Home / Tag Archives: Politiek

Tag Archives: Politiek

Nieuw boerenprotest: met de trekker naar het Overijssels provinciehuis

REGIO – Na het grote boerenprotest op 1 oktober gaan honderden boeren opnieuw protesteren. Aanstaande maandag trekt een trekkerstoet naar het provinciehuis in Zwolle. Belangenorganisatie LTO Noord pleit ervoor om de provinciale stikstofregels van tafel te vegen, of op te schorten.

Foto: Flierman Averlo protesteerde ook op 1 oktober

De lokale LTO-afdeling laat weten dat niet alleen boeren, maar ook alle sympathisanten en niet-leden zijn uitgenodigd om zich te laten horen. “Het gaat om het typische Nederlandse beleid waarbij Den Haag regeltjes bedenkt en de provinciale politiek er nog weer extra plasje over moet doen”, zegt Marcel Strijtveen van LTO Salland. De initiatiefnemers sluiten niet uit dat ze ook tijdens de Statenvergadering op woensdag van zich zullen laten horen.

Gisteren parkeerden honderden boeren hun trekkers voor het provinciehuis in Friesland. De provincie besloot toen om de stikstofregels in te trekken. “Wij willen ook beleidswijzigingen zien en vragen daarom ook om opschorting. We (de boeren, red.)  doen al jaren ons best om ons aan te passen, waar we moeten ook de kans krijgen om te overleven”, laat Ben Haarman van LTO Oost-Nederland weten.

De boerenprotesten volgen zich deze maand in rap tempo op. De mogelijkheid om goodwill kwijt te raken, is volgens Haarman aanwezig. “Maar we doen ons best om dat niet te laten gebeuren. We gaan altijd voor publieksvriendelijke acties en het protest bij het provinciehuis zal qua omvang ook niet vergelijkbaar zijn met de actie op het Malieveld. Deze protesten gaan ergens over. Het heeft ontzettend grote impact op boeren en zorgt voor veel onzekerheid binnen boerengezinnen.”

CDA wil opheldering over drugsdeals in gemeente Raalte

RAALTE – CDA Raalte uit zijn grote zorgen over drugsdeals en drugsgebruik in de gemeente Raalte. De partij stelt vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Het CDA wil weten of het college voldoende zicht heeft op het drugsgebruik onder jongeren in de gemeente Raalte. Volgens berichtgeving van RTV Oost vindt het dealen plaats op plekken plaats waar jongeren zich veilig moeten voelen en zich beschermd weten.

Onlangs publiceerde RTV Oost dat een criminele jeugdbende zeker 170 adressen in en rond Zwolle voorziet van allerlei soorten drugs. Een van de plekken waar pakketjes cocaïne werden afgegeven, was het sportpark van VV Heino.

Foto: Pixabay

GroenLinks: “Raalte, koop Straathof”

RAALTE – Stikstofrechten opkopen is de redding voor grote bouwprojecten, vindt GroenLinks in Raalte. De varkenshouderij van Straathof in Mariënheem staat te koop en is volgens de partij een grote kans om ammoniak uit de markt te halen.

“Nu ook in Raalte grote projecten als de N35, uitbreidingen van bedrijventerreinen en woningbouw stil komen te liggen, doordat de rechter ingrijpt daar waar de gemeente zelf teveel stikstofrechten heeft uitgegeven, kun je Straathof in Mariënheem beter terugkopen”, zegt Ralph Mulders van GroenLinks Raalte.

“Belangrijke projecten waar de gehele Raalter samenleving bij gebaat is kunnen dan wel doorgaan en Mariënheem wordt ontlast. De uitbreiding van varkensbaron Straathof is en blijft ongewenst en toch heeft het college deze megastal naast de woonkern Mariënheem toegestaan. Naast overlast is dit gebied een grote bron van stikstof en ammoniak die de aanpassingen aan de N35 en andere bouwprojecten nu blokkeert. Niet alleen GroenLinks, ook veel inwoners van Mariënheem en de rechter vinden dat de grens is bereikt. De aanslag op ons leefmilieu en de natuur door te grote uitstoot van Stikstof is onacceptabel. Stoppen dus met dit bedrijf en alvast verder kijken naar de toekomst met mogelijkheden voor Raalte.”

