woensdag 22 mei 2024 | WEEK 21 |
HomePolitiek

Politiek

0248899_Sylvia_edt.JPG

‘We moeten terug naar de bedoeling van alles’

RAALTE – Een auto stopt en het raampje gaat naar beneden. “Leuk, dat je weer terugkeert in de Raalter politiek!”, zegt de bestuurder. Sylvia van der Heide (BurgerBelangen) begint te lachen. Ze heeft wel meer van dergelijke reacties gehad, zo vertelt ze, terwijl ze bij het gemeentehuis van Raalte staat

Financieel beeld Olst-Wijhe positief, maar waken voor te veel optimisme

OLST/WIJHE - Het financiële beeld van de gemeente Olst-Wijhe is voor de komende jaren positief. Dat stelt Olst-Wijhe zelf op basis van de begroting en de meerjarenraming die het college heeft opgesteld. Toch waakt wethouder Hans Olthof (financiën) voor te veel optimisme.

0240518_WimTutert.jpg

‘In elk geval blij dat er nu naar de PAS-melders gekeken wordt’

Nieuw VVD-Statenlid Wim Tutert gematigd positief over stikstofrapport RemkesZWOLLE – We zijn niet jaloers op hem, zeggen we tegen Wim Tutert. De VVD’er, inwoner van Broekland, oud-slager (en oud-gemeenteraadslid) in Raalte, is recentelijk benoemd tot lid van de Provinciale Staten van Overijssel. Hij is onder andere woordvoerder Landbouw & Natuur.

0239773_Wim_Tutert_installatie_PS.JPG

Wim Tutert nu lid Provinciale Staten

ZWOLLE - Wim Tutert uit Broekland is vorige week woensdag benoemd tot VVD-lid van de Provinciale Staten van Overijssel. In de vijf leden tellen fractie wordt hij woordvoerder Verkeer & Vervoer en Landbouw & Natuur. Hij houdt zich al langere tijd bezig met het stikstofdossier. Hij was namelijk al enige

0239277_Breun_Breunissen.jpg

BurgerBelangen draagt Breun Breunissen voor als nieuwe wethouder

RAALTE - Breun Breunissen wordt door BurgerBelangen Raalte voorgedragen als nieuwe wethouder in de gemeente Raalte. Hij volgt Sylvia van der Heide op die onlangs, om gezondheidsredenen, haar functie neerlegde. Breunissen woont in Raalte en is momenteel werkzaam als lid van het dagelijks bestuur bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Zorgen over bezuinigingen voorliggend veld in Olst-Wijhe

OLST/WIJHE – Het college van B&W van Olst-Wijhe stelt de raad voor om definitief in te stemmen met een bezuiniging van 15 procent op het zogenaamde voorliggend veld. Tijdens de heroverwegingen in 2021 was dit al voorgenomen. Bij het voorliggend veld gaat het om algemene voorzieningen die zonder indicatie beschikbaar

Gemeentebelangen Raalte gematigd positief over eigen stikstofkoers provincie

RAALTE – “Het zou enorm helpen als de provincie Overijssel harde toezegging doet dat Overijssel de tijd neemt tot 2035 om de stikstofdoelen te halen”, dat zegt Jan Schokker, fractievoorzitter van Gemeentebelangen Raalte over de eigen aanpak van het stikstofvraagstuk door de provincie Overijssel (zie kader). Hij is gematigd positief

0234262_money-g2789147e91920.jpg

Prognoses pakken zéér positief uit voor Raalte: de komende jaren bijna 24 miljoen extra

RAALTE – De Meicirculaire van het Rijk pakt zéér positief uit voor de gemeente Raalte. Op basis van de prognoses mag Raalte over de periode 2023 tot en met 2026 namelijk in totaal bijna 24 miljoen euro extra verwachten uit het gemeentefonds. “Dat betekent dat we de komende jaren best

0233523_GemeentehuisRaalte.JPG

Stikstofdiscussie: CDA- en VVD-raadsleden in Raalte blijven op hun plek

RAALTE – De landelijke koers van het CDA en de VVD inzake het voorgestelde stikstofbeleid zorgt bij sommige leden op gemeentelijk of provinciaal niveau voor hoofdbrekens. Want die koers voelt niet altijd goed. Voor het CDA als van oudsher de boerenpartij; voor de VVD als partij van de ondernemers. De

0233539_onderhandelaars_en_kandidaatwethouders.jpg

Bestuursakkoord Olst-Wijhe gepresenteerd

OLST/WIJHE – Coalitiepartners Gemeentebelangen Olst-Wijhe, CDA en VVD hebben op zaterdag 2 juli het bestuursakkoord ‘Focus en verbinding’ gepresenteerd. Met dit bestuursakkoord wordt de basis gelegd voor de bestuursperiode 2022-2026.

0233086_boeren.jpg

Raalte steunt standpunt provincie: ook andere sectoren betrekken

RAALTE – Het gemeentehuis in Raalte kreeg afgelopen maandag bezoek van protesterende boeren. Burgemeester Martijn Dadema ging met hen in gesprek. Middels een brief aan Den Haag heeft het Raalter college inmiddels laten weten het standpunt van de provincie te steunen: samen met de boeren vervolgstappen bepalen inzake het stikstofbeleid.

GB Raalte over stikstofbrief: ‘Alleen maar duidelijkheid over ordinaire opkoop’

RAALTE – Jan Schokker, fractievoorzitter van GemeenteBelangen Raalte, is namens zijn partij in de pen geklommen om de onvrede over de stikstofplannen te uiten. “Haagse bestuurders hebben voor de zoveelste keer weer eens een aantal regels middels een brief over de schutting gegooid. Steeds meer wordt duidelijk hoe groot de

0232204_Stimuland_Dadema_2.JPG

‘Hier bestaat de samenhang om samen problemen op te lossen nog’

NIEUW HEETEN – Burgemeester Martijn Dadema gelooft in de kracht van het platteland, ook als het om bijvoorbeeld de veelbesproken stikstofplannen van het kabinet gaat. “Er moeten zeker oplossingen komen, maar die moeten wel veel meer van onderaf komen. Hier op het platteland is nog de samenhang en cohesie die

0232488_Koeien_in_de_wei_2.jpg

CDA-afdelingen in Overijssel: ‘Terug naar tekentafel met stikstofplannen’

REGIO – “Bedacht achter het bureau, maar onhaalbaar in de praktijk”, dat zeggen de 25 CDA-afdelingen in de provincie Overijssel in een gezamenlijke verklaring over het voorgestelde stikstofbeleid. De Overijsselse afdelingen zeggen niet achter dit beleid te staan en breken daarmee met de landelijke koers (waarvoor de eigen partij medeverantwoordelijk

ChristenUnie Overijssel: ‘Oplossing stikstofprobleem niet alleen taak voor de boer’

ZWOLLE - De provincie moet aan de slag met de plannen van de minister om de stikstofuitstoot - ook in Overijssel - aanzienlijk te verlagen. ChristenUnie Overijssel deelt de zorgen, maar is kritisch over de voorgenomen aanpak. Fractievoorzitter Renate van der Velde: “Voor onze partij is steeds van belang geweest

Meer deze week