Gerlant: De GGA, laten we het hier in Salland samen doen

De kamerbrief van minister Henk Staghouwer ‘Voortgang 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn en derogatie’ van afgelopen donderdag is duidelijk. Ze gaan met stoom en kokend water op zoek naar… Op zoek naar wat? Gebieden op de zuidelijke en oostelijke zandgronden waar ze bufferzones kunnen maken tegen uitspoeling. Ze willen bedrijven ondersteunen die extensiveren, omschakelen naar een andere productiewijze of die verplaatst of uitgekocht worden. Maar ook ondersteuning van innovatie is een weg en dus duurzaam 10.000 vleesvarken in Heeten, hetgeen de raad in Raalte lijkt te willen ondersteunen, dat kan.

Leidend is het regeerakkoord en daarin staat dat ook dat het gebruik van stikstofvervangers mogelijk gemaakt moet worden. Die zijn nu, tot mijn irritatie, nog niet toegestaan. Ik vind het belachelijk dat wij in Salland het meest moderne landbouwinnovatiecentrum, The Green East, hebben waar ze groenten op water met kunstmest kweken, maar niet verder komen omdat Europa verbiedt dat ze digistaat, een restproduct van vergisting, gebruiken. Stoom en kokend water, jullie weten al wel dat ik niet van het kaas van m’n brood laten eten ben. Lees voor iets meer duiding over derogatie dit in de Vee en Gewas.
Er is een oplossing: een pilotstatus voor Salland opeisen in Den Haag en Brussel en dan gezamenlijk, los van welke belangenbehartiger of politieke kleur, de schouders eronder zetten, waarbij stoppers kunnen stoppen, blijvers een boterham krijgen en onze jeugd op de landbouwschool perspectief krijgt. Dingen voor de toekomst regelen met ruimte voor bio, gangbaar, natuur en innovatie.
Samenwerken zit van oudsher in het Sallandse DNA. Noaberschap, burenplicht, coöperatief; geef het beestje een naam, elkaar verder helpen, hard werken en niet zeuren. Met die rijkdom overleven wij al eeuwen op wat zij nu arme zandgronden noemen. Ik wil die kar wel trekken en waarbij ik ervan uit ga dat het ook echt wel eens hier of daar gaat kraken, maar dat we dat samen, met wederzijds respect, pratend oplossen.

Hoe zit ik in de wedstrijd?

Ze zijn knettergek met elkaar in Den Haag met al hun miljarden, geld dat ze als staatschuld afschuiven op de toekomstige generatie, maar het is die wind die nu waait en ze gaan het uitgeven. Laten wij er dan met elkaar voor zorgen dat daarvan zoveel mogelijk aan onze jeugd in Salland en hun toekomst ten goede komt. Mijn belang denk je? Ik heb twee pubers die eventueel wel boer willen worden. Ik ga nu niet aan de kant staan kijken en over tien jaar mezelf niet meer in de spiegel aan kunnen kijken omdat ik er nu niet alles aan heb gedaan wat in mijn vermogen ligt om hen hun dromen waar te kunnen laten maken. Dat zij dan zijn verzand in bureaucratie en de zoveelsten zijn die teleurgesteld afhaakten.

55-plussers

Stikstof, nitraat, fosfaat en wat ze allemaal nog meer gaan bedenken. Je kan het ontkennen of net als mij zien dat er wel wat moet gebeuren. Al was het alleen maar dat ook wij in Salland statistisch gezien een heleboel 55-plussers zonder opvolging hebben. Daar moet wel geld voor komen. De vraag is nu: laten wij het gebeuren of pakken we als gezamenlijke agrosector de regie. Dat als we dan al groene stikstof tegen grijze moeten inwisselen, we wel zelf aan de touwtjes zitten?
Jullie kennen allemaal mijn visie op landbouw. Weten ook allemaal dat ik er wel eens kort langs kan gaan. Dat hoort bij mijn spiegelende rol als columnist. Uiteindelijk, samen aan de keukentafel, hangend over het voerhek of in gesprek met net welke politicus of natuurman ben ik nog nooit ergens met ruzie weggegaan en als ik fout zit, geef ik het toe. Ik geloof heilig in samen. Samen kunnen we nu Salland van de toekomst maken. Wie doet er mee? Kom maar op! De koffie staat klaar.
Gerlant@regiobode.nl