Gerlant: Salland Zoemt

Het is feitelijk onjuist. Stichting Salland Zoemt beweert: “Wij, Salland Zoemt, zijn op verzoek van de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte en de provincie Overijssel een stichting geworden om ‘van onderop’ meer aandacht vanuit de samenleving te bewerkstelligen voor een biodiverse natuur. Nou, dit is zo’n actie.” In het persbericht wordt een Lemelerveldse lelieteler als crimineel afgeschilderd wegens het gebruik van toegestane bestrijdingsmiddelen. Verder worden grondeigenaren opgeroepen om hun percelen niet aan het bedrijf te verhuren. De goede verstaander leest: doe je het wel, ben ook jij crimineel. Dalfsennet plaatste het stuk zonder daar enige journalistieke kunde op los te laten. De feitelijke onjuistheid is dat beide gemeenten, bij herhaalde navraag, ontkennen ooit gesteld te hebben dat de groep zich tot een stichting moest omvormen. Laat staan dat zij zich dus in Dalfsen op deze manier mogen laten voorstaan.

In een daaropvolgend persbericht staat: “Wij van Salland Zoemt hebben een persbericht geschreven boeren op te roepen geen grond te verpachten ten behoeve lelieteelt. Voor die onnodige productie moeten honderden kilo’s gif per hectare gebruikt worden.” Verder nu expliciet dat ze deze acties namens de beide gemeenten ook in Dalfsen mogen voeren. Ook: “D66 landelijk kwam via Tjeerd de Groot tegelijkertijd met de oproep foto’s te gaan opsturen van met glyfosaat doodgespoten velden. Daar kwam vanuit de hoek van GemeenteBelangen Raalte reactie op dat we niet zonder Roundup kunnen.” En dat is inderdaad een uit het verband getrokken onderdeeltje van een tweet van mij, lijstduwer bij GB in Raalte, waarin ik beweer dat de innovatie nog niet zover is en we nog niet zonder Roundup kunnen.
De polariserende oproep van De Groot (D66) om foto’s van dood gespoten velden naar de minister van landbouw te sturen, kwam uit frustratie en onkunde omtrent de regelgeving in Nederland en de weigering van de minister van Landbouw om een, lang geleden, aangenomen motie van de Tweede Kamer uit te voeren. Het is het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctbg) dat over het toelaten en gebruiken van middelen in Nederland gaat. Op haar website ctgb.nl staat: “Om de wereldbevolking te kunnen voeden, moeten voedingsgewassen worden beschermd. Ook nu nog gaat ruim een derde van de oogsten verloren aan schimmels, insecten en ziekten. Vanwege de volksgezondheid zijn ook middelen nodig voor opslag, conservering en desinfectie. Gewasbeschermingsmiddelen en biociden worden gebruikt om schadelijke organismen, zoals ratten, onkruid, schimmels en bacteriën te bestrijden. Maar daarop is wel controle nodig. Want het gebruik van die middelen moet wel veilig zijn. Gewasbeschermingsmiddelen en biociden mogen alleen worden verkocht als ze, bij gebruik volgens het voorschrift, veilig zijn.”

Cynisch

Met andere woorden, we kunnen niet zonder gewasbeschermingsmiddelen. Het Ctgb gaat daarover en niet een groepje burgers dat het zicht op de wereld kwijt is. Het cynische aan de hele discussie is dat hetzelfde Ctgb die week bekend maakte dat het volvelds doodspuiten van weilanden geen issue meer is omdat de toelatingsautoriteit het middel voor dat doel niet langer goedkeurt. Iets wat voor onze boeren hier en daar nog een grote uitdaging wordt.

De vraag wie dan eigenlijk Salland Zoemt is wordt door René Nijmeijer, voorzitter van de zelfstandige Stichting Kostbaar Salland (SKS) beantwoord. De beide gemeenten verwijzen naar hem. Het doel van SKS sinds 2009 is aanleg, herstel en onderhoud van het Sallandse landschap. De stichting ondersteunt grondeigenaren met advies en vergoedingen. Ze verwerft en beheert daartoe geld van de drie Sallandse gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte, Stichting IJssellandschap, provincie Overijssel en particuliere financiers. Dat doen ze door lokale initiatieven te ondersteunen en, zo vertelt hij: “Wij geven geen geld aan particulieren, alleen gevestigde organisaties kunnen in aanmerking komen.” SZ is dus op hun verzoek een stichting geworden en krijgt geld om bijvoorbeeld een oude meidoornhaag in ere te herstellen en wordt daar dan ook op gecontroleerd. Dat SZ daarnaast ook nog andere standpunten uitdraagt, is hem ook opgevallen, maar daar wil hij als voorzitter geen verdere uitspraken over doen, een antwoord wat in lijn ligt met de antwoorden, in eerste instantie, van beide gemeenten.

