Arie en Jos van PvdA Raalte willen beide een ‘linkse smoel’ geven aan de gemeenteraad

(Advertorial)

RAALTE – Arie van der Wilt is een oude bekende. Hij zit al meer dan tien jaar in de gemeenteraad van Raalte namens de PvdA. Van der Wilt is bij de komende gemeenteraadsverkiezingen opnieuw lijsttrekker. Jos Verdaasdonk bezet de tweede plek op de kieslijst. Oud en ‘iets minder oud’ met dezelfde idealen. Het moet anders, vinden ze.

Van der Wilt maakt zich druk om degenen die dat het meest nodig hebben, zegt hij zelf. “Ik strijd al jaren voor voldoende sociale huurwoningen. Bovendien heb ik voor elkaar gekregen dat toelagen voor sport, voor kinderen die het nodig hebben, beschikbaar blijven. Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkelingen zijn de terreinen waar ik veel interesse voor heb. Ik vind dat de gemeente daar veel meer een regierol in moet nemen. Bijvoorbeeld qua type huizen die we bouwen. Meer starterswoningen, één- en tweepersoons- en ouderenwoningen. Maar ook op het gebied van duurzaamheid moeten we veel meer doen in Raalte. Veel partijen staan op de achterste benen als je ook maar iets wil veranderen in ons buitengebied. Met het argument ‘het platteland moet blijven zoals het is’, proberen ze zonneparken en duurzaamheidsinitiatieven buiten de deur te houden. Totdat er een nieuwe grote stal met verdiepingen gebouwd moet worden. Dan kan het opeens wel. Tenenkrommend. We zullen moeten veranderen met elkaar. Of we het leuk vinden of niet. En Raalte gaat daarin niet hard genoeg. Geef nou eens het goede voorbeeld als gemeente. Stop bijvoorbeeld met chemische bestrijdingsmiddelen op landbouwgrond van de gemeente. Die motie heb ik al tig keer ingediend. Een goed idee vindt een groot deel van raad. En toch komt het er nog steeds niet door.”

Nog actiever

Jos (38) is nieuw. Nou ja, nieuw… Hij draait al vijf jaar mee als steunfractielid. Hij helpt Arie met rond-de-tafel-gesprekken en sessies in de raad. Jos maakt zich voornamelijk druk om het sociaal domein. “Ik ben een echte linkse rakker”, vertelt Jos. “Altijd al geweest. Nederland wordt steeds oneerlijker. Waar je geboren wordt, bepaalt voor een groot deel hoe je terechtkomt. Daarom moeten de sterkste schouders altijd de zwaarste lasten dragen. Een gemeente is er in mijn ogen vooral voor de mensen die extra hulp nodig hebben. Gezinnen die niet kunnen meedoen aan sport, cultuur of schoolactiviteiten. Dat kan dus echt niet! Ik sta voor proactief ingrijpen en helpen. Dus mensen hulp aanbieden. Het gesprek aangaan. Een mooi voorbeeld is de schuldhulpverlening. In plaats van wachten totdat mensen in de bewindvoering komen, kunnen we aan de voorkant hulp aanbieden. Zo blijven mensen weg uit de problemen. Dat kan echt! Als de gemeente haar inwoners maar kent. Wat er bij ‘de Productie’ is gebeurd, raakt mij enorm. Een beschutte werkplek moet rust en zekerheid bieden. Dat juist deze mensen nu continu druk ervaren en het middelpunt zijn van een rel, is voor mij volstrekt onaanvaardbaar. Hier moet de gemeente juist alles doen om deze mensen buiten schot te houden. Ik mis soms politici die nog durven te zeggen dat een grote sturende overheid belangrijk is. Ik vind dat dus wel. Als overheid, dus ook als gemeente, zorg je voor je inwoners. Je biedt actief hulp en zorgt voor onderlinge solidariteit.”

Vinger aan de pols

“Maar er gebeurt ook veel goeds,” gaat Jos verder. “Ik word heel vrolijk van alle initiatieven die de wethouder met haar ambtenaren ontplooit. Met ‘de transformatie van het sociaal domein’ probeert de gemeente echt te kijken wat welke inwoners nodig hebben. Op basis van wijk of buurt worden gegevens verzameld en zorgverleners gekoppeld aan mensen. Zo kennen hulpverleners die in buurten werken alle inwoners steeds beter. Tuurlijk kan het nog effectiever. Maar de intenties zijn goed. Als PvdA blijven we strijden voor iedereen die dat het hardst nodig heeft. Daarom zijn wij een linkse vinger aan de pols.”