D66 Raalte en GroenLinks Raalte presenteren gezamenlijk landbouwmanifest

RAALTE – Volgens D66 Raalte en GroenLinks Raalte is het onvermijdelijk: een omslag naar natuur-inclusieve landbouw: een vorm van landbouw en veeteelt waarbij wordt samengewerkt met de natuur. De twee partijen presenteren daarom gezamenlijk een landbouwmanifest. “Natuur-inclusieve landbouw is ecologisch wél houdbaar, omdat de natuur en het klimaat ons veel meer kunnen bieden als ze niet worden overbelast. Daar willen we naartoe. Niet in de verre toekomst, maar in 2030.”

“Natuur-inclusieve landbouw is om drie redenen belangrijk”, zo schrijven de partijen. “Ten eerste moeten wij ons verweren tegen de steeds beter merkbare gevolgen van klimaatverandering, terwijl we ons tegelijkertijd moeten inzetten om verdere opwarming te voorkomen. Ten tweede komt de drinkwatervoorziening in Salland in gevaar als we niets doen. In de derde plaats draagt natuur-inclusieve landbouw bij aan de gezondheid.”
In het manifest staan maatregelen die vóór 2030 al genomen kunnen worden. De belangrijkste conclusie van de twee partijen is dat agrariërs de CO2-uitstoot (of de uitstoot van CO2-equivalenten) met 11 procent kunnen verminderen. “Dit resultaat is het gevolg van een aantal maatregelen: precisiebemesting, een groter aandeel permanent grasland, minder gebruik van kunstmest en emissie-arme stallen. De bodemkwaliteit verbetert door vruchtwisselschema’s toe te passen. Dit betekent: geen permanente maispercelen, maar variatie in gewassen. De biodiversiteit kan toenemen door natuurelementen op te nemen in de landbouw, zoals bomen, kruidenrijk grasland en ecologische bloemenstroken. Het gebruik van pesticiden en herbiciden kan tot 2030 met 90 procent verminderd worden. De waterkwaliteit en -kwantiteit wordt beïnvloed door de bodemsamenstelling rond watergangen. Intensieve grondbewerking zorgt ervoor dat de bodem niet in staat is voldoende water vast te houden.”

Eisen

In het manifest worden een aantal eisen gesteld: Gemeentelijke landbouwgrond mag uitsluitend worden verhuurd aan partijen die werken op een natuur-inclusieve wijze; een convenant tussen de gemeente, agrarische bedrijven, het Waterschap, de provincie en Vitens moet garanderen dat Raalte geheel vrij is van herbiciden; Raalte stelt extra erfcoaches aan die agrariërs actief ondersteunen in de transitie naar een natuur-inclusieve landbouw; Raalte stopt met het gebruik van pesticiden en spant zich in om pesticiden overal in de gemeente terug te dringen en Raalte versterkt natuurwaarden in de openbare ruimte. Natuurlijke overgangen in het landschap dienen als ecologische snelwegen voor de biodiversiteit.

Zie verder staging2.d66.nl/Raalte en staging2.GroenLinksRaalte.nl.

5 REACTIES

 1. D66 en GroenLinks in Raalte. Allebei 1 zeteltje in de raad en allebei niets voor elkaar gekregen de afgelopen jaren. Het GroenLinks raadslid maakte zich bij de dag van installatie al belachelijk tot groot vermaak van alle aanwezigen. Die van D66 stapte halverwege op als raadslid en uit de partij uit onvrede over de partij.

  En die Randstedelijke partijenwillen nu samen eisen gaan stellen. Ga eerst eens serieus je werk doen zou ik zeggen en dan kijken we na de verkiezingen wel of ze genoeg gewicht in de schaal leggen om eisen te kunnen stellen.

 2. Mooi landbouwmanifest, maar hoe krijgen we de consument zo ver?

  Prachtig dat D66 en GroenLinks Raalte elkaar gevonden hebben en een gezamenlijk landbouwmanifest presenteren. Jammer dat de namen van de andere partijen zoals Burgerbelangen, CDA, Gemeentebelangen, Lokaal Alternatief, PvdA en VVD er niet bij staan. Het zijn toch allemaal groepen of partijen welke belang hebben bij een gezonde samenleving en een gezonde omgeving waar het prettig leven is en gezonde voeding geproduceerd kan worden?
  Naar aanleiding van het manifest heb ik nog wel een paar vragen/opmerkingen.
  Eerst heb ik even opgezocht over welke Sallandse pilot het precies gaat, waar het rapport naar verwijst. Die heb inmiddels gevonden: https://staging2.louisbolk.nl/publicaties/op-weg-naar-een-new-deal-tussen-boer-en-maatschappij-salland. Een goed rapport met mooie voorbeelden van kansen die we hebben.

