‘Salland succesvol Leadergebied’

Gemeente Raalte investeerde tussen 2016 en 2020 zo’n 450.000 euro in dik twintig Leaderprojecten
RAALTE – De gemeente Raalte heeft in het kader van de gebiedsaanpak De Kracht van Salland tussen 2016 en 2020 een bijdrage toegezegd aan dik twintig Leader-projecten, waarvan twaalf specifiek in Raalte. De totale investering van de gemeente bedroeg in die periode voor het gehele programma circa 450.000 euro (gemiddeld zo’n 90.000 euro per jaar). Leader-projecten waar Raalte in investeerde, vertegenwoordig(d)en een totale waarde van 5,2 miljoen euro. De rest van het geld is opgebracht door overige overheden, subsidiekanalen en de initiatiefnemers zelf (onder andere door zelfwerkzaamheid). De Kracht van Salland wordt momenteel uitgebreid geëvalueerd door middel van gesprekken en enquêtes.

Dat blijkt allemaal uit een informatienotitie van de gemeente over de stand van zaken met betrekking tot De Kracht van Salland. Met deze gebiedsaanpak voor het behoud en de ontwikkeling van een ‘vitaal platteland’ is in 2016 gestart. Naast de projecten in de gemeente Raalte zijn er ook projecten in de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe uitgevoerd. De partners in het netwerk De Kracht van Salland, waaronder de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte en het waterschap Drents Overijsselse Delta, faciliteren en stimuleren initiatieven waar nodig en zorgen voor kennisdeling.
Binnen deze aanpak lopen een paar deelprogramma’s: het Leaderprogramma De Kracht van Salland, de activiteiten van het netwerk Salland Deal en de door de provincie gefinancierde de 4D-aanpak voor kleine initiatieven. Inwoners en organisaties realiseren vooral op eigen kracht projecten.
Tussen 2015 en 2020 hebben minimaal vijfhonderd initiatiefnemers direct contact gehad met de Leadercoördinatoren, de 4D-makelaar en de betrokken ambtenaren. Tot nu toe zijn ook 32 SallandCafés georganiseerd met in totaal 3.600 bezoekers. Daarbij delen verschillende partijen kennis en ervaringen. Dit wordt grotendeels vanuit Leader gefinancierd.
Salland is volgens de informatienotitie een succesvol Leadergebied. Voorbeelden van Leaderprojecten in de gemeente Raalte zijn: de vernieuwbouw van de Laarman, Energieneutraal Zwembad Heeten, Luttenberg wonen met de buren, Salland Boert en Eet bewust, Doorpakken Salland, Duurzaam Mariënheem, Stageregio Salland, Slinger van Salland, Kari’s Crackers, plannen van ’t Schoapie in relatie met ‘t Boetelerveld, aanpak van ’t Kerkhuus in Heino en de Dorpskamer Lierderholthuis. Er zitten ook nog enkele Leaderprojecten in de pijplijn: de aanpak van Strunk en de plannen bij de Watertoren in Raalte. Deze worden nog beoordeeld door de Leadergroep.

Salland Deal

Salland Deal realiseert doelen op het gebied van landbouw, water, natuur en landschap. Het is een netwerk dat bestaat uit Stichting IJssellandschap, Pachtersvereniging, LTO Salland, Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD), Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ), Stichting Kostbaar Salland (SKS), de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte, Agrarische Natuur Vereniging (ANV) Groen Salland, Salland Boert en Eet Bewust en Landschap Overijssel. Voorbeelden van projecten zijn de Praktijkproef bodemvruchtbaarheid en kavelruilprojecten als die rond de N35, ’t Boetelerveld en Wijhe-Laag Zuthem. Gezien de vele ontwikkelingen op het platteland (de stikstofproblematiek, de druk op de landbouw en allerlei beleidsdoelstellingen op het gebied van biodiversiteit, energie, kringlooplandbouw, klimaat en wonen) hebben organisaties in Salland de handen ineen geslagen voor het ontwikkelen het programma ‘SalLand Loont’. De bedoeling is om verdienmodellen te realiseren voor boeren en andere grondgebruikers die naast voedsel ook andere producten en diensten leveren zoals een aantrekkelijk en natuurrijk landschap.
De gemeente Raalte draagt daarnaast specifiek bij aan projecten en activiteiten binnen de gemeente zoals de Groen Blauwe Dienstenprojecten van Stichting Kostbaar Salland waarin gewerkt wordt aan aanleg, herstel en beheer van natuurelementen. Het eerste project hierin was een dorpsinitiatief in en rond Luttenberg. Verder wordt in het gebied Heino-Raalte gewerkt aan dergelijke plannen.

Kleinschalig

4D staat voor Durven, Delen, Denken en Doen. Dit deelprogramma richt zich op ondersteuning aan kleinschalige initiatieven. Denk aan het doorlopen van een intensief begeleidingstraject, het leggen van verbindingen met andere initiatieven, ondersteuning in de zoektocht naar subsidie of het toekennen van een kleine bijdrage. In totaal werden er in 2018, 2019 en 2020 ruim tweehonderd vragen gesteld aan de 4D-makelaar, van klein tot groot. 51 projecten kregen een financiële bijdrage. Zoals bijvoorbeeld voor de inrichting van het natuurgebied het Hoge Broek door IVN Raalte, het herdenkingsbos in Raalte, het Innovatie symposium tijdens Stöppelhaene, de aanleg van een jeu-de-boulesbaan in Raalte en het zomerprogramma Mariënheem.

Zie verder staging2.dekrachtvansalland.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.