College wil vergunningverlening voor woningsplitsing niet gratis aanbieden

RAALTE – Het Raalter college van B&W ziet vooralsnog niks in het idee van de VVD om de vergunningverlening voor woningsplitsing in de gemeente Raalte gratis aan te bieden. Volgens het college zijn de leges niet dermate hoog dat die initiatiefnemers zullen belemmeren. “Landelijk gezien zijn onze leges al relatief laag.”

De VVD Raalte ziet wel brood in het idee. Dit om wat te doen aan de huidige schaarste op de woningmarkt. “Met name oudere huizen en (voormalige) boerderijwoningen beschikken over veel inpandige ruimte”, zo schreef de VVD Raalte in een eerdere brief aan het college. “Wat ons betreft liggen hier voor particuliere woningbezitters mogelijkheden om bestaande woningen te splitsen en kansen te bieden aan woningzoekenden die niet kunnen of willen wachten op een nieuwbouwwoning.”
Het Raalter college onderschrijft in haar reactie de stelling dat er mogelijkheden zijn voor woningsplitsing. Voldoende parkeergelegenheid en een minimale grootte van de nieuwe woning (50 vierkante meter) zijn daarbij de belangrijke toetsingselementen, zo laat het college weten. Dit wel met als toevoeging dat woningsplitsing binnen het bestemmingsplan moet passen. Het college wijst erop dat er in de afgelopen jaren bijvoorbeeld ook bedrijfsruimtes zijn omgebouwd tot één of meerdere woningen/appartementen. “Verder zijn er ook mogelijkheden in de vorm van inwoning waarbij er geen afwijking/aanpassing bestemmingsplan nodig is.”

Kosten

Volgens het college zijn in de afgelopen jaren echter niet meer dan tien aanvragen voor woningsplitsing ingediend. De kosten variëren, afhankelijk van de procedure. “Die vallen uiteen in gemeentelijke leges en kosten die gemaakt worden voor het opstellen van de ruimtelijke onderbouwing door externe adviseurs. Betreft het een aanpassing van het bestemmingsplan dan zijn de kosten enkele duizenden euro’s. Het gaat dan om het opstellen van een wijzigingsplan/bestemmingsplan, eventuele onderzoeken en legeskosten (1.973,55 tot 3.077,50 euro). Gaat het om een afwijkingsbesluit dan betreft het in de bebouwde kom een ‘kruimelafwijking’ waarvan de legeskosten 262 euro zijn. In het buitengebied gaat het om een projectafwijkingsbesluit waarvan de legeskosten 1.208,20 euro zijn aangevuld met het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing en eventuele onderzoeken. In alle gevallen komen de reguliere leges van de verbouwactiviteiten erbij (2,5 procent van de bouwsom).”