maandag 22 april 2024 | WEEK 17 |
Blog

Mannenkoor Roalter Jong’s viert 25-jarig bestaan

0276923_RJ_Zwakenberg.jpg

RAALTE – Mannenkoor Roalter Jong’s viert dit jaar zijn 25-jarig bestaan. Wat begon als een bescheiden groep van zestien mannen die elkaar tijdens Stöppelhaene ontmoetten op het terras van hotel De Zwaan in Raalte, is uitgegroeid tot een bloeiende gemeenschap van muzikanten en zangers.

Op 19 februari 1999 werd het mannenkoor officieel opgericht. “Het eerste optreden in juni van datzelfde jaar bij restaurant De Bagatelle in Mariënheem, werd een groot succes”, zo laten de Roalter Jong’s weten. In de beginjaren groeide het koor gestaag naar vijftig leden. Daarnaast voegden ook twee accordeonisten en een toetsenist zich bij de mannen.
Wat ooit begon als een shantykoor, evolueerde door de jaren heen naar een koor met een breed repertoire van zo’n 150 liederen in diverse talen, variërend van modern tot klassiek. In de afgelopen 25 jaar heeft het koor maar liefst circa zevenhonderd optredens verzorgd, variërend van tehuizen tot festivals, van openluchtoptredens tot privéconcerten. Hoogtepunten uit de rijke geschiedenis van het koor zijn onder meer optredens tijdens Stöppelhaene, de Sallandse Wandelvierdaagse, de haringparty’s en de reizen met leden en partners naar Duitsland en België. Vooral de laatste jaren heeft het koor een toestroom van nieuwe leden mogen verwelkomen, waardoor het aantal leden nog steeds rond de vijftig ligt. Na vele jaren onder leiding te hebben gestaan van Ben de Roos, heeft het koor nu een vrouwelijke dirigent: Greet Nekkers.

Jubileumconcert

Ter ere van het jubileumjaar staan er twee bijzondere evenementen op het programma. Allereerst vindt er op zondag 30 juni een Meezingfestijn plaats bij De Bagatelle (er zijn nog een paar kaarten beschikbaar). En als klap op de vuurpijl verzorgt het koor op zaterdag 28 september een groots jubileumconcert in het Hoftheater. Kaarten zijn verkrijgbaar via het Hoftheater.
Voor meer informatie mail naar info@roalterjongs.nl.

Voorjaarsfietstocht vanuit Middel

MIDDEL – Het Buurthuis in Middel vormt op tweede pinksterdag, maandag 20 mei, weer het startpunt voor de jaarlijkse voorjaarsfietstocht.

De route meet ongeveer 50 kilometer. Starten kan tussen 9.00 en 11.30 uur. De deelnemers vertrekken om het half uur. De eerste groep om 9.00 uur; de tweede een half uur later enzovoorts. De route voert richting Okkenbroek. Halverwege wordt een lunchplek ingericht (voor eventuele dieetwensen neem contact op met de organisatie). Daar bestaat ook de mogelijkheid om fietsen bij te laden en gebruik te maken van het toilet. Na de lunch gaat de route verder richting het Buurthuis. De deelnamekosten bedragen 12,50 euro. Opgave (tot en met donderdag 16 mei) is mogelijk via tel. 0570-862384 of via de mail fietstocht@acmmiddel.nl. Geef daarbij het volgende door: naam, telefoonnummer, het aantal deelnemers, woonplaats en de gewenste starttijd.

Wandelweekend rond Heeten

RAALTE – Wandelgroep Raalte houdt in het weekend van zaterdag 4 en zondag 5 mei haar jaarlijkse Sallandse Voorjaarstocht. Er zijn routes uitgezet van 5 km, 10 km, 15 km, 20 km, 30 km en 40 km.

Vanaf de startlocatie aan de Oosterenkweg 16 slingeren die door de omgeving van Heeten. De kanaaltracks, landgoed Schoonheten, de Zonnebergen: de loper waant zich echt even ‘buiten’. Starten aan de 40 en 30 km kan tussen 8.00 en 9.00 uur; aan de 20 km tussen 8.00 en 11.00 uuur; aan de 15 km en 10 km tussen 9.00 en 13.00 uur en aan de 5 km tussen 10.00 en 14.00 uur. Bij deze tocht, in het teken van de Olympische Spelen, kan in het bijzonder de jeugd zich uitleven. De deelnamekosten bedragen 5 euro (leden van de KWbN krijgen 1 euro korting). Voor de korte afstand van 5 km (de kinderroute met medaille) geldt een aangepast tarief van 2 euro.

