Gerlant: Salland Zoemt

Het is feitelijk onjuist. Stichting Salland Zoemt beweert: “Wij, Salland Zoemt, zijn op verzoek van de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte en de provincie Overijssel een stichting geworden om ‘van onderop’ meer aandacht vanuit de samenleving te bewerkstelligen voor een biodiverse natuur. Nou, dit is zo’n actie.” In het persbericht wordt een Lemelerveldse lelieteler als crimineel afgeschilderd wegens het gebruik van toegestane bestrijdingsmiddelen. Verder worden grondeigenaren opgeroepen om hun percelen niet aan het bedrijf te verhuren. De goede verstaander leest: doe je het wel, ben ook jij crimineel. Dalfsennet plaatste het stuk zonder daar enige journalistieke kunde op los te laten. De feitelijke onjuistheid is dat beide gemeenten, bij herhaalde navraag, ontkennen ooit gesteld te hebben dat de groep zich tot een stichting moest omvormen. Laat staan dat zij zich dus in Dalfsen op deze manier mogen laten voorstaan.

In een daaropvolgend persbericht staat: “Wij van Salland Zoemt hebben een persbericht geschreven boeren op te roepen geen grond te verpachten ten behoeve lelieteelt. Voor die onnodige productie moeten honderden kilo’s gif per hectare gebruikt worden.” Verder nu expliciet dat ze deze acties namens de beide gemeenten ook in Dalfsen mogen voeren. Ook: “D66 landelijk kwam via Tjeerd de Groot tegelijkertijd met de oproep foto’s te gaan opsturen van met glyfosaat doodgespoten velden. Daar kwam vanuit de hoek van GemeenteBelangen Raalte reactie op dat we niet zonder Roundup kunnen.” En dat is inderdaad een uit het verband getrokken onderdeeltje van een tweet van mij, lijstduwer bij GB in Raalte, waarin ik beweer dat de innovatie nog niet zover is en we nog niet zonder Roundup kunnen.
De polariserende oproep van De Groot (D66) om foto’s van dood gespoten velden naar de minister van landbouw te sturen, kwam uit frustratie en onkunde omtrent de regelgeving in Nederland en de weigering van de minister van Landbouw om een, lang geleden, aangenomen motie van de Tweede Kamer uit te voeren. Het is het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctbg) dat over het toelaten en gebruiken van middelen in Nederland gaat. Op haar website ctgb.nl staat: “Om de wereldbevolking te kunnen voeden, moeten voedingsgewassen worden beschermd. Ook nu nog gaat ruim een derde van de oogsten verloren aan schimmels, insecten en ziekten. Vanwege de volksgezondheid zijn ook middelen nodig voor opslag, conservering en desinfectie. Gewasbeschermingsmiddelen en biociden worden gebruikt om schadelijke organismen, zoals ratten, onkruid, schimmels en bacteriën te bestrijden. Maar daarop is wel controle nodig. Want het gebruik van die middelen moet wel veilig zijn. Gewasbeschermingsmiddelen en biociden mogen alleen worden verkocht als ze, bij gebruik volgens het voorschrift, veilig zijn.”

Cynisch

Met andere woorden, we kunnen niet zonder gewasbeschermingsmiddelen. Het Ctgb gaat daarover en niet een groepje burgers dat het zicht op de wereld kwijt is. Het cynische aan de hele discussie is dat hetzelfde Ctgb die week bekend maakte dat het volvelds doodspuiten van weilanden geen issue meer is omdat de toelatingsautoriteit het middel voor dat doel niet langer goedkeurt. Iets wat voor onze boeren hier en daar nog een grote uitdaging wordt.

De vraag wie dan eigenlijk Salland Zoemt is wordt door René Nijmeijer, voorzitter van de zelfstandige Stichting Kostbaar Salland (SKS) beantwoord. De beide gemeenten verwijzen naar hem. Het doel van SKS sinds 2009 is aanleg, herstel en onderhoud van het Sallandse landschap. De stichting ondersteunt grondeigenaren met advies en vergoedingen. Ze verwerft en beheert daartoe geld van de drie Sallandse gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte, Stichting IJssellandschap, provincie Overijssel en particuliere financiers. Dat doen ze door lokale initiatieven te ondersteunen en, zo vertelt hij: “Wij geven geen geld aan particulieren, alleen gevestigde organisaties kunnen in aanmerking komen.” SZ is dus op hun verzoek een stichting geworden en krijgt geld om bijvoorbeeld een oude meidoornhaag in ere te herstellen en wordt daar dan ook op gecontroleerd. Dat SZ daarnaast ook nog andere standpunten uitdraagt, is hem ook opgevallen, maar daar wil hij als voorzitter geen verdere uitspraken over doen, een antwoord wat in lijn ligt met de antwoorden, in eerste instantie, van beide gemeenten.

Stigmatiserend

SZ communiceert via haar voorzitter Agnes Heethaar de levenspartner van Harrie Kiekebosch. Het stel is bekend om ’t Natuurlijk Huus in Raalte. Kiekebosch kennen we van vier jaar geleden in de Raalter politiek met zijn nieuwe partij: Raalte Natuurlijk die wel eens even alles beter zouden gaan doen en afging. We kennen hem ook van een paar jaar daarvoor de werkgroep ‘Heel Salland Biologisch’ die met veel stigmatiserende uitlatingen in de pers Salland wel even binnen tien jaar biologisch zou maken. Boeren, bio en gangbaar, tegen elkaar opzettend en wiens subsidie aanvraag uiteindelijk door het Raalter college werd afgewezen om de sterk polariserende uitspraken van de groep.

Diezelfde Kiekebosch is nu lijstduwer bij D66 in Raalte en voorzitter van een mediastichting, waaronder ook Opinie in Salland valt, een site waar mijn tweet door een redacteur anoniem en volledig uit het verband, zonder het bijgevoegd artikel in een agrarisch vakblad, werd neergezet in hun ‘groene’ bubbel. Geen wonder dus dat Agnes op een verkeerd spoor zit.

Salland Zoemt wil nu van alle lokale partijen hun standpunt omtrent bollenteelt en Roundup weten zodat zij het met de media kunnen delen. Mijn standpunt mag duidelijk zijn: ik hou er niet van als er op een polariserende toon en met liegen en bedriegen kiezers worden bedonderd. Dan vind ik daar wat van.

Gerlant Zielman, lijstduwer bij GemeenteBelangen Raalte

Gerlant@regibode.nl