De oplossing om ammoniakrechten en de stallen van Straathof op te kopen is nog niet zo slecht, denkt GroenLinks. “Door de stikstof te compenseren kan de gemeente verder met de N35, bijvoorbeeld met fase 1 van Kruispunt Bos, de onderdoorgang van het spoor. Met een rood voor rood regeling kunnen doelgroep woningen voor jonge gezinnen in Mariënheem worden gerealiseerd. Het uitkopen van Straathof verdient zich dus terug. Het is op zijn minst interessant dat Raalte deze oplossing onderzoekt. De eerste gemeente in Nederland die de stikstof problematiek serieus aanpakt.”

GroenLinks Raalte ziet dat wel zitten. GroenLinks vraagt het college deze mogelijkheden voor Mariënheem te onderzoeken en indien mogelijk een bod te doen.

D66 Olst-Wijhe staat stil bij algemeen kiesrecht

OLST/WIJHE – D66 Olst-Wijhe dient namens alle fracties van de gemeenteraad Olst-Wijhe op 30 september een motie in, om het jubileum van het Algemeen Kiesrecht blijvend vieren. “Het lijkt zo normaal dat iedere Nederlander vanaf 18 jaar kan stemmen bij verkiezingen voor de Tweede Kamer en de gemeenteraad. Hiervoor is felle strijd geleverd door mannen en vrouwen als Henri Marchant en Aletta Jacobs”, aldus Maartje Lof.

“Ik vind het mooi dat alle vrouwen van de raad deze motie mede-ondertekenen. Het is zo belangrijk dat we stilstaan bij dit verworven kiesrecht”. De gemeenteraad wil een appelboom planten bij het gemeentehuis. Juist een boom staat symbool voor de toekomst, waar we elk jaar weer vele vruchten van mogen plukken.”

Lokale SP-afdelingen vieren jubileum in Heino

HEINO – De SP-afdeling uit Raalte en Olst-Wijhe bestaat dit jaar 25 jaar. Dit vieren zij op 21 september op het Marktplein in Heino met een tentoonstelling waarin de geschiedenis van de lokale afdeling op een ludieke manier in beeld wordt gebracht. “Onderdeel hiervan zijn de successen die we met de afdeling hebben behaald”, laat de partij weten.

De SP-fracties zullen in aanloop naar de jubileumfestiviteiten uitnodigingen en een speciaal jubileumkrantje rondbrengen. Hierin doen ze uit de doeken welke gebeurtenissen de afgelopen 25 jaar de revue hebben gepasseerd. “De focus ligt natuurlijk niet alleen op het verleden. De toekomst is minstens zo belangrijk”, aldus Lenka Pitrmanova.

CDA, CU en FvD: ‘Provincie Overijssel moet regie pakken bij plaatsing zonneparken

REGIO – CDA, ChristenUnie en Forum voor Democratie willen dat de provincie zo snel mogelijk de regie moet pakken bij het plaatsen van zonneparken in Overijssel. “Vooral omdat veel daken van grote bedrijven, overheidsgebouwen en agrarische bedrijven nog onbenut zijn”, laten de drie partijen gezamenlijk weten.

Tijdens de vergadering op 11 september over de Regionale Energie Strategieën in Overijssel gaan de partijen hierover vragen stellen aan de gedeputeerde. Ze willen concrete informatie over hoe de Regionale Energie Strategie, het plan voor mogelijke zonnevelden langs de A35 en het bericht dat het kabinet landbouw- en natuurgronden wil ontzien bij de aanleg van zonneparken, passen binnen de gestelde coalitieafspraken.

