Advies: onderzoek vorming coalitie BB, CDA en VVD in Raalte

RAALTE – Verkenner/informateur Hans Vroomen adviseert verder onderzoek naar de vorming van een coalitie van BurgerBelangen, CDA en VVD in de gemeente Raalte. Hij stelt daarbij vast dat de bereidheid bij deze drie fracties aanwezig is en adviseert als eerste stap het opstellen van een coalitieakkoord op hoofdlijnen. GemeenteBelangen is ‘verrast’.

Vroomen komt tot zijn advies na gesprekken met de verschillende fracties. De rapportage heeft hij inmiddels aangeboden aan de fracties van GB en BB. Die twee partijen kwamen bij de afgelopen verkiezingen als de twee grootste uit de bus. Beiden kregen zeven zetels. Voor GB betekende dat qua zetels geen winst of verlies, BB had er eerder vier en won er dus drie. Vroomen is begin april door de twee fracties aangesteld als verkenner/informateur om een nieuw college te verkennen.
Irene Weertman-Halfwerk (GB) laat weten: “GemeenteBelangen heeft aangegeven als grootste partij in de nieuwe raad ook in de nieuwe periode haar verantwoordelijkheid te willen nemen binnen een nieuw te vormen college. We hebben de afgelopen jaren goed samengewerkt binnen het huidige college, maar ook als totale raad. Er zijn mooie stappen gezet op bestuurlijk, sociaal en economisch gebied. We zijn dan ook zeer benieuwd naar de toelichting van de informateur en de reactie van de andere partijen.”
Ben Nijboer (BB) meldt: “Wij hebben de gesprekken met de heer Vroomen als open, grondig en plezierig ervaren. Het resultaat is een gedegen analyse en een goed onderbouwd advies. Wij gaan er graag mee aan de slag.”

Vier wethouders

Volgen Vroomen zou het college, naast de burgemeester, bij voorkeur moeten bestaan uit vier wethouders. “Bij de vorming van een nieuw college dient expliciet te worden stilgestaan bij de invulling van de rol van wethouders in een collegiaal bestuur”, aldus Vroomen. Hier zou een meerjarig ontwikkelprogramma voor kunnen worden opgezet. Verder adviseert Vroomen om na de vaststelling van het coalitieakkoord vanuit de gemeenteraad een raadsagenda te ontwikkelen, waarin voor de Raalter samenleving belangrijke onderwerpen worden geagendeerd en in tijd worden uitgezet. De maatschappelijke betrokkenheid richt zich daarbij op de (grote) inhoudelijke discussies die in de komende vier jaar gevoerd zullen worden.

Vroomen stelt voor het voortouw voor de vervolgstap in de coalitievorming neer te leggen bij de fractie van BB en geeft donderdagavond 14 april tijdens een rond-de-tafelgesprek een mondelinge toelichting op het rapport. Dat gesprek start om 19.30 uur in het gemeentehuis van Raalte en is ook te volgen via de livestream.