Verdwenen kasteel van Ramele moet volgend jaar weer zichtbaar zijn

0228276_1931-Spiekerbelt-kopie.jpg
.

RAALTE – Het lijkt al enige tijd stil aangaande de plannen om een verdwenen kasteel(terrein) aan de Haansweg in Ramele bij Raalte weer zichtbaar te maken, maar dat betekent niet dat er niks is gebeurd. Bureau SB4 Wageningen is inmiddels samen met een werkgroep van de Historische Vereniging Raalte (ondersteund door de gemeente Raalte) begonnen om drie inrichtingsscenario’s uit te werken. Later dit jaar volgt de keuze. Het is de bedoeling dat de inrichting in 2023 klaar is. In dat jaar viert Raalte haar 900-jarig bestaan.

“Het kasteelterrein werd in 1994 ontdekt op een oude kaart”, zo laat de Historische Vereniging Raalte weten. “Daarop staat een rond perceel omgeven door drie concentrische grachten. Lange tijd was het onduidelijk wie de eigenaar van het kasteel was. Bekend was dat er in de middeleeuwen ridders van Ramelo waren die in Ramele woonden. Het waren dienstmannen van de bisschop van Utrecht. In de 12-de en 13-de eeuw traden ze meermaals op als getuigen bij het sluiten van belangrijke overeenkomsten. De Ridders van Ramelo waren ook eigenaar van de (Plas)kerk in Raalte. Archiefonderzoek heeft uitgewezen dat ze waarschijnlijk verwant waren aan de Brabantse familie Van Horne en het Limburgse geslacht Van Loon. Ook lijkt er een directe verwantschap te zijn tussen de Van Ramelo’s en de Sallandse adellijke familie ’s van Voorst, van Rechteren en van Ittersum.”
Eind 2021 dook er een luchtfoto uit 1931 op waarop de contouren van het kasteel duidelijk te zien zijn. De foto laat zien dat er tussen de grachten lage walletjes hebben gelegen. Het ronde perceel was licht opgehoogd. Het kasteel lag in de middeleeuwen in een moerassig beekdal en ook nu nog is het hier drassig.

Opgraving

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed uit Amersfoort gaat in september samen met omwonenden, schoolklassen, en belangstellenden een kleine opgraving doen op het kasteelterrein. Doel is om meer kennis over de ouderdom en opbouw van het terrein te krijgen. Deze informatie zal worden gebruikt bij de inrichting. De opgraving zal een week of twee in beslag nemen. Wie vanuit Ramele en Raalte nieuwsgierig is naar de geschiedenis van het kasteel kan onder begeleiding van de archeologen van de Rijksdienst deelnemen aan de opgraving in september. Aanmelden via bertterlouw6@gmail.com.