Voor meer informatie: www.wandelgroep-raalte.nl.

Wijhe in de startblokken voor de Koningsloop

0277087_Koningsloop_300_dpi.jpg

WIJHE – Op vrijdag 26 april, de avond voor Koningsdag, worden weer honderden hardlopers verwacht aan de start van de Koningsloop in de Langstraat in Wijhe. Van kleuters tot regionale toppers:. Het Verenigd Comité Wijhe nodigt iedereen uit om mee te doen of om de lopers aan te moedigen.

De inschrijvingen stromen binnen. Zal het aantal van vijfhonderd deelnemers opnieuw worden gehaald? Kinderen tot en met 12 jaar lopen 600, 1200 of 1800 meter door het centrum van het dorp. Zij kunnen gratis meedoen dankzij de support van vijf bedrijven: Stegeman, Normec Dumea, BREIJN, Ygdrasil en Van Gurp Bouwmarkt. Volwassenen en kinderen vanaf 13 jaar kunnen kiezen voor de 5 of 10 kilometer. Daarnaast is er ook weer een bedrijvenloop. Inschrijven kan alleen online: www.mijninschrijving.nl. Voor meer informatie over de bedrijvenloop mail naar koningsloopwijhe@gmail.com.
Om 17.45 uur is er een korte warming-up in het startvak, dit jaar verzorgd door dansschool Elle Dansé. Hier kunnen alle kinderen aan meedoen om hun spieren los te maken. Om 18.00 uur klinkt het eerste startschot. De jongste lopertjes (tot en met 6 jaar) mogen beginnen. De prijsuitreiking voor de drie jeugdafstanden is om 18.35 uur. Daarna gaan om 19.00 uur de 5 en 10 kilometer van start. Als iedereen over de finish is, vindt de prijsuitreiking plaats. Traditiegetrouw zullen de snelste man en vrouw uit Wijhe op de 10 km worden gekroond tot koning en koningin van de loop.
Bij de start/finish en ook langs de route is muziek aanwezig. Speaker Daan Koerhuis houdt het publiek op de hoogte van het verloop van de wedstrijden en andere wetenswaardigheden. Na afloop is er volop gelegenheid om gezellig na te praten bij één van de horecagelegenheden in de Langstraat. Meer informatie is te vinden op www.verenigdcomitewijhe.nl/koningsloop.

Foto: Jan Amse

Nieske’s Erf genomineerd voor Deltaplan Veehouderij

0276942_Jeroen_Nieske_Neimeijer_Heino.jpg

HEINO – Nieske’s Erf, het biologisch varkensbedrijf in Heino van Jeroen en Nieske Neimeijer, is genomineerd voor de titel ‘Deltaplan Veehouderij Awards 2024’. In totaal zijn er twaalf genomineerden voor vier verschillende categorieën. Het Heinose bedrijf is een van de drie kandidaten in de categorie ‘Diervriendelijke en integraal duurzame veehouderij’ en maakt dus kans op deze titel en de daaraan verbonden 5.000 euro.

De wedstrijd ‘Deltaplan Veehouderij Awards’ is opgezet door de Dierenbescherming en richt zich op agrarische bedrijven die koplopers zijn als het gaat om een diergerichte maar ook duurzame veehouderij. Bij Nieske’s Erf gaat het om een vorm van huisvesting voor varkens die in Nederland nieuw is; een open stal met daarin hutten voor zeugen en biggen. Het ontwerp ontstond door te kijken naar de behoeftes van het dier en die zo goed mogelijk te combineren met milieuaspecten. De stal heeft onder andere een nieuw ontworpen bolle mestband waarmee de mest direct gescheiden wordt en dagelijks uit de stal verwijderd wordt.
In de categorie ‘Diervriendelijke en integraal duurzame veehouderij’ moet het Heinose bedrijf het opnemen tegen de twee andere genomineerden; ‘KipUp’ en KalverenENWeij’.
In een andere categorie, ‘Kwaliteitsproductie voor een zelfvoorzienende regio’ is ook een Sallands bedrijf genomineerd; de bijzondere ronde VrijLevenStal Heerlijkheid Linde in Frieswijk bij Schalkhaar. De producten van dit grondgebonden en biologische melkveebedrijf met veertig voornamelijk Fleckviehkoeien worden rechtstreeks verkocht aan de inwoners van de omliggende dorpen en de stad Deventer. De koeien hebben altijd vrije toegang tot de wei en door middel van een uniek stalsysteem (in de bodem van de stal) wordt mest en urine bij de bron gescheiden.
Er zijn nog meer (indirecte) Sallandse winnaars mogelijk want bij de landelijke ‘Krull varkens’ zijn onder meer de families Holtkuile in Wijhe en Rodijk in Heeten aangesloten. Bij deze vorm van varkenshouderij verblijven de dieren in grote groepen in wroetstallen met een vloer voorzien van een dik pak strooisel waarin de varkens kunnen wroeten.
De bekendmaking en prijsuitreiking is maandag 3 juni in het Nederlands Openluchtmuseum Arnhem. Onder meer Alex Datema, directeur Food & Agri Nederland bij de Rabobank en zelf boer, zal een lezing houden.