“We willen weten of het college bereid is om de coalitieafspraak over het verankeren van de zonneladder in de Omgevingsvisie prioriteit te geven. Dit vanwege de actualiteit en de benodigde regie op alle zonneparkprojecten om zo wildgroei te voorkomen. Daarnaast horen we graag meer over de plannen van een energiecorridor, een lint van 1 kilometer langs de A35 waar door wind, zon en warmte een deel van de enorme energieopgave van Overijssel gerealiseerd wordt. Ook zijn we benieuwd hoe het college de aankondiging van het kabinet, het maximaal ontzien van landbouw en natuurgronden, een concrete plek gaat geven in haar plannen”, aldus de drie partijen.

De Statentafel over dit onderwerp staat gepland voor 11 september om 18:30 uur.

CDA: ‘Buskaartje kopen moet makkelijker’

REGIO – Een buskaartje kopen met contant geld is op veel plaatsen niet meer mogelijk. Het CDA vindt dat dat anders moet. Woordvoerder Verkeer en Vervoer Bart van Moorsel heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het provinciebestuur. “Niet iedereen beschikt over een ov-chipkaart, zoals bijvoorbeeld mensen die niet goed mee kunnen komen in de digitale wereld. Ook voor hen moet het makkelijk zijn om een buskaartje te kunnen kopen. Er moeten voldoende verkooppunten zijn, waar je met contant geld een kaartje kunt kopen.”, aldus Bart van Moorsel. Wat het CDA betreft moet het aantal verkooppunten worden op geschroefd.

Het CDA vindt dat Overijssel ook moet nadenken over de mogelijkheden om buskaartjes makkelijker beschikbaar te maken voor toeristen. “In het buitenland is het heel gebruikelijk om via een app op je smartphone een kaartje te kopen. Als we dit in Overijssel kunnen aanbieden aan toeristen, komt dat de gastvrijheid van de provincie ten goede. Dat past bij een provincie waar toerisme zo belangrijk is voor de economie. Wij vinden dat het niet kunnen kopen van een buskaartje, niet de reden mag zijn dat je niet met de bus gaat in Overijssel, vandaar de vragen”, licht Van Moorsel verder toe. “Ik hoop dat we aan de hand van de reactie van de provincie een stap kunnen zetten en dat buskaartjes op meer plekken en makkelijker beschikbaar komen.”

Omgekeerd afval inzamelen Welsum stuit inwoner tegen de borst

WELSUM – De gemeente Olst-Wijhe heeft onlangs aangekondigd dat het afval in het buitengebied ‘omgekeerd zal worden ingezameld’. Inwoners dienen dan het restafval zelf naar een ondergrondse container te brengen. Door deze maatregel hoopt de gemeente de hoeveelheid restafval terug te dringen en de belasting op het milieu te verminderen. Niet iedereen is echter van mening dat dit de juiste manier is om de duurzaamheid in de gemeente Olst-Wijhe te bevorderen. “Het zet ook, uiteraard ongewild, de deur open voor minder wenselijke manieren om je van afval te ontdoen, zoals dumpen in de natuur of het zelf verbranden”, schrijft een inwoner van Welsum aan het college van b&w.

“Het is overigens veelzeggend dat tijdens de onlangs gehouden kernenavond in het Dorpshuis in Welsum bleek dat de verantwoordelijke wethouder Blind nog nooit gehoord had van het begrip ‘ecologische voetafdruk’ en bij de verdediging van het voornemen niet verder kwam dan te melden dat het de gemeente alleen maar gaat om het verminderen van (het moeten ophalen van) afval, waarmee het plan overkomt als een doodgewone bezuinigingsmaatregel.”

De maatregel wordt op maandag 2 september besproken in de raadsvergadering.

Lees hier de hele brief over de omgekeerde afvalinzameling die het college ontving.