  Natuurinclusieve landbouw, daar gaat het om in het manifest. Maar wat is dat? Als dat landbouw is zonder giftige bestrijdingsmiddelen en kunstmest, dan vind ik dat een prima idee. Het moet eigenlijk biologische landbouw zijn, maar dat je tegenwoordig niet meer zeggen. Als dat is wat D66 en GL bedoelen zonder het te zeggen, dan gaan we daar voor.
  Die natuurinclusieve landbouw is om drie redenen belangrijk, schrijven de partijen. Een van die drie: de drinkwatervoorziening in Salland komt in gevaar. Is dat de vervuiling van ons drinkwater of een tekort aan drinkwater? Het kan beiden. We hebben onze sloten en weteringen zo ingericht dat een hoog waterpeil 24 uur na een stevige regenbui alweer afgevoerd is. En door bestrijdingsmiddelen, door alle traditionele boeren met de bollentelers voorop, vervuilt het water ook.
  Bij een tekort zou ik zeggen: geef een waterquotum tegen basistarief en het gebruik daarboven sterk belasten.
  Bij vervuiling zou ik zeggen: verbiedt het!

  Het manifest praat ook over verkleinen van de veestapel. Simpele oplossing: stoppen met import diervoer. Dan snijdt het mes aan twee kanten. Geen oerwouden omhakken in Verweggistan, hier geen mestoverschot en een gezonde leefomgeving. Het mes snijdt dus eigenlijk aan drie kanten!

  In het manifest wordt ook gesproken over precisie-bemesting? Precisie-bemesting zegt niks over de mest die je gebruikt. Terwijl dat wel de essentie is. Ik denk dat minder mest veel meer zoden aan de dijk zet. Mest gebruik je om nog weer wat leven inde bodem te krijgen. Je kunt beter zorg hebben voor die bodem. Dat bereik je met minder mest, niet met precies. In combinatie met een goed bodemleven is er dan een prima productie te behalen.
  En – zie vorig punt – het grondwater wordt dan niet vervuild door uitstromende mestmineralen.

  Jullie pleiten voor emissie-arme stallen. Het is toch al lang bekend dat dit niets helpt.
  Ik lees ook: De biodiversiteit kan toenemen door natuurelementen op te nemen in de landbouw, zoals bomen, kruidenrijk grasland en ecologische bloemenstroken.
  Die ecologische bloemenranden, die zijn natuurlijk prachtig om te zien. Maar als deze randen rond percelen staan waarbinnen gewassen gespoten worden met giftige bestrijdingsmiddelen is het middel erger dan de kwaal. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de nectar van deze bloemenranden vol met gif zitten dat op het naastgelegen gewas is gespoten. Die bloemenranden lokken insecten eigenlijk naar het gifgebruik op het land er achter.

  Jullie willen ook erfcoaches inzetten. Wat brengen die anders dan inzicht in wet- en regelgeving zoals die nu geldt? Of zijn het coaches die de boer aanzetten tot natuurinclusief boeren? Die ben ik nog niet tegen gekomen. Ze helpen de boer hooguit verder in zijn verdienmodel, de natuur niet. Daarom heten ze ook erfcoach denk ik.

  Wat ik mis is de aandacht voor de CONSUMENT! Consumenten hebben de sleutel tot een succesvolle transitie van de landbouw-voedselproductie. Daar moet veel meer aandacht aan besteed worden. Zij moeten het verschil weten tussen biologisch en bespoten voedsel, voor hun eigen gezondheid, maar ook voor de gezondheid van de bodem en van Salland. Consumenten kunnen duurzaam gaan consumeren. Zonder duurzame consument is de duurzame boer nergens.
  De burger zal als consument moeten weten, waarom duurzaam geproduceerd voedsel een prijs heeft. Maar de consument zal ook moeten weten dat niet-duurzaam geproduceerd voedsel een véél hogere prijs heeft. Namelijk een prijs die onze kindskinderen op hun bord krijgen. Dat willen we toch niet, want iedereen heeft toch het beste voor met zijn kinderen!?

  Ik ben wel benieuwd hoe het zit met dat consumeergedrag van D66 en GroenLinks?
  Jan Overesch. Biologisch boer.

  • Mooi stuk Jan. Het rapport is een goede opzet nu nog fijn tunen.
   De consument weet best dat niet-duurzaam voedsel een prijs heeft. Maar de commerciele verleiding doet ze telkens het verkeerde kopen (lees: vlees) #metoo. Als een heel groot gedeelte van alle landbouwgrond gebruikt wordt om rundvlees te te kweken en zuivel te produceren is er wat mis. Vooral omdat de hoeveelheid vlees /zuivel per persoon ongelooflijk hoog ligt. Je hoeft geen lagere school hebben gehad om te zien dat dat niet goed is.
   De burger/consument is de hooftdschuldige, aangeslingerd door de commercie. Maatregelen van bovenaf zijn gewoon nodig, de consument kan het niet. oftewel, het zal ‘zijn tijd’ wel duren…

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.