Overbruggingsopvang voor Oekraïense vluchtelingen bij Summercamp

OLST/WIJHE/RAALTE – De gemeente Olst-Wijhe gaat samen met de gemeente Raalte Oekraïense vluchtelingen opvangen bij Summercamp in Wijhe. Dit om een bijdrage te leveren aan de vraag die het Rijk heeft gesteld aan de veiligheidsregio’s.

Alle veiligheidsregio’s in Nederland zijn gevraagd om per regio op korte termijn voor duizend vluchtelingen opvang beschikbaar te stellen. De gemeente Olst-Wijhe kan vanaf vrijdag 11 maart vluchtelingen opvangen op kamplocatie Summercamp in Wijhe. Op dit moment is nog onzeker wanneer en hoeveel vluchtelingen er komen. Het gaat hoe dan ook om tijdelijke opvang. Er kunnen op deze locatie maximaal negenhonderd vluchtelingen terecht tot 25 maart 2022. Daarna is er tot 9 april opvang voor negentig vluchtelingen mogelijk. Er zijn namelijk al veel plekken gereserveerd in het Summercamp voor het reguliere gebruik. Vanaf 25 maart worden de vluchtelingen van Summercamp op een andere locatie in de regio gehuisvest. Op dit moment is nog niet duidelijk waar. De gemeenten inventariseren welke locaties er beschikbaar en geschikt zijn. De burgemeesters binnen de veiligheidsregio IJsselland hebben daar contact over.
De gemeente Olst-Wijhe staat er niet alleen voor. Alle gemeenten binnen de Veiligheidsregio hebben zich solidair verklaard, de gemeenten waar nog geen opvang plaatsvindt, helpen de gemeenten waar dit wel gebeurt. De gemeente Olst-Wijhe werkt bij de opvang nauw samen met de gemeente Raalte, omdat Summercamp direct tegen het dorp Heino aan ligt dat onder de gemeente Raalte valt.
Er is gekozen voor de locatie Summercamp omdat deze locatie ingericht is om grote groepen te ontvangen. Ook de voorzieningen en de infrastructuur zijn hierop ingericht. Vanaf 25 maart c.q. 9 april krijgt het park weer zijn normale functie.

Hartverwarmend

Burgemeester Ton Strien: “Het is hartverwarmend om te zien hoeveel mensen meedenken en actief hulp aanbieden. Daar zijn we trots op. Voor nu hoeven we daar (nog) geen beroep op te doen, maar hoe het er in de komende tijd uit gaat zien is gewoonweg niet duidelijk. Het belangrijkste nu is om een grote groep vluchtelingen snel een veilige en warme plek te bieden. Dat is zo logisch en dat kan gelukkig op deze manier heel goed.”
Burgemeester Martijn Dadema: “Goed dat Olst-Wijhe en Raalte op zo’n korte termijn hulp kunnen bieden aan de Oekraïense vluchtelingen. Het is crisis en de nood is hoog; geen tijd te verliezen dus. Ik hoop dan ook op begrip van onze inwoners, ook omdat keuzes soms binnen een kort tijdsbestek moeten worden gemaakt.”

De gemeenten Olst-Wijhe en Raalte geven informatie over de vluchtelingenopvang op staging2.olst-wijhe.nl/oekraine en staging2.raalte.nl/oekraine. Voor vragen kunt u bellen met de gemeente Olst-Wijhe via 14 0570 of de gemeente Raalte 0572-347898.