Gerlant: Van het gas af met koeienstront

0277262_Gerlant2.jpg

(Opinie)

50 procent van alle mest wil het college van de provincie Overijssel in 2030 door een monovergister hebben. Dat is zeg maar de mest van een op de twee agrarische bedrijven. Een flinke ambitie, want dat gebeurt nu nog maar met 4 procent van de mest. Met 50 procent van de mest kan in 2030 circa 100 miljoen kuub groen gas worden geproduceerd. Daarmee kan dan 20 procent van het aardgasgebruik van alle huishoudens in Overijssel worden vervangen. “Een prachtige kans en een enorme uitdaging. We zetten er samen met gemeenten, agrariërs en de sector de schouders onder”, aldus gedeputeerde De Bree begin maart in een persbericht.

Overijssel was de eerste provincie die een brandbrief naar Den Haag stuurde toen de SDE-subsidies voor kleine mestvergisters naar beneden werden bijgesteld. Uit het eerder genoemde persbericht: “De provincie maakte zich hard voor een aparte subsidiecategorie voor kleine monomestvergisters. Dat zijn kleinere installaties, die uitsluitend mest van één of soms enkele boerderijen kunnen verwerken. Het ministerie komt nu met een passende regeling voor die categorie. Met de nieuwe tarieven is vergisten op kleine schaal voor het maken van groen gas en om rechtstreeks biogas toe te passen goed rond te rekenen.” Ikzelf dacht: kijk nu krijgen we duiding; 100 miljoen kuub, dat is omgerekend zoveel koeien…
Maar ik wil het deze keer eens niet over koeien hebben en al helemaal niet over dieraantallen. Dat mogen de boeren zelf uitrekenen. Ik wil het niet hebben over dat ik al jaren in deze innovatie geloof. Niet over dat wanneer je dit combineert met mest kraken, renure, je je eigen kunstmest maakt en wat je dan bespaart. Niet over dat wat de bioboeren me al jaren als verweer voor de voeten gooien: “Je haalt de koolstof uit de mest, daar kan je grond niet zonder”. Proefboerderij de Marke in Zelhem vergist al vele jaren en daar kunnen ze dat in het grasland niet terug meten. En meten is weten.

Eigen afzet

Ik wil het er ook niet over hebben dat ik als ik boer was nog meer zelf aan de touwtjes zou willen zitten. Dan begon ik net zoals de boeren in Oxe bij Deventer gezamenlijk een hub met eigen afzet. Een paar kerkdorpjes of een groot industrieterrein; leidingen door eigen boerengrond met de zo kortst mogelijke route en zonder overheidsbemoeienissen. Ik wil het niet hebben over dat wanneer ik als boer zo’n door de rechter afgekeurde moderne vloer had, ik niet nog langer in het ongewisse ging zitten kijken zonder vergunning. Een monovergister, de vloer dichtleggen met rubber matten, een automatische mestzuiger erop en met minimale aanpassingen dagverse mest (elk uur de vloer schoon) zo’n vergister in. Dan heb je wel een iets hogere ammoniakuitstoot, maar met een paar koeien minder wel meer inkomen. Dat kan de provincie vergunningstechnisch wel rond rekenen.

