Avond Bijenvereniging Heino en Duurzaamheidscoalitie over kleine roetbij

  Dorpshuus, Heino
  2 december 2022
  19:30 uur


  RAALTE/HEINO – Bijenvereniging Heino en de Duurzaamheidscoalitie (een samenwerkingsverband tussen D66, GroenLinks en PvdA Raalte) willen samen de kleine roetbij ‘adopteren’. Daarom houden ze op vrijdagavond 2 december een speciale avond in het Dorpshuus in Heino. Iedereen is welkom om mee te denken over wat er allemaal mogelijk is om de kleine roetbij een goede toekomst te geven in Salland.

  “Wat kun je doen aan de achteruitgang van aantallen en soorten insecten?“ Dat vragen Bijenvereniging Heino en de Duurzaamheidscoalitie zich af. “Steeds kleiner wordende populaties van insecten en afname van soorten dragen bij aan de afkalving van de gezondheid van de aarde.” Er zijn meer dan 360 soorten wilde bijen in Nederland. Dus waarom dan deze kleine roetbij? “Omdat het een bij is die het moeilijk heeft, maar tegelijkertijd wel zijn eten haalt op bloemen die hier veel voor kunnen komen. Bovendien, deze bij nestelt in zandgrond, iets waar Salland rijk aan is. Daardoor zijn juist hier heel veel acties te bedenken voor dit project. En als het de roetbij weer goed gaat, betekent dat voor de bij én voor andere insecten in het algemeen ook een grote verbetering.“
  Tijdens de avond in het Dorpshuus verzorgen Natuur&Milieu Overijssel, bioboer Jan Overesch, Landschap Overijssel, Waterschap Drents en Overijsselse Delta, Salland Zoemt, Natuurmonumenten (Landgoed de Colckhof) en Duurzaam Heino korte presentaties over wat zij al doen voor de biodiversiteit. De Sallandse Vlinderfotografen Emilio Metting en Leonieke Kruit geven meer uitleg over de kleine roetbij en wat deze nodig heeft. Naast het bedenken en opstarten van nieuwe acties voor de kleine roetbij is deze bijeenkomst ook bedoeld om elkaar te ontmoeten en kennis te maken met al bestaande groene initiatieven.
  Aanvang is om 19.30 uur. Voor aanmelding zie www.duurzaamheidscoalitie.nl.