Extra ledenvergadering Wijhe 92 ivm fusie met Rood Wit 75

    Clubhuis de Verlenging, Wijhe
    22 november 2022
    20:00 uur


    WIJHE – Wijhe ’92 houdt op dinsdag 22 november een extra ledenvergadering in clubhuis de Verlenging. Dit in verband met de fusie met Rood Wit ’75. Aanvang is om 20.00 uur.

    De leden van volleybalvereniging Rood Wit ’75 zijn al akkoord met de fusie met Wijhe ’92 en tijdens de recentelijk gehouden algemene ledenvergadering van Wijhe ’92 gaven ook de ongeveer 75 aanwezige leden het groene licht. Er moest die avond in verband met de fusie ook gestemd worden over een aanpassing van de statuten van Wijhe ’92. De aanwezigen gingen daarmee dan wel akkoord, maar volgens de bestaande statuten dient echter tenminste twee-derde deel van de leden aanwezig te zijn om nieuwe statuten rechtsgeldig te kunnen goedkeuren. En zoveel leden waren er die avond niet. Daarom nu de extra ledenvergadering. Dan kan er een besluit worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige leden. De nieuwe concept statuten liggen voorafgaand aan de vergadering ter inzage en kunnen ook opgevraagd worden bij de secretaris (secretaris@wijhe92.nl).