Dalfsen zit financieel op rozen, maar reserveert geld voor onzekere tijden

DALFSEN – Dalfsen verhoogt komend jaar de onroerend zaakbelasting (ozb) met 1,7 procent, op basis van de reguliere inflatie. Ook de rioolrechten gaan met enkele euro’s omhoog; een doelheffing om dreigende tekorten te dekken. Daar staat tegenover dat de afvalstoffenheffing met 15 euro daalt en de gemeente vanaf volgend jaar geen hondenbelasting meer heft. “Ons uitgangspunt is dat onze inwoners er qua gemeentelijke heffingen niet op achteruit gaan”, zegt wethouder Financiën Ruud van Leeuwen bij de presentatie van de Programmabegroting 2023-2026.

De begroting vervult het college van burgemeester en wethouders met gemengde gevoelens. Van Leeuwen noemt het ‘een ongekend mooie begroting’: “We stonden er financieel al goed voor, maar nu het Rijk nog eens een miljard euro heeft uitgetrokken om gemeenten in staat te stellen de periode tot 2026, het ‘jaar van de afgrond’ te overbruggen, ziet het er zeer rooskleurig uit.”
Er staat tegenover dat de gemeente al jaren gedwongen wordt om krap te begroten vanwege de onzekere toekomst. Maar even zo vaak zorgden meevallende rijksbijdragen uit het gemeentefonds (de mei- en septembercirculaire) voor verlichting en zelfs euforie. “Het illustreert de grilligheid van de overheidsfinanciën”, aldus Van Leeuwen. “Het is bijzonder lastig om hier beleid op te baseren. Ik hoop daarom vooral dat er voor langere tijd eindelijk eens rust in de tent komt.”

Onzekerheden

Ondanks de rooskleurige positie van de gemeentelijke huishoudpot herbergt de toekomst veel onzekerheden. Voor de gemeentelijke organisatie, maar vooral voor de eigen inwoners. “We kunnen nog niet overzien welke gevolgen de huidige prijsstijgingen en een mogelijke armoedeval hebben”, zegt de wethouder. “Maar er is volop reden tot grote zorgen.” Burgemeester en wethouders gaan daarom een raadsvoorstel voorbereiden dat voorziet in extra steun voor inwoners die dat nodig hebben. Er is een ambtelijke werkgroep gevormd die de gevolgen van de stijgende energielasten en de ongekende inflatie in beeld brengt en onderzoekt wat de gemeente voor mogelijkheden heeft. Dit moet leiden tot een pakket maatregelen en inzicht in de hoogte van de steun. “We hebben naast de armste groepen nu ook te maken met nieuwe groepen mensen: middengroepen, mensen met een baan, die moeilijk of niet meer kunnen rondkomen”, legt burgemeester Erica van Lente uit.

Geen inkomenspolitiek

Er zijn al fondsen voor armoedebestrijding, zoals het coronafonds en de regeling die kinderen bijvoorbeeld gratis laat sporten. “Maar we denken dat dat niet genoeg is”, aldus de wethouder. “Een complicerende factor is echter dat we als gemeente volgens de klassieke bestuurlijke opvattingen geen inkomenspolitiek mogen bedrijven. We mogen dus niet zomaar bepaalde groepen extra geld geven. We moeten goed onderzoeken hoe we dat binnen de grenzen van de wet kunnen uitvoeren.” Wel gaat de gemeente de rijksuitkeringen voor armoedebestrijding op korte termijn uitkeren aan de mensen die er recht op hebben.
In de programmabegroting 2023-2026 wordt ook ingezet op het versnellen van woningbouw, zodat er meer woningen komen voor bijvoorbeeld starters en huisvesting van statushouders. De gemeente is hier overigens al langer mee bezig. Momenteel zijn in elk van de vijf kernen bouwprojecten in voorbereiding of in uitvoering.
De gemeenteraad bespreekt de programmabegroting 2022-2026 op maandag 31 oktober en donderdag 3 november.

 

Tekst/Foto: Hans Keesmaat

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.