanting het jaarrond. Maar ook het zintuig ‘horen’ komt aan bod. Denk aan het ruisende geluid van bamboe en een bananenplant in de wind, maar ook de bijna klapperende of ratelende harde bladeren van de Trachycarpus.

Beweegtuin
De FIT+ beweegtoestellen in de tuin zetten aan tot bewegen. De Beweegtuin draagt bij aan een verbetering van de fysieke conditie van wijkbewoners. Zo wordt er in de buitenlucht gewerkt aan verbetering van lenigheid/flexibiliteit, uithoudingsvermogen, balans en coördinatie en kracht.

De beweegtuin rond het Centraal Hart zal ongetwijfeld veel publiek gaan trekken en daarmee een bijdrage leven aan de onderlinge contacten in de wijk. De opening op 27 juni 10.30 uur staat garant voor beleefactiviteiten voor jong en oud. Marktkraampjes met gezonde en lekkere zaken voor iedereen. Jeu de Boules demonstraties en gezellige muziek ronden de opening af.

extra geld nodig voor nieuw tijenraan in raalte

Dat meldt RTV Oost.

Het geld is onder meer nodig voor de verplaatsing van de entree van Rohda Raalte, het beachvolleybalveld op het dak en cameratoezicht bij de whirlpool. Ook wordt er 400.000 euro geïnvesteerd in nieuwe sportattributen.

Entree Rohda Raalte
Voor de verplaatsing van de ingang van Rohda Raalte, tegenover Nieuw Tijenraan, wordt 100.000 euro uitgetrokken.

“Nu duidelijk is dat Rohda het bestaande clubhuis verbouwt, moet de entree van het sportpark verplaatst worden richting het nieuwe parkeerterrein op de locatie van het oude Tijenraan. De gemeente gaat de helft van de kosten hiervan betalen.

Beachvolleybalveld
Op het dak van Nieuw Tijenraan is een beachvolleybalveld. De verenigingen en het sportbedrijf willen dat er meer met dit veld gedaan kan worden en dat het ook beter toegankelijk moet zijn voor publiek. De gemeente trekt daarom 124.000 euro uit voor verbeteringen.

Camera bij whirlpool
Nu het nieuwe zwem- en sportcomplex is geopend, blijkt dat er ook nog wat ‘kleine verbeteringen’ moeten worden aangebracht. Daar is 37.000 euro voor nodig. Van dat geld moet onder meer cameratoezicht worden geplaatst bij de whirlpool.

De camera wordt geplaatst naar aanleiding van het ongeluk, precies twee weken na de opening van het zwembad. Een meisje kwam met een pluk haar vast te zitten in het bubbelbad.

Geld al beschikbaar
Om de aanpassingen mogelijk te kunnen maken, hoeft het college niet het handje op te houden bij de gemeenteraad. Door het afstoten van het oude Tijenraan en de oplevering van het nieuwe Tijenraan heeft de gemeente nog 977.000 euro beschikbaar. De 316.000 euro die overblijft, gaat in het potje als reserve voor de exploitatie in de eerste jaren.

Nieuw Tijenraan werd begin dit jaar geopend en heeft zeventien miljoen euro gekost.

lagerhuisdebat over landbouw met jan terlouw in hoftheater

Leerlingen van Carmel College Salland hebben – op nadrukkelijk verzoek van Terlouw – een belangrijke rol tijdens de avond. Ze gaan met elkaar in debat over de invoering van een vleestax en een vliegquotum, als er tijd over is komt ook de vraag op tafel of het onderwijs meer aandacht voor duurzaamheid en milieu moet hebben.

Terlouw trapt de avond af met een spreekbeurt over de stand van zaken van onze natuur en milieu in relatie tot onder meer de landbouw. Daarna is het aan de leerlingen van het Carmel om via het debat de voors en tegens van de stellingen te verdedigen. Tussendoor en achteraf is er steeds ruimte voor vragen uit de zaal. Ruimte genoeg dus voor een goed gesprek.

Jan Terlouw had al een voorgesprek met leerlingen en vertelde hen over zijn drive: “Ik heb een mooi leven gehad en wil dat jullie dat ook hebben. De klimaatverandering is een feit. Maar het is nog niet te laat. Het is de hoogste tijd voor drastische veranderingen.”