Kadernota gemeente Olst-Wijhe ingewikkelde puzzel

OLST-WIJHE – Gemeente Olst-Wijhe noemt het opstellen van de Kadernota een ‘ingewikkelde puzzel’. De gemeente moet het doen met minder geld van het Rijk, kamt met tekorten op jeugdzorg en moet voldoen aan wettelijk verplichte taken, zoals de invoering van de Omgevingswet en de energietransitie.

“Ja, het heeft ons als college wel de nodige hoofdbrekens gekost”, aldus portefeuillehouder financiën Anton Bosch. “Er is een aantal onderdelen waar we invloed op kunnen uitoefenen om de puzzel op te lossen. Besparen op bestaand beleid, minder geld uittrekken voor gewenst nieuw beleid en we kunnen ook draaien aan de knoppen van de onroerendezaakbelasting (OZB) en de toeristenbelasting.”

Bosch: “Zoals vele andere wethouders financiën vind ik het moeilijk te verteren dat wij door toedoen van het Rijk met deze situatie moeten dealen.” Hij doelt hierbij op het feit dat gemeenten in zijn ogen niet voldoende gecompenseerd zijn voor de uitvoering van de jeugdzorg en andere gedecentraliseerde wettelijke taken. “Zoals ook de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) heeft aangegeven, voelen wij ons als gemeenten zo langzamerhand meer een uitvoeringsorganisatie van het Rijk dan een partner.”

Gevolgen

Ondanks de budgettaire krapte maakt het college, door goed te kijken wat anders of minder kan, toch ook investeringen mogelijk. Zo stelt het college de raad voor om onder andere voor onderwijshuisvesting meerjarig geld vrij te maken of te reserveren. En ook om te investeren in beheer openbare ruimte, vitaal platteland en in 2020 door te gaan met het project voor participatie van ouderen Dag!enDoen!

De financiële omstandigheden bemoeilijken echter wel het uitvoeren van het raadsakkoord zoals de raad dat in 2018 heeft opgesteld. Daarnaast heeft het ook gevolgen voor de gemeentelijke belastingen. In de Kadernota wordt voorgesteld om de toeristenbelasting vanaf 2021 te verdubbelen. De OZB wordt naast de trendmatige verhoging van 1,5% in 2020 ook extra verhoogd met 2%, oplopend tot 5% in 2022. Hierover besluit de raad definitief in november en december van elk jaar.

Over de Kadernota 2020-2023 en de uitgangspunten van de begroting spreekt de raad tijdens zijn vergadering van maandag 8 juli.

Coalitieakkoord Overijssel gepresenteerd

REGIO – Dinsdag is het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan Overijssel’ gepresenteerd. Hierin hebben de onderhandelaars van CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en de SGP de ambities beschreven voor de komende jaren.

Het akkoord is op hoofdlijnen omschreven aan de hand van zeven hoofdopgaven voor Overijssel: Krachtige economie, Goede bereikbaarheid, Hitte, droogte en wateroverlast, Energietransitie, Aantrekkelijk wonen en ruimte, Vitaal landelijk gebied en Samen leven in Overijssel.

Formateur Bart Krol: “Deze coalitie wil samen met inwoners, partners en de partijen in de Staten aan de slag om resultaten te boeken voor Overijssel. Met een open houding samen bouwen aan Overijssel. Dit akkoord vormt daarvoor een mooie basis.”

Kandidaat-gedeputeerden
Tijdens de presentatie zijn ook de kandidaten gepresenteerd voor het nieuwe College van Gedeputeerde Staten. Voor het CDA zijn dat Eddy van Hijum en Roy de Witte, voor de VVD Monique van Haaf, voor de PvdA Tijs de Bree, voor de ChristenUnie Bert Boerman en voor SGP Gert Harm ten Bolscher.

Het is de bedoeling dat het nieuwe College op woensdag 19 juni aanstaande wordt geïnstalleerd tijdens de vergadering van Provinciale Staten.