Raalte zorgt voor extra parkeerplaatsen in woonwijken

RAALTE – De gemeente Raalte is van plan om in 2022 zeker tien extra parkeerplaatsen aan te leggen in wijken met parkeeroverlast. Eerder zijn er, verdeeld over de wijken, al twintig extra parkeerplaatsen gerealiseerd. Wethouder Dennis Melenhorst meldt dat door de beperkte ruimte extra parkeerplaatsen niet overal mogelijk zijn. “Daarom kijken we ook naar andere oplossingen, zoals het beter benutten van de capaciteit, het opheffen van bestaande parkeerverboden of kansen bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.”

Er zijn onder andere extra parkeerplaatsen aangelegd op de Nieënhof in Heeten, De Schouw in Raalte en op meerdere locaties rondom de Markeweg en De Gaarden in Raalte. Op Het Woold in Raalte worden in 2022 vier zogeheten aquaParkers aangebracht. Een aquaParker vangt bij extreme regenval het water op en ‘parkeert’ en infiltreert het tijdelijk onder de parkeerplaats. Deze ‘klimaatadaptieve parkeerplaats’ is een pilot in de gemeente Raalte. In 2022 wordt onder andere gekeken naar uitbreiding op de Aar van de Werfhorstsingel in Raalte.
In 2019 riep de gemeente Raalte inwoners op locaties door te geven waar een tekort aan parkeerplaatsen ervaren wordt. Ongeveer honderd inwoners gaven aan met enige regelmaat binnen 50 meter van huis geen vrije parkeerplaats te vinden. Daarop volgde een grootschalig parkeeronderzoek. De resultaten bewijzen dat op een aantal locaties sprake is van een tekort aan parkeerplaatsen. “20 procent van de onderzochte locaties kent een bezettingsgraad van 85 procent of hoger. Vanaf dit percentage ontstaat er zoekverkeer in de wijk en is er sprake van een tekort. Voor deze locaties zijn de (on)mogelijkheden voor uitbreiding in kaart gebracht. Bij de nadere analyse is ook gekeken naar andere beleidsterreinen, zoals groen, water en beheer”, zo meldt de gemeente.