Themabijeenkomst PB Heino over centrum

  Dorpshuus, Heino
  23 mei 2022
  20:45 uur


  HEINO – Plaatselijk Belang Heino houdt op maandag 23 mei een themabijeenkomst in het Dorpshuus over het centrum van Heino. De bezoekers kunnen aangeven hoe zij het centrum zouden willen vernieuwen.

  In 2019 heeft de gemeenteraad het plan Centrumontwikkeling Heino vastgesteld. Dat plan is opgesteld door lokale organisaties samen met de gemeente. Kernpunten zijn: Heino is en blijft een winkeldorp; Heino is gastvrij en biedt een plek voor ontmoeting in een groene setting; Heino moet aantrekkelijker worden voor toeristen; de bereikbaarheid van het centrum dient goed te blijven voor elke gebruiker; het centrum moet uitnodigend zijn om langer te verblijven en er moet gezorgd worden voor activiteiten en evenementen.
  Inmiddels is er al een vernieuwd plein rondom de Leugenpomp gerealiseerd met uitgebreide zitgelegenheid en er komt dit jaar een verbeterde entree naar Hof van Rakhorst. Maar wat is er nog meer nodig? Daarover mogen de bezoekers van de themabijeenkomst hun mening geven. Het gaat niet alleen om de inrichting van de openbare ruimte en de bereikbaarheid, ook is er aandacht voor leegstand.

  De themabijeenkomst begint rond 20.45 uur en sluit aan op de algemene ledenvergadering die al om 19.45 uur van start gaat (inloop vanaf 19.30 uur). Na een korte inleiding volgen er ronde-tafel-gesprekken in kleinere groepjes.