Raalte tevreden over voortgang duurzame opwek energie

Wethouder Niens wil zon-op-dak een boost geven: ‘Dat lijkt gemakkelijk, maar dat is het niet’RAALTE – In de gemeente Raalte is op dit moment bijna 20 procent van de doelstellingen voor de grootschalige opwek van zonne-energie in 2030 gerealiseerd. De vier aangelegde (grotere) zonnevelden, te weten het Energiepark Heeten van Endona, het zonneveld op het MBI-terrein, de zonneweide aan de Wijheseweg en het zonneveld aan de Horstweg in Broekland zijn goed voor 8,1 GWh (gigawattuur). Het doel is 41 GWh in 2030. Daarnaast zit er nog voor 16,4 GWh in de pijplijn (40 procent van de totale doelstelling). Dat zijn projecten die de gemeente als kansrijk ziet.

Dat staat allemaal in de laatste ‘editie’ van de informatienotitie waarmee de gemeenteraad van Raalte vier maal per jaar op de hoogte wordt gesteld van de vorderingen wat betreft de grootschalige opwek van zonne-energie. Vooralsnog zet de gemeente Raalte als het om duurzame energie gaat voor 2030 in op in op 52 GWh zon op dak (dit is de maximale potentie van circa 64 ha), 41 GWh aan zonneparken (circa 50 hectare) en daarnaast windenergie. Even voor de duidelijkheid: het aantal hectares is niet in beton gegoten. De (mogelijke) opbrengst van zonnepanelen stijgt nog steeds en daarnaast levert de ene hectare meer energie op dan de andere.Wat betreft de planvorming voor windmolens heeft Raalte eerder dit jaar een pas op de plaats gemaakt. Dit na een uitspraak van de Raad van State in de kwestie rond windmolens in Delfzijl. Volgens de Raad van State moet het kabinet, voordat er nieuwe windmolens gebouwd mogen worden, eerst met nieuwe normen voor onder andere geluidsoverlast komen. Daarnaast wilde Raalte ook eerst de uitkomsten van enkele andere onderzoeken van het RIVM afwachten.Als het echter om de vorderingen wat betreft de aanleg van zonnevelden gaat, is Wethouder Frank Niens tevreden. “We zien een mooi gestage groei aan projecten.” Het traject zon-op-dak kan echter volgens hem nog wel een boost gebruiken. “Het lijkt gemakkelijk, maar dat is het niet”, stelt hij. “We kijken nu hoe we dat het beste kunnen aanpakken. Er zijn meerdere belemmeringen. Verzekeringsmaatschappijen die erg moeilijk doen bijvoorbeeld. Maar daarnaast voldoen ook lang niet alle dakconstructies. Daarbij kunnen we de aanleg van zonnepanelen op daken als gemeente op dit moment niet afdwingen. We zijn nu bezig met een verdere inventarisatie van de knelpunten om tot een versnelling van de aanpak te komen. Of we de doelstellingen als het gaat om zon-op-dak halen, dat is de vraag…”RekoplasDe vier grotere zonneparken die er al liggen, zijn al genoemd in de aanhef van dit artikel. We gaan nu de plannen in de pijplijn even langs. Overigens laat de gemeente Raalte weten dat het bij dit overzicht gaat om een momentopname. Nieuwe initiatieven kunnen namelijk elk moment binnenkomen. Ook zijn kleinschalige initiatieven die binnen het bestemmingsplan passen niet meegenomen in het overzicht. Ten eerste is daar het zonneveld van PowerField/Endona aan de Kanaaldijk-Zuid in Heino (14 hectare). Zowel de omgevingsvergunning als de SDE-subsidie is al binnen. Het gesprek met Enexis over de realisatie van de netaansluiting loopt. Ten tweede is daar het plan van Sunrock op de voormalige Rekoplas in Luttenberg (6,7 hectare). De omgevingsvergunning is binnen. De SDE-subsidie is aangevraagd. Wel moet er een kostbare elektriciteitskabel worden aangelegd vanaf het verdeelstation in Raalte. De kosten hiervan zijn dusdanig hoog dat de opbrengst van het zonnepark op de Rekoplas onvoldoende is om die te dekken. Daarom is Stichting Duurzaam Luttenberg op zoek naar extra locaties voor zonneparken in de omgeving van de oude Rekoplas.SumpelwegTen derde is er het plan van Kronos Solar aan de Sumpelweg in Raalte. Het zonnepark aldaar moet ongeveer 13 hectare groot worden. Een eerdere vergunningsaanvraag in het voorjaar van 2020 werd ingetrokken vanwege het ontbreken van een goede dialoog met de omgeving. Dat proces is inmiddels weer opgestart op basis van een communicatieplan dat is opgesteld met een werkgroep van omwonenden. Ten vierde is er een plan voor een zonnepark van 2 hectare aan de Hogeweg 2 in Laag Zuthem. De dialoog met de omgeving is inmiddels opgestart. Ten vijfde ligt er een plan van Reko Raalte voor de opwek van zonne-energie op de zandwinplas aan de Hogebroeksweg in Raalte. De haalbaarheid van dit initiatief wordt op dit moment onderzocht.HondemotswegTenslotte liggen er nog vier zoekgebieden aan de Hondemotsweg/Stobbenbroekerweg in Raalte. De mogelijkheden worden onderzocht door Endona, Greencells en grondeigenaren. Er wordt nu een locatiescan uitgevoerd. Niens: “Het moge duidelijk zijn dat de ambitie groter is dan 2 hectare. Maar we zitten nog maar vooraan in het proces. Het Oversticht denkt mee, ook om mogelijke knelpunten in kaart te brengen. We gaan verder met de verkenning.”GesneuveldDaarnaast zijn er ook enkele initiatieven gesneuveld of (tijdelijk) stilgezet. Het gaat om een plan voor de voormalige vuilstort aan de Hogebroeksweg in Raalte. Voordat het initiatief verder kan, moet er eerst meer inzicht komen in de bodemsituatie. Het plan van de gemeente Raalte en Endona voor de aanleg van zonnepanelen op de groenzone onder de hoogspanningslijnen op de Zegge VII bleek eerder ook al niet haalbaar. Dat geldt ook voor het plan van Endona aan de Nijverdalseweg. Dat is volgens de provincie in strijd met de plannen voor de verbreding van de N35. Daarnaast zijn ook de plannen van de Solar Provider Group voor Boetele (circa 15 hectare) en de Haarlesedijk (5 hectare) gesneuveld. Tenslotte is het plan voor het zonneveld nabij de Vlaminckhorst in Heino (6,2 hectare) stilgezet. Eerst moet er meer duidelijkheid komen over de aanpak van de N35.Foto: Made by Drones

2 REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.