Financieel beeld Olst-Wijhe positief, maar waken voor te veel optimisme

OLST/WIJHE – Het financiële beeld van de gemeente Olst-Wijhe is voor de komende jaren positief. Dat stelt Olst-Wijhe zelf op basis van de begroting en de meerjarenraming die het college heeft opgesteld. Toch waakt wethouder Hans Olthof (financiën) voor te veel optimisme.

Het positieve resultaat wordt onder meer gerealiseerd door het extra geld dat het Rijk beschikbaar stelt aan gemeenten voor onder andere jeugdhulp. Daarnaast hebben de effecten van ‘Bezuinigen voor de toekomst’ uit 2021 een positieve uitwerking op de begroting. Tot slot pakt de zogenaamde ‘Septembercirculaire’ financieel goed uit voor Olst-Wijhe. Met deze ‘Septembercirculaire’ maakt het Rijk bekend welke gelden gemeenten ontvangen uit het gemeentefonds.
Al plussend en minnend gaat het financiële beeld er voor de gemeente Olst-Wijhe als volgt uitzien: in 2023 een plus van 1.908 euro; in 2024 een plus van 1.837.886 euro; in 2025 een plus van 2.473.980 euro en in 2026 een plus van 594.561 euro.
Mede op basis van dit gunstige financiële beeld ziet Olst-Wijhe mogelijkheden om wensen vanuit de Strategische Raadsagenda en het bestuursakkoord Focus & Verbinding deels al in werking te zetten in 2023. Hans Olthof, portefeuillehouder financiën hierover: “We willen daarmee snelheid maken. Het gaat onder meer om projecten op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie, aanpak van de ergernissen top-5, extra bedragen voor de ervencoaches en het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening. Ook voor de stijging van de energielasten voor onze inwoners (‘energiearmoede’), de gemeente zelf en onze maatschappelijke partners reserveren we forse bedragen.”

Onder grote druk

Het positieve financiële meerjarenperspectief biedt een goed uitgangspunt voor de behandeling van de Kadernota 2024-2027. In het voorjaar van 2023 wordt namelijk gekeken welke structurele ruimte er is voor nieuw beleid. Olthof is blij met deze begroting die op positieve wijze afwijkt van het beeld dat Olst-Wijhe de afgelopen jaren gewend was, maar waakt voor te veel optimisme. “Deze begroting is opgesteld in een periode van grote onzekerheid voor veel inwoners, organisaties en ondernemers. Die onzekerheid wordt al langere tijd veroorzaakt door de gevolgen van corona, de verlaging van de CO2-uitstoot en een tekort op de woningmarkt. Sinds dit jaar zijn daar de zorgen over een hoge energierekening en forse inflatiecijfers bij gekomen. Al deze zaken vragen om ingrijpende veranderingen in een tijd waarin de gemeente te maken heeft met een grote vraag naar medewerkers op een (te) krappe arbeidsmarkt. Dit zorgt ervoor dat onze uitvoerorganisatie onder grote druk staat. Maar de grote lijn is dat er de komende jaren financieel meer mogelijkheden zijn dan de afgelopen jaren. En dat is goed nieuws.”

De gemeenteraad bespreekt de begroting in zijn vergadering van 7 november.

Overigens heeft opiniemaker Gerlant een heel ander beeld van de financiële stand van zaken in de gemeente Olst-Wijhe. Zie pagina 17.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.