Overijssel aan de slag met 60 hectare bos voor Bossenstrategie

ZWOLLE – Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben de eerste uitwerking van de strategie ‘Bos voor de toekomst’ vastgesteld. Naar verwachting is de financiële dekking voor de zomer rond, waarna wordt gestart met de aanleg van 60 hectare nieuw bos.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Rijk en provincies samen een Bossenstrategie opstellen om met hun partners de CO2-vastlegging in bos en bomen te versterken. Die inspanningen zijn uitgewerkt in de Bossenstrategie ‘Bos voor de toekomst’ (november 2020). De Bossenstrategie richt zich op het vergroten van het bosareaal en op versterking van de biodiversiteit. Bijvoorbeeld door het verbeteren van de kwaliteit van het bestaande bos door verschillende boomsoorten te planten die beter bestand zijn tegen het veranderende klimaat. De bossenstrategie bevat daarnaast mede vanuit de klimaatdoelen (CO2-vastlegging) de ambitie om het oppervlak bos in Nederland met 10 procent uit te breiden door het aanleggen van nieuw bos. Dit vanuit het uitgangspunt van vrijwilligheid.
Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher: “We hebben ons vooral gericht op de uitgangspunten voor de realisatie van nieuw bos ter compensatie van de kap die nodig was binnen Natura2000. Dit doen we in eerste instantie in drie verschillende vormen van uitvoering. Zodat we samen met onze partners kunnen verkennen wat een goede aanpak is, ook met het oog op de financiering van het beheer en onderhoud van deze bossen. Daarbij richt de provincie zich op de aanplant van drie soorten bos: bos voor natuur, bos voor cultuurlandschap (boselementen op agrarische percelen die het landschap versterken) en bos voor inwoners (bomen dicht bij de directe woonomgeving met mogelijkheden voor recreatie).”
De betrokken organisaties OPG, bosgroepen, NMO en natuur- en landschap zijn tevreden met de uitkomsten en geven in een gezamenlijke reactie aan: “Het was afgelopen periode ook wel eens lastig om te werken aan het herstel van biodiversiteit in bestaande natuurgebieden, als daarvoor bomen moesten worden gekapt. Met de mogelijkheden om de natuur te herstellen en tegelijkertijd meer bos te realiseren, ook op andere locaties in de provincie, is dat zowel winst voor de natuur, het klimaat als de bewoners, (agrarisch) ondernemers en bezoekers van Overijssel. Dat de provincie de compensatie van boskap in natuurgebieden oppakt, beschouwen wij dan ook als een belangrijke stap vooruit.”

Eigen afwegingen

Ook met de waterschappen is al gekeken hoe in de nadere uitwerking de bossenstrategie kan worden gecombineerd met de doelen op het gebied van waterkwaliteit. Daarnaast heeft LTO meegedacht bij het tot stand brengen van de bossenstrategie. Ben Haarman, portefeuillehouder natuur en landschap van LTO Noord regio Oost: “Boeren en tuinders hebben zelf ook landbouwgrond hard nodig om circulair en grondgebonden te kunnen werken. Elke agrarische ondernemer maakt zijn eigen afwegingen. Daarom is het belangrijk dat de bossenstrategie wordt uitgevoerd op basis van vrijwilligheid.”

Uitgangspunten

De nieuwe bosaanplant komt in de zogenaamde voorkeursgebieden. Als eerste wordt alleen aangeplant daar waar het binnen het landschapstype past. Daarnaast plant de provincie onder andere bij voorkeur binnen drie kilometer van Natura2000 gebieden nieuw bos aan. “Ook planten we bos in overgangszones tussen en langs onderdelen van het Overijssels Natuurnetwerk, om de natuur te versterken”, zo laat de provincie weten. “Daarnaast streven we naar meer bos als uitloopgebieden bij steden en langs beek- en riviergebieden. Ook planten we in overgangszones tussen en langs onderdelen van het Overijssels Natuurnetwerk, om de natuur te versterken.”

Na de zomer wordt de Overijsselse strategie verder uitgewerkt waarbij mogelijkheden voor samenwerking met andere beleidsopgaven zoals de aanpak rond stikstof en de klimaatopgave aan bod komen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.