Gerlant: De soep wordt niet zo heet gegeten als zij wordt opgediend

0243608_Gerlant.jpg
.

Ik blijf me verbazen hoeveel dommigheid er in de wereld is. ik verbaas me nog veel meer hoeveel meningen er in de wereld zijn die kant noch wal raken. Wie van de week mee zat te lezen in (sociale) media met de berichtgeving omtrent de PAS-melders kwam al gauw uit bij het nieuws dat de provincie toch boeren verplicht zou willen opkopen. Het begon natuurlijk vorige week met het bericht dat Overijssel ging handhaven bij een aantal boeren bedrijven waar de MOB al jaren geleden handhavingsverzoeken had neergelegd.

De voor en tegens vlogen over de digitale wereld, maar toen dit verhaal deze week een gezicht kreeg met beeld en geluid van een boer die onder last van grote dwangsommen gehalveerd zou moeten worden, ging men helemaal los. Boeren die alweer met woeste kop op de trekker wilden stappen, natuurmensen die weer stokpaardjes begonnen te rijden over hoe vervuilend de landbouw wel niet is en idioten die een toetsenbordverbod zouden moeten hebben haalden Klaus Schwab van de WEF of de great reset erbij.
Deze discussie staat los van de hele discussie over goed of slecht of anders moeten van de landbouw. Deze discussie gaat om het zijn van een betrouwbare overheid. De PAS-melders en andere bedrijven hebben ter goeder trouw gehandeld binnen de toen geldende regels. Het is vergelijkbaar met een gemeente die zegt: ‘U mag 30 vierkante meter zonder vergunning bijbouwen’; u vervolgens een mooie garage of serre bouwt en dan vervolgens de rechter die zegt: ‘Gemeente, u zit fout’. Dan moet de gemeente dat oplossen en niet zeggen: ‘U breekt uw bouwwerk maar weer af’. Wat ons college heeft gedaan, is de regering onder druk zetten en ze hebben oplossingen aangedragen waarbij weer veel misstanden zijn ontstaan. Daarvoor hebben ze nu een Q&A gemaakt die op hun site staat. Daar kunt u als antwoord op de vraag of ze nu verplicht boeren willen onteigenen lezen (wat nu volgt, het hele stuk tekst, heb ik daarvan overgenomen):

“Nee, dit wordt ten onrechte beweerd in enkele media. De conclusie over ‘gedwongen uitkoop’ is onjuist. De provincie Overijssel blijft inzetten op vrijwillige uitkoop, alleen daarvoor zijn meer dwingende kaders misschien onvermijdelijk. Om een oplossing te bereiken voor PAS-melders moet ten eerste stikstofruimte beschikbaar zijn. Als een bedrijf zijn activiteiten (deels) vrijwillig staakt en stikstofruimte verkoopt, dan merkt de Europese Commissie de vergoeding voor de stikstofruimte aan als staatssteun. Een opkoopregeling kán worden goedgekeurd, maar de voorwaarden die Brussel stelt, maken de opkoopregelingen onaantrekkelijk. Als een regeling niet voldoet aan de Europese eisen is het een reëel risico dat Europa de provincie verplicht om betaalde bedragen met een opslag terug te vorderen. Dan los je het probleem voor de PAS-melder wellicht op, maar ontstaat een groot probleem voor de andere ondernemer. Dat willen we niet. Als er een ander of verplichtend instrumentarium is, kunnen boeren volledig worden gecompenseerd en is er geen sprake van staatssteun. We zoeken naar een regeling die een vrijwillig besluit om te stoppen met een bedrijf combineert met het verplicht verkopen van stikstofruimte aan de overheid.”

We gaan nog even verder:

“De aangekochte stikstofruimte moet vervolgens ook gebruikt mogen worden om de PAS-melder te kunnen vergunnen. Dat heet extern salderen. Om legalisatie van PAS-melders mogelijk te maken is, zoals Remkes ook in zijn rapport concludeerde, een ‘verplichtend instrumentarium’ nodig. Dat wil zeggen: er dienen onontkoombare of juridisch geborgde (bron)maatregelen te worden genomen, waardoor de stikstofuitstoot daalt. Alleen als zeker is dat de gestelde natuurdoelen ook met andere maatregelen kunnen worden behaald, kan de stikstofruimte uit een opkoopregeling worden gebruikt om PAS-melders te legaliseren. Bij maatregelen kun je denken aan het verbieden, beperken of maximeren van bepaalde handelingen. Maatregelen kunnen betrekking hebben op alle sectoren zoals industrie, transport, luchtvaart of agrarische sector.
Feit is wel dat de provincie Overijssel snelheid vraagt met het nemen van wettelijk bindende maatregelen. Want gezien de situatie waarin PAS-melders zich bevinden, dringt de tijd. Om die reden schreef Gedeputeerde Staten maandag een brief aan minister Van der Wal waarin gevraagd werd om snel verplichtende (bron)maatregelen te nemen, zodat stikstofruimte die verworven wordt ook daadwerkelijk gebruikt kan worden om PAS-melders te helpen.”

En tenslotte:

“Een onontkoombare bindende aanpak helpt om de PAS-melders te legaliseren, maar helpt ook boeren die willen stoppen of verplaatsen een ander aanbod te kunnen doen. Het helpt om veel meer maatwerk te kunnen bieden, maar ook om ruimte te bieden om op een andere plaats een bestaand bedrijf over te nemen en te stoppen op een plek die voor boer en natuur een minder goede combinatie is. Wij zien dat er voldoende bedrijven zijn die vrijwillig willen stoppen of verplaatsen, maar waarvoor de bestaande of de verwachte opkoopregelingen onvoldoende ruimte en mogelijkheden bieden. Een juridisch zekere en onontkoombare aanpak gaat helpen om ook deze groep te faciliteren en daarmee snel tot oplossingen te komen waar veel ondernemers op zitten te wachten.”

Wat ons college heeft gedaan, is het kabinet de weg wijzen. Ik ben het met u eens. Politiek is een slangenkuil, maar de soep wordt niet zo heet gegeten als zij wordt opgediend.

Gerlant@regiobode.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.