Demonstratie met zeeklei voor bodemverbetering

  Migaweg 8, Dalmsholte
  14 december 2022
  10:00 uur


  ZWOLLE – Binnen het landelijke Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) is een subsidie verstrekt voor bodemverbetering bij het agrarisch bedrijf Van Kooten in Lemelerveld. Daarbij draait het om een experiment waarbij zeeklei wordt toegevoegd aan de bodem. Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer houdt daar twee demonstraties.

  De eerste, op woensdag 14 december, staat in het teken van het uitrijden van de zeeklei. De tweede keer, aan het einde van de zomer in 2023, staan de resultaten centraal. Het opbrengen van klei op de bodem heeft diverse voordelen, onder andere: een beter watervasthoudend vermogen in de bovenste 10 cm van de grond, minder uitspoeling en betere beschikbaarheid van mineralen voor bodem en gewas.
  Beide demo’s worden gehouden aan de Migaweg 8 in Dalmsholte van 10.00 tot 12.00 uur. Bij de demo’s zijn vertegenwoordigers van Klaei BV en het DAW-team aanwezig om mee in gesprek te gaan en vragen aan te stellen. Iedereen is welkom. Voor meer informatie of vragen met betrekking tot het ontvangen van een subsidie voor bodemverbetering mail naar info@agrarischwaterbeheer.nl.