Vergisters

Ik wil het al helemaal niet hebben over hoe gedeputeerde Maurits von Martels van de week op X zette: “Provincie Overijssel verslaat milieuactiegroep na jarenlang juridisch gevecht!” Hij had het over Mobilisation for the Environment (MOB) van Johan Vollenbroek. Onder andere de vergister in Heeten kan nu draaien. Zoiets geeft de burger weer moed en reken maar de politiek en ambtenaren ook. MOB kan nog wel in hoger beroep gaan bij de Raad van State, maar dan hebben al een heleboel rechters er niks van begrepen. Zolang gaat dit al aan.
Ik wil het er ook niet over hebben dat vergisting als in Heeten eigenlijk een achterhoedegevecht is. De subsidie voor deze vergisters komt namelijk te vervallen omdat dit eigenlijk niet schoon is volgens Europa. Monovergisting (da’s een andere tak van sport) wordt daarentegen aangemerkt als schone verbranding. Ook na 2050. Het is ook akelig dom om net zoals de Duitsers al jaren massaal doen veel grond te gebruiken voor de verbouw voor mais voor biogas op grond waar ook voedsel of biobased bouwmaterialen kan groeien. Die hebben nu een probleem.

Aankaarten

Waar ik het wel over wil hebben? Heeft u als niet boer, misschien wel een bestuurslid van een Plaatselijk belang, of een ‘energie slurpende’ ondernemer op het industrieterrein, er eigenlijk al over nagedacht hoe u straks uw stikstofbijdrage ongeveer met 50 procent gaat reduceren? Hoe u straks van het gas afgaat en u niet totaal afhankelijk wordt van het elektriciteitsnet? Uw steentje bij kan dragen aan de transitie op het platteland? Kaart het eens aan op de jaarvergadering van uw PB of uw ondernemersverening. Eén op de twee boeren in 2030. Dat is de helft en dat is een gigantische uitdaging, maar ook een gezamenlijke mogelijkheid.

Nabrander: De Deense regering heeft inmiddels besloten om af te zien van verdere pogingen om de derogatie te behouden. In plaats daarvan moet alle mest door monovergisters. Het is de toekomst. Dat probeer ik maar duidelijk te maken…

Gerlant@regiobode.nl
 

Traditionele wandeltocht rond Vilsteren

VILSTEREN – Stichting Vilsteren Samen Actief houdt op zondag 28 april weer haar traditionele wandeltocht. Deze wandeling rond het dorp Vilsteren leidt de deelnemers zowel door uitgestrekte bossen als langs de heide en door het buitengebied.

Er is keus uit drie verschillende wandelingen van ongeveer 5, 10 of 15 km. Tussen 10.00 en 13.00 uur kan men starten vanaf de Vilsterij. Tegen betaling van 3 euro (kinderen t/m 12 jaar 1,50 euro) krijgen de wandelaars een omschrijving van de bezienswaardigheden die onderweg te zien zijn. Aan het eind van de wandeling kunnen de wandelaars naast koffie, thee en frisdrank genieten van een kom soep en versgebakken pannenkoeken in de Vilsterij. De opbrengst van deze activiteit komt geheel ten goede aan het onderhoud en het in stand houden van de Vilsterij.
De tocht gaat door, zelfs als het weer tegenzit. De wandeling gaat grotendeels over zandpaden; het advies is dan ook om goede schoenen en warme (regen)kleding aan te trekken.

Expositie van Anton Bouwhuis in Hoftheater

BROEKLAND – In het Hoftheater is tot en met zondag 30 juni een expositie te zien van werken van Anton Bouwhuis (1946) uit Broekland.

Bouwhuis was ruim 35 jaar werkzaam als docent tekenen in het voortgezet onderwijs. Als tekenaar werkt hij graag met pen en Oost-Indische inkt. Zijn tekeningen, waaronder boekillustraties, maar ook zijn etsen, hebben vaak een illustratief karakter. In de onderwerpkeuze voor zijn schilderijen laat hij zich vooral inspireren door de alledaagse werkelijkheid.
De organisatie is in handen van het Hoftheater en Dorie Haarman The Art Company.

Vogels ontdekken in de Duursche Waarden

OLST/WIJHE – IVN Olst-Wijhe verzorgt op maandag 29 april weer een activiteit in de natuur voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Ze trekken de Duursche Waarden in om aan de hand van een bingokaart vogels te spotten.

De start is om 9.00 uur op de parkeerplaats van het Infocentrum Den Nul. De wandeling heeft een route van circa 7 km. De kinderen zoeken de vogels aan de hand van hun gezang, hun verenkleed en hun gedrag. Bij de uitkijktoren kunnen ze de ooievaars zien broeden en ook daar zullen ze met behulp van verrekijkers vele vogels ontdekken. De activiteit duurt tot uiterlijk 12.00 uur. Opgave (voor 25 april) bij Linda van der Boon, armeschapen@gmail.com. Trek passende kleding en schoenen aan en als je een verrekijker hebt neem deze mee. Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd.