Voorstel Raalter college: geen leges voor evenementen

RAALTE – Het Raalter college van B&W stelt de raad voor om geen leges te rekenen voor de aanvraag van een evenementenvergunning in 2022. Dit om de evenementensector een steuntje in de rug te geven. De raad beslist hierover tijdens de raadsvergadering van 12 mei.

Twee jaren lang konden er weinig evenementen doorgang vinden. Evenementenorganisatoren hadden tijdens de coronacrisis geen inkomsten. Wel hadden ze te maken met doorlopende kosten en er was weinig perspectief door de continu wisselende coronamaatregelen. Financieel hebben veel organisatoren het dus zwaar gehad. Het college wil, door geen leges in rekening te brengen, een bijdrage leveren aan een levendig evenementenseizoen in 2022. De verwachting is dat de evenementenkalender in de toekomst weer goed is gevuld. De gemeente heeft nauw contact met alle evenementenorganisatoren.
Met evenementenorganisatoren die hebben aangegeven financieel in de problemen zitten is de gemeente in overleg. Wethouder Jacques van Loevezijn: “We leveren nu een kleine bijdrage vanuit de gemeente om alle evenementen te ondersteunen na twee moeilijke jaren. Mochten individuele evenementen in de financiële problemen zitten, dan komen we graag in contact.”