De boodschap van Terlouw (natuurkundige, politicus en schrijver) is niet negatief. Wel alarmerend: "Zonder verlies van welvaart kunnen we de aarde redden en dus ons eigen leven op deze planeet!” En over de landbouw: “dat gaat in in Nederland alleen maar om productie. Meer, meer, meer. Dat kan gewoon niet langer. Maar die boeren moeten wel, want zij bepalen de prijzen niet, dat doen de grote bedrijven tussen boer en consument. Voedsel is onderdeel van de vrije markt. En één ding is zeker, dan geldt binnen de kortste keren het recht van de sterkste, de wet van jungle noem ik dat. Om dat te veranderen hebben we een marktmeester nodig. Een eerlijke marktmeester, die rekening houdt met alle belangen! En daar hebben we de politiek voor nodig.”

Kaartjes zijn voor een tientje te koop via het Hoftheater

Agenda
Hoftheater Raalte
Datum: Maandag 25 juni
Tijd: 19.30 uur tot maximaal 21.30
Entree: Tien euro

leergeld salland bij bijeenkomst platform raalte armoedevrij 2020

Leergeld Salland heeft een herkenbare en belangrijke plek in de plaatselijke samenleving als het gaat om het helpen van kinderen in armoede.
Het voorkomen van sociaal isolement als gevolg van armoede heeft het afgelopen jaar meer aandacht gekregen. Vooral omdat kinderen armoede zelf als belangrijkste aandachtpunt noemen. Leergeld Salland heeft als doel om zoveel mogelijk kinderen die in armoede leven te laten meedoen. Dit doel is niet te realiseren zonder de samenwerking met andere maatschappelijke partijen. Daarom werkt Leergeld samen met andere organisaties.

Leergeld Salland heeft er hard aan gewerkt om de zichtbaarheid te vergroten van de doelgroep met een laag besteedbaar inkomen. Dat heeft geleid tot groei van het aantal kinderen in de schoolgaande leeftijd van 4-18 jaar dat mee kan doen van 150 ( vanaf 1 januari 2013) naar 450 in 2017.

Humanitas Steunpunt Thuisadministratie Raalte stelt via een inkomenstoets vast welke ouders met een laag inkomen in aanmerking komen voor de regeling van Leergeld Salland. Humanitas Thuisadministratie geeft met toestemming van de ouders de hoogte van het besteedbaar inkomen door aan Leergeld Salland. Het voordeel hiervan is dat de uitvraag van gegevens maar één keer plaatsvindt.

De vrijwilligers van Leergeld Salland, intermediairs genoemd, gaan op huisbezoek voor voorlichting en advies aan de ouders over de aanvragen voor vergoeding. Ouders kunnen aanvragen doen voor de activiteiten van de kinderen op het gebied van sport, cultuur en welzijn en school. Aan de vergoedingen zijn maximale budgetten verbonden. Zo is er een budget voor sport, cultuur en welzijn. Voor middelbare scholieren en MBO studenten is er een extra schoolbudget. In bijzondere situaties waarbij het budget dreigt te worden overschreden en het kind daarvan de dupe wordt, probeert Leergeld Salland maatwerk te leveren.

Leergeld Salland heeft voor de gemeente Raalte een belangrijke signalerende functie. Leergeld Salland maakte deel uit van de Werkgroep Minimabeleid en Schulddienstverlening. Deze werkgroep adviseerde de gemeente in 2017 over het nieuw te vormen minimabeleid voor 2019. Vooral werkenden vanuit de bijstand (aantrekkende economie), alleenstaande werkende ouders en zelfstandigen met een laag besteedbaar inkomen vroegen extra aandacht (armoedeval). Dit was een terugkerend onderwerp in diverse bijeenkomsten met partners, de gemeente en het netwerk van Leergeld Salland. Leergeld Salland houdt nauwlettend alle ontwikkelingen in de gaten en zal dit met de leden van Platform Raalte Armoedevrij 2020 delen.

hans de kort maak contant betalen bij gemeentehuis raalte mogelijk

De Kort werd onlangs op het gemeentehuis geconfronteerd met het feit dat hij niet met contant geld kon betalen. "Omdat wij om diverse redenen geen gebruik maken van digitale betaalmogelijkheden, heeft mijn echtgenote het bedrag in contanten meegenomen", aldus De Kort. "De onmogelijkheid tot contante betaling was verbazingwekkend omdat veruit de meeste gemeenten, waaronder onze buurgemeente Olst-Wijhe, die mogelijkheid wél bieden. Olst-Wijhe vermeldt dit ook duidelijk op haar site. Het zijn allemaal gemeenten die wél rekening wensen te houden met al diegenen die om welke reden dan ook niet digitaal willen of kúnnen betalen. Mij gaat het vooral om die laatste groep: de kwetsbaren binnen onze samenleving."

Inmiddels hebben vele maatschappelijke instanties, waaronder de Nederlandse Ombudsman en De Nederlandsche Bank, maar ook de Tweede Kamer, zich er voor uitgesproken, dat bij gemeenten ook contant moet kunnen worden betaald. "Ik verzoek daarom de gemeente om het besluit om alleen digitale betalingen te accepteren te herzien. Dit kan door contant betalen bij ten minste één van de aanwezige balies mogelijk te maken."

De Kort denkt dat de kwetsbaren binnen de gemeente het ‘probleem’ niet snel zullen aankaarten. "Het gaat om kwetsbaren en ook bij de gemeente zou bekend moeten zijn dat deze mensen nauwelijks voor zichzelf kunnen opkomen. Ik ken in ieder geval wél personen uit die groep, mensen die grote moeite hebben met deze wijze van uitsluiting, maar zich daarover niet kunnen of durven te uiten."

Brief naar gemeente Raalte

Geachte raadsleden,

Per brief van 22 maart heb ik b&w vragen gesteld in verband met de (on)mogelijkheid van het contant betalen voor gemeentelijke dienstverlening in onze gemeente. Ik heb daarbij een desbetreffend Volkskrantartikel gevoegd, alsook een rapport van de Nationale Ombudsman (N.O.).

Recentelijk heeft ook het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) zich over deze kwestie uitgesproken in een brief aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Voor de volledigheid heb ik het Volkskrantartikel en het rapport van de Nationale Ombudsman ook nu bijgevoegd, alsmede de brief van het MOB, zodat er voor u geen misverstanden kunnen ontstaan over de standpunten van invloedrijke maatschappelijke organisaties over dit onderwerp. Het bijvoeglijke naamwoord ‘invloedrijke’ geldt blijkbaar evident niet voor Raalte, gezien het antwoord dat ik op mijn verzoek kreeg van een zekere Senior Specialist Dienstverlening (SSD) van onze gemeente. Of deze SSD namens b&w of namens u antwoordde is overigens nergens uit gebleken. Wellicht antwoordde hij namens zichzelf.

Ervan uitgaande dat de brief is geschreven namens b&w, stel ik vast dat die het zich wel heel erg gemakkelijk hebben gemaakt bij de beantwoording. Immers: uw besluit om het contant betalen af te schaffen, dateert uit 2014. Het rapport van de N.O. kwam echter daarná, in 2015 en de brief van de MOB is eind 2017 verstuurd. Al deze stukken zijn reacties op gemeenten, zoals Raalte, die contant betalen in essentie hebben afgeschaft. Ik zou dus mogen verwachten dat de argumenten van deze belangrijke maatschappelijke organisaties zouden zijn meegewogen. Maar nee hoor, niets van dit alles.

Wat me helemaal tegen de borst stuit, is de opmerking “hebben we de interne werkafspraak gemaakt dat we in schrijnende gevallen de mogelijkheid bieden om contant te betalen”. Te gek voor woorden. Wie bepaalt immers welke man/vrouw een “schrijnend geval” is en op grond van welke criteria? Wanneer, waar en hoezeer moet iemand met de billen bloot om dit aan te tonen? Heeft Raalte voor die personen wellicht speciale cabines, waarvan het onderhoud die dubieuze € 12.000,- per jaar kost? Belachelijk!

Op grond van alle stukken verzoek ik u uw besluit uit 2014 aangaande de afschaffing van contante betalingen, te herzien. Laat Olst-Wijhe uw voorbeeld zijn.

Mocht u daartoe niet bereid zijn, verzoek u op een duidelijke wijze te beargumenteren waaróm u het niet eens bent met de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman, noch met die van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer. Bij voorkeur nadat hierover een raadsdebat heeft plaatsgevonden, zoals dit ook gebeurd is voor de afschaffing.

Ook zou ik graag antwoord willen op de vraag hoe het mogelijk is om € 12.000,- te bezuinigen met het geheel afschaffen van de mogelijkheid tot contante betalingen, en gelijktijdig tóch het contant betalen mogelijk te houden – zij het voor schrijnende gevallen.

Met vriendelijke groet,

Hans de Kort
Raalte

 

elsof en vv fok22 in finale van sport realtoernooi

Laatstgenoemde teams strijden in de troostfinale op plaats drie en vier. Beide wedstrijden beginnen op vrijdag om 19.30 op Sportpark de Kampen in Heino. Na afloop vindt de feestelijke prijsuitreiking plaats. De toegang tot de wedstrijd is, zoals altijd, gratis.