Lezingen Marcus Belle in Dorpshuus Heino

HEINO – Psycholoog/psychotherapeut Marcus Belle verzorgt op dinsdag 15 februari en dinsdag 1 maart twee lezingen in het Dorpshuus in Heino. De eerste avond staat het thema ‘menswording’ centraal. Belle gaat dan dieper in op oude en moderne opvattingen over individuatie en zingeving. De tweede avond heeft als thema ‘Over ik en de ander’. Centraal staat de filosofie van Emmanuel Levinas. Beide avonden duren van 19.30 tot 21.30 uur. De entree bedraagt 7,50 euro per avond. Opgave via e-mail info@dorpshuusheino.nl of tel. 0572-700212.