Dalfsen geeft financiële compensatie bij hogere energielasten

DALFSEN – De gemeente Dalfsen geeft huishoudens met een inkomen tot 2.000 euro per maand een bijdrage van 50 euro per maand als sprake is van hogere energielasten. De huishoudens moeten wel op de een of andere manier laten zien dat zij te maken hebben met hogere lasten.

De compensatie geldt met terugwerkende kracht van 1 oktober 2021 tot 1 januari 2022. In januari 2022 komt er een regeling voor 2022. Dit heeft te maken met de landelijke regeling waarbij een korting op de energiebelasting wordt ingesteld. Deze en mogelijke andere maatregelen van het kabinet wil het college meenemen in de regeling voor 2022. Maar op de landelijke regeling wil het college niet wachten. “Een fikse verhoging van de energierekening kan voor problemen zorgen”, vertelt wethouder Jan Uitslag. “Bovendien is de winter in aantocht, wat betekent dat mensen bijvoorbeeld vaker de verwarming aan doen. We weten uit ervaring dat voor veel gezinnen december sowieso een financieel spannende maand is. Mensen die in de knel komen willen we dus zo snel mogelijk helpen. Daarom bieden we zonder al te veel moeilijke berekeningen en kanttekeningen mensen nu al de mogelijkheid een aanvraag te doen voor een financiële tegemoetkoming.”
Omdat het de verwachting is dat de hogere energiekosten met name mensen met een lager inkomen raakt, is er dus een inkomensgrens gesteld van 2.000 euro per maand. Wethouder Uitslag: “We hebben deze inkomensgrens genomen om een grote groep mensen te bereiken. Mocht het zo zijn dat iemand een hoger inkomen heeft, maar toch een probleem heeft om zijn of haar energierekening te kunnen betalen, kijken we of we maatwerk kunnen bieden.”

Energiecoach

Naast een financiële bijdrage krijgen mensen ook advies over energiebesparende maatregelen. Een energiecoach komt langs voor advies en maakt een overzicht van eenvoudige verbeteringen aan de woning. Ook helpt deze coach met een aanvraag voor eventueel andere financiële ondersteuning vanuit de gemeente. Een klusteam helpt mee met de kluslijst, zoals het aanbrengen van tochtstrips, radiatorfolie of energiezuinige lampen. De actie wordt georganiseerd door Dorpen van Morgen, gemeente Dalfsen en vrijwilligers van GKv Het Kruispunt Dalfsen.
Zie verder staging2.dalfsen.nl/hoge-energielasten en staging2.dalfsen.nl/compensatieenergielasten of bel met het SamenDoen-loket via 14 0529. Er is ook een papieren aanvraagformulier. Bel hiervoor naar de gemeente Dalfsen.