Directeur Stimuland: ‘Lijkt wel of bewoners steeds minder invloed hebben op beslissingen over landelijk gebied’

REGIO – Ingrid Jansen, directeur-bestuurder van Stimuland is van mening dat er, als het gaat om de opgaven die er liggen voor het landelijke gebied, vaak wordt gesproken over mensen in plaats van met mensen. “Ongeacht de goede bedoelingen lijkt het wel of de bewoners zelf steeds minder invloed hebben op deze beslissingen.”

Vorige week maandag ging ze in gesprek met de minister van LNV en de minister voor Natuur en Stikstof over gebiedsgericht werken. Een mooie kans vindt Jansen om vanuit de regio mee te praten. “Als gesproken wordt over oplossingen om grote maatschappelijke opgaven te realiseren dan zijn dat vaak technische maatregelen. Met de impact op de sociale structuren en het karakter van het landelijk gebied wordt onvoldoende rekening gehouden.”
“Als Stimuland vinden we het altijd al belangrijk om gebiedsgericht te werken en het is natuurlijk fantastisch dat dit nu ook een thema is in het regeerakkoord. Maar dat betekent niet dat ik niet kritisch ben want geld vrij maken is één, belangrijker is hoe en waar dat geld aan wordt besteed. Daarvoor kan er in mijn ogen nog veel meer gesproken worden met de individuele bewoners en agrarische ondernemers uit de gebieden zelf. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Mijn advies aan de nieuwe ministers is: voorkom dat je met de boeren in een situatie terecht komt zoals met de Groningers waar het vertrouwen een enorme deuk heeft gekregen.”

Kansen

Hoe doe je dat door middel van maatwerk en hoe gaan Rijk en regio samen effectief aan de opgaven werken? Wat gaat het Rijk echt anders doen om aan te sluiten op regionale dynamiek? Dat was de insteek van het gesprek en exact de punten die ertoe doen, vindt Jansen. “Ik zie veel kansen voor de regio in het nieuwe regeerakkoord. De wil is er, nu de uitvoering nog en dit gesprek is een mooie eerste stap maar daarmee zijn we er niet. LNV werkt intern aan uitvoeringskracht door een heleboel mensen aan te trekken. Vanuit de sector is de roep om meer praktische mensen aan te stellen. En richt niet een nieuwe Dienst Landelijk Gebied met bijbehorende provinciale projectorganisaties op. De opgaven kunnen niet worden gerealiseerd door één enkele organisatie. Dit kan de indruk wekken dat gekozen wordt voor een topdown benadering. Kies voor een aanpak waar de belangen en behoeften van mensen centraal staan. Maak gebruik van maatschappelijke organisaties die al in de gebieden actief zijn, en oog hebben voor de identiteit en cultuur van het gebied.”