Raalter college wil breder ‘Erven in Beweging’-beleid

Meer mogelijkheden voor alternatieve woonvormen en legalisatie gesplitste boerderijen en recreatiewoningen

RAALTE – Het Raalter college wil meer mogelijkheden binnen het beleid ‘Erven in Beweging’. Dat omvat onder andere de rood-voor-rood- en de schuur-voor-schuurregeling. Een voorstel hiertoe is inmiddels voorgelegd aan de raad. Dat komt donderdag 2 december aan de orde tijdens een rond-de-tafelgesprek en een week later tijdens de raadsvergadering. Het gaat niet alleen om het tegengaan van verpaupering, ook de bestrijding van ondermijning speelt een rol. Raalte wil met het beleid immers ook voorkomen dat leegstaande schuren in beeld komen bij criminelen.

Zo wil het college dat er meer mogelijkheden komen om de situatie bij gesplitste boerderijen of woningen, waar die op papier nog niet is vastgelegd, te legaliseren. In het buitengebied van de gemeente bestaan meerdere van dergelijke situaties. In het verleden zijn de woningen of boerderijen al gesplitst, er zijn vaak twee huisnummers aanwezig, de woningen zijn apart van elkaar aangesloten op het riool en beide adressen betalen onder andere OZB-belasting, maar de situatie is nog niet formeel. Het college wil dat de eigenaren de mogelijkheid krijgen om 500 vierkante meter aan sloopcompensatie (elders te verwijderen gebouwen) aan kunnen vragen om de situatie positief te kunnen bestemmen. “Dit staat goed in verhouding met de ruimtelijke impact, de waardestijging en de voorgeschiedenis van de situatie op dat soort erven.”
Daarnaast is het nu nog zo dat als het bestemmingsplan twee woningen toestaat, maar wel de aanduiding ‘twee-aaneen-gebouwd’ heeft, die woningen met een tussenstuk gebouwd moeten worden. Het college wil de mogelijkheid om van dat tussenstuk af te zien. “Ruimtelijk gezien is dat vaak ook wenselijker.” Om dat mogelijk te maken, wil het college dat er een sloopcompensatie van minimaal 500 vierkante meter komt.
Verder vraagt het college om meer mogelijkheden te bieden aan initiatieven met nieuwe woningtypes en alternatieve woonvormen. “Er is in toenemende mate vraag naar onder meer kleinere of groepjes woningen in het buitengebied. We staan er open voor om andere woningtypen terug te bouwen dan de (nu gebruikelijke) vrijstaande woningen, mits deze passen in het gemeentelijk woonbeleid. Tot nu toe heeft dat nog niet geleid tot een concreet project, maar de haalbaarheid daarvan willen we samen met initiatiefnemers onderzoeken.”

Solitair

Ook is het de bedoeling dat bestaande recreatiewoningen in het buitengebied met een sloopcompensatie van 500 meter een permanente woonbestemming kunnen krijgen. Daarbij gaat het dan om wat de gemeente solitaire recreatiewoningen noemt; dus woningen die niet op een park staan. Tenslotte wil het college ook dat ‘beschikbare’ sloopmeters met Olst-Wijhe en Deventer kunnen worden uitgewisseld. De gemeente Deventer hanteert al een verhouding van 70/30 procent. Dus dat er bij rood-voor-rood- en schuur-voor-schuurprojecten minimaal 70 procent gesloopt moet worden binnen de eigen gemeente, maar de overige 30 procent eventueel ook elders in de provincie. Die mogelijkheid (met die verhouding) ziet het college ook wel in Raalte zitten. Die 30 procent moet dan wel in Olst-Wijhe en/of Deventer staan.
Overigens blijft de gemeente daarnaast ook mogelijkheden bieden om bestaande illegale schuren met de schuur-voor-schuurregeling te legaliseren. De gemeente heeft bij constatering van dergelijke illegale schuren, de plicht om te toetsen of de situatie te legaliseren is. Als dat het geval is, kan dat via de schuur-voor-schuurregeling. Daartegenover staat dan wel weer sloopcompensatie.

Kader met raster: Hotspot

Eerder dit jaar meldde het WvS al dat Raalte een hotspot is qua stoppende boerenbedrijven. Daarmee ligt er een grote opgave wat betreft vrijkomende schuren en andere gebouwen. Wageningen University en Research verwacht namelijk op basis van prognoses dat er tussen 2018 en 2030 zo’n 166 boerenbedrijven in het buitengebied van de gemeente Raalte gaan stoppen. Het Erven in Beweging-beleid is sinds 2017 van kracht. Destijds was de verwachting dat er tussen 2012 en 2030 ongeveer 300.000 vierkante meter aan agrarische bebouwing vrij zou komen door bedrijfsbeëindiging. Hoeveel dat er inmiddels zijn, is niet duidelijk, maar het lijkt erop dat het flink meer wordt; Wageningen UR rekent er op dat er tussen 2018 (het peiljaar van het onderzoek) en 2030 nog eens zo’n 348.000 vierkante meter vrij komt, meer dan 10 procent van het totaal in Overijssel. En nog wat cijfers: volgens Wageningen UR (peiljaar 2018) zijn er in het buitengebied van Raalte 476 boerenbedrijven. Dat zijn er 114 minder dan in 2012. Bijna een op de vijf boeren is dus tussen 2012 en 2018 al gestopt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.