Stigmatiserend

SZ communiceert via haar voorzitter Agnes Heethaar de levenspartner van Harrie Kiekebosch. Het stel is bekend om ’t Natuurlijk Huus in Raalte. Kiekebosch kennen we van vier jaar geleden in de Raalter politiek met zijn nieuwe partij: Raalte Natuurlijk die wel eens even alles beter zouden gaan doen en afging. We kennen hem ook van een paar jaar daarvoor de werkgroep ‘Heel Salland Biologisch’ die met veel stigmatiserende uitlatingen in de pers Salland wel even binnen tien jaar biologisch zou maken. Boeren, bio en gangbaar, tegen elkaar opzettend en wiens subsidie aanvraag uiteindelijk door het Raalter college werd afgewezen om de sterk polariserende uitspraken van de groep.

Diezelfde Kiekebosch is nu lijstduwer bij D66 in Raalte en voorzitter van een mediastichting, waaronder ook Opinie in Salland valt, een site waar mijn tweet door een redacteur anoniem en volledig uit het verband, zonder het bijgevoegd artikel in een agrarisch vakblad, werd neergezet in hun ‘groene’ bubbel. Geen wonder dus dat Agnes op een verkeerd spoor zit.

Salland Zoemt wil nu van alle lokale partijen hun standpunt omtrent bollenteelt en Roundup weten zodat zij het met de media kunnen delen. Mijn standpunt mag duidelijk zijn: ik hou er niet van als er op een polariserende toon en met liegen en bedriegen kiezers worden bedonderd. Dan vind ik daar wat van.

Gerlant Zielman, lijstduwer bij GemeenteBelangen Raalte

Gerlant@regibode.nl

10 REACTIES

 1. Ik kan een heel eind met het artikel meegaan, en wil best aannemen dat het telen van allerlei gewassen zonder ”gewasbeschermingsmiddelen” op grote schaal vaak moeizaam is. Maar ik zou toch een onderscheid willen maken gewassen nodig voor de voedselvoorziening, en puur voor de sier. Om nu omstreden middelen toe te passen omdat wij zo nodig de hele wereld moeten voorzien van leliebollen vind ik discutabel. En ik zou niet blij zijn als ik vlak naast zo’n veld zou wonen. Ook al is alles toegelaten en binnen de wet.

 2. Gerlant, lekker tendentieus stuk schrijf je en lekker op de man gespeeld. Dat noem ik nog eens een “hoogwaardig zogenaamd journalistiek” product.

  Ik ben geen voorzitter van Salland Zoemt, dat is Emilio.
  We betichten niemand als crimineel. Dat zijn jouw ophitsende woorden Lekker stoer!!
  De Stichting is een voorwaarden die gesteld is. Dat is een feit.
  Mijn schoonvader die landbouwvoorlichter was zei al weer 20 jaar geleden, dat we niet zonder gewasbestrijdingsmiddelen kunnen. Ik ben zelf gaan experimenteren en om me heen gaan kijken naar andersoortige teelt en tot de conclusie gekomen dat dat echt wel kan, als je maar wilt en voor gezonde en natuurlijke teelt gaat. Mijn vader was ook boer en zag de toestand waar we nu in zitten al aankomen.

  Ik ben het zicht op de wereld zeker niet kwijt geraakt (de pot verwijt de ketel?). Daarom kan ik ook zien dat we met zijn allen op een verkeerde weg zit, die niet zo gemakkelijk terug te nemen is. En daar zijn we met zijn allen verantwoordelijk voor. Biologisch bollenteelt is zeker wel mogelijk, dat bewijst Huibert biologisch bloembollen: https://biologischebloembollen.nl/

  Misschien moet je het volgende boek eens lezen: WIE DE WERELD NU ECHT VOEDT. Zij weet waar ze het over heeft. Dat zal je de ogen openen over de aanvang van de pesticiden en wie daarmee zijn geld verdiend over de ruggen van boeren.
  Wie de wereld nu echt voedt is een krachtige oproep tot duurzame landbouw. Wanneer we hand in hand met de wetten van de natuur samenwerken, zullen we de veerkracht van de mens en de natuur optimaal tot zijn recht laten komen.

