Afscheidsconcert Heeren van Salland en Salland Vocaal

  Plaskerk, Raalte
  25 november 2022
  01:00 uur


  Mannenkoren voor het laatst afzonderlijk te horen tijdens afscheidsconcert in Plaskerk

  RAALTE – Samen sterker, dat lijkt het motto van de mannenkoren Heeren van Salland en Salland Vocaal. Er wordt inmiddels volop gerepeteerd voor een gezamenlijk concert op vrijdagavond 25 november in de Plaskerk. Daarna worden beide mannenkoren officieel opgeheven, maar komt er een vervolg met een heel nieuw mannenkoor.

  Beide mannenkoren met leden uit de heel Salland kampen met dezelfde problemen: teruglopende ledenaantallen en gemiddeld steeds oudere leden door weinig aanwas van jongeren. Het in september 1997 opgerichte Heeren van Salland zag het aantal leden in de loop der jaren dalen van rond de 30 naar nu 22. En bij het jongere Salland Vocaal, opgericht in 2007, daalde dat aantal van 25 naar 15 leden. “Als vierstemmig koor gingen we daardoor noodgedwongen naar driestemmig. En straks zou dat misschien wel tweestemmig worden en dat wil je echt niet”, zo geeft Hans Flierman, voorzitter van de Heeren van Salland het probleem in een notendop weer. En de oplossing is duidelijk; de twee koren zijn dus hard op weg naar samenwerking.
  De twee Sallandse mannenkoren hebben naast dezelfde problemen ook veel overeenkomsten, zo werd bij de onderlinge gesprekken wel duidelijk. Zo zit bijvoorbeeld het repertoire dicht bij elkaar; licht klassiek, musical, traditionals, zeemansliederen en spirituals; “En beide koren zijn niet kerkelijk gebonden.”
  Die relatie en contacten met het andere mannenkoor in Raalte waren er altijd wel, zo vertelt Wim Veldhuis, voorzitter van Salland Vocaal. “En daarom ga je dan ook samen eens met de benen op tafel overleggen: wat kunnen en willen we? Toen werd besloten om in november een gezamenlijk concert te geven waarvoor we nu ook gezamenlijk aan het repeteren zijn. Straks weer in het Annahuis en nu tijdelijk in de Plaskerk. Onze leden hebben we er steeds goed bij betrokken. Die weten ook precies wat het doel is na 25 november, namelijk om gezamenlijk verder te gaan.”

  Massiever

  “Ik vond het leuk om op de allereerste gezamenlijke repetitieavond te zien hoe de leden van de twee koren zo makkelijk met elkaar mixten. Dat ging allemaal heel natuurlijk. En het geluid was meteen ook een stuk massiever kun je zeggen, erg mooi”, constateert een tevreden Flierman over die avond. Extra voordeel is dat er gerepeteerd wordt met dezelfde dirigent, Wim van Lenthe uit Vilsteren die al het stokje zwaaide bij Salland Vocaal. Hans Flierman; “Bij Heeren van Salland was dat dirigent Hans Mol, maar die had al aangegeven te willen stoppen. Hij doet nu de begeleiding bij het concert 25 november, dat is een mooie afronding.”
  Het bericht alleen al van de komende samenwerking heeft meteen al succes gehad vertelt Veldhuis; “Twee nieuwe leden hebben zich spontaan aangemeld en een oud-lid wil weer mee gaan zingen. Maar iedereen die iets met muziek en zingen heeft, die is natuurlijk altijd van harte welkom. Er is nu nog genoeg tijd om op 25 november mee te kunnen zingen.”

  Na 25 november is er dus sprake van een heel nieuw koor. “Met ook een nieuw bestuur. De naam is niet bekend, dat volgt allemaal nog later. Natuurlijk, Heeren van Salland Vocaal ligt ergens voor de hand, die naam is ook wel genoemd, maar aan de andere kant kun je misschien beter met een heel nieuwe naam van start gaan”, overpeinst Veldhuis. “Het wordt in ieder geval geen Mannenkoor Raalte want onze leden komen uit heel Salland,“ weet Flierman, zelf een Deventernaar.

  Meer info via e-mail: veldhuisvanloon@gmail.com (Salland Vocaal) en sec.hvs@outlook.com (Heeren van Salland).

  Foto: Elke woensdagavond wordt er nu in de Plaskerk gezamenlijk gerepeteerd door de twee Sallandse mannenkoren.