  Duurzame landbouw vraagt om ecosystemen en biodiversiteit, waarmee we de bodem en bestuivers weer een kans geven. Het vraagt om een gezonde voedselbereiding van eerlijke ingrediënten en lokale initiatieven. Het vraagt om soevereiniteit waarbij de rijkdom van zaad en gewassen in handen van de bevolking blijft. En het vraagt om een nieuwe mindset, waarbij we principes van dominantie en exploitatie verruilen voor een principe van wederkerigheid – de Aarde voedt ons als wij haar voeden, de boer voedt de maatschappij als de maatschappij de boer voedt, en het zaad zal zich steeds weer vernieuwen als wij het zaad in haar eigen kracht laten.

  Vandana Shiva is onderzoeker, activiste en auteur van meer dan twintig boeken. Van origine was ze veelbelovend natuurwetenschapper, tot de Indiase zich verdiepte in milieupolitieke onderwerpen. Ze legde zich toe op voeding, landbouw en genderissues en werd een gedreven en veelgevraagd spreker. In 1987 richtte zij Navdanya op, een organisatie in India voor vrede, harmonie, gerechtigheid en duurzaamheid. Ze ontving meer dan twintig internationale onderscheidingen. Zij weet dus waar ze over praat.

  Dat is nog eens opkomen voor boeren en voor het leven van alles en iedereen.

 3. S3 heeft het bij het rechte eind. Lelieteelt en sierbloemen zijn alleen goed voor de economie, maar het helpt de grond naar de kloten en zorgt veel gif in het milieu. Dus daarom stoppen met sierbloemen teelt in de volle grond.

 4. Het lijkt mij gezien de huidige situatie in de wereld een vanzelfsprekendheid dat die lelies en andere onnodige gewassen vervangen worden door graan. Daar waar mogelijk is natuurlijk. Ook de zuivel en vlees industrie moet graan gaan verbouwen. Of in ieder geval voor de helft. Goede reden om minder zuivel en vlees te consumeren.
  Ploeg door de weilanden en hup graan erin. Niet wachten, want het spant erom. Er zijn eventjes belangrijkere zaken aan de hand.

 5. Meneer Zielman, als u het goed voor heeft met de boeren, adviseert u hen gisteren al te stoppen met het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen in plaats van vandaag.
  Dat giffabrikanten en gifverkopers promotie praatjes verkopen om meer omzet te behalen, het zij zo. Maar voor een column schrijver, die zich ook nog profileert als lijstduwer van Gemeente belangen Raalte, is dat toch wel erg vreemd. Ik ben ook benieuwd of deze partij zich kan vinden in deze mening. Dan kunnen de kiezers daar wel iets mee.
  Als u zich een beetje verdiept in de gevolgen van het gifgebruik bij de teelt van voedsel en sierteelt, ziet u, dat de gevolgen desastreus zijn. Tachtig procent van de insecten en vlinders zijn al kapot. Weidevogels, konijnen, leeuweriken, patrijzen en wilde eenden zijn bijna uitgestorven. Zelfs houtduiven en hazen zijn er veel minder. Ook de vervuiling van bodem, water en lucht is ernstig. Daardoor is het bodemleven ook zo afgenomen.
  Tot 1994 hebben we zelf op ons bedrijf met de gifspuit gewerkt. Omdat we toen al de gevolgen zagen van het gebruik van die giftige middelen, zijn we ons gaan verdiepen in hoe het anders kan, zonder middelen, zonder pesticiden. Dat is bijna dertig jaar geleden, en dat gaat geweldig goed. En dan gaat u nu nog schrijven dat we niet zonder giftige bestrijdingsmiddelen kunnen?
  Hoogste tijd voor verdieping en interesse tonen, dan zult u
  er achter komen dat we prima zonder al dat gif kunnen. Als we als boeren de mensheid willen voeden, zal dat moeten gebeuren in harmonie met de natuur met respect voor de aarde, die zoals u hopelijk weet, we te leen hebben van onze kinderen, dus…
  Ik hoop voor de inwoners van Raalte dat de mening zoals geuit in de column, niet de menig van Gemeentebelangen Raalte is.
  Jan Overesch. Biologisch boer in Raalte

 6. Misschien in deze tijden niet meer inzetten op sierteelt, met gebruik van nare bestrijdingsmiddelen, maar op voeding: dreigend tekort aan granen,toch?

 7. Ik werd gewezen op de vele reacties. Met enigszins verbazing gelezen. Het punt wat ik maakte was dat er met oneigenlijke beweringen kiezers bedonderd werden.

  Alles wat jullie nu aanhalen is ruis in die discussie.

  • Of veroorzaak jezelf ruis? Misschien wel meer dan ruis….
   Iets met reflectie?
   Gif blijft gif en wordt geen ruis.
   Lelieteelt koppelen aan voedselketen? Raar, heel raar. Dus vervelende onnodige ruis, of gewoon lawaai.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.