Tekort Raalte 284.000 euro lager dan begroot bij zomernota

Jaarrekening 2020: structureel tekort sociaal domein punt van zorg; middelen Rijk voor coronacrisis voldoende

RAALTE – 2020 was een bijzonder jaar, maar corona of niet, de gemeente Raalte sluit het afgelopen jaar af met een tekort dat 284.000 euro lager uitvalt dan bij de Zomernota 2020 was voorzien. Dat blijkt uit de jaarrekening 2020 die het college heeft aangeboden aan de raad.

Bij de begroting 2020 was rekening gehouden met een tekort van 2,95 miljoen euro. Daarvoor kon een beroep worden gedaan op de algemene bestemmingsreserve (het gemeentelijke spaarpotje). Bij de zomernota van 2020 leek het er al op dat Raalte het financieel resultaat flink in positieve zin kon bijstellen. Toen werd de ‘meevaller’ nog begroot op zo’n 2,15 miljoen euro. Uit de jaarrekening blijkt echter dat die meevaller nog eens dik 284.000 euro hoger uitvalt. Daarmee kan het financieel tekort teruggebracht worden tot dik een half miljoen. Al met al dus zo’n 2,4 miljoen lager dan vooraf was voorzien.
Het beeld is wel enigszins vertekend. Door vertragingen en/of het coronavirus is een deel van het geld dat voor het afgelopen jaar was gereserveerd nog ongebruikt gebleven en doorgeschoven naar dit jaar. Daarnaast voelt Raalte de gevolgen van de veranderingen in het sociaal domein. De bijdragen van het Rijk zijn lager dan de uitgaven. Raalte kan dit nog opvangen met gelden uit de reserves. “We kunnen gelukkig uit de eigen middelen bij plussen. We hebben voldoende spek op de botten. Maar de bijdragen van het Rijk zijn wel een punt van zorg”, stelt wethouder Frank Niens (financiën). Hij concludeert echter wel dat het erop lijkt dat de extra middelen die de gemeente heeft gekregen van het Rijk om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen toereikend waren. “De impact van de coronacrisis was en is enorm, zowel sociaal als economisch. Daarom hebben we direct ingezet op nauw contact met de samenleving, zoals ondernemers, organisatoren van evenementen, de zorg en het onderwijs. Ook is er, aanvullend op de rijkssteunmaatregelen, geld vrijgemaakt voor gemeentelijke steunmaatregelen. Door de omstandigheden zijn een aantal processen en procedures opgeschort, aangepast of hebben vertraging opgelopen. Maar ondanks alle beperkingen en uitdagingen die deze crisis met zich meebrengt, is het overgrote deel van de reguliere begroting van 2020 gerealiseerd.”
Wethouder Wout Wagenmans is tevreden: “Er is veel vraag naar woningen. Er wordt volop gebouwd en we werken aan een programma Wonen. In bijna alle dorpen is gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe woningbouwlocaties of het uitgeven van bestaande locaties. Ook is de omgevingsvisie ‘Horizon gemeente Raalte 2040’ vastgesteld.”

Agenda

Wethouder Dennis Melenhorst stelt de lokale ondernemers hard zijn geraakt door de coronacrisis. “Met regelingen als de Tozo en Tonk, het uitstellen van gemeentelijke belastingen en nauw contact hielpen we waar dat kon. Daarnaast hebben we een Economische Agenda voor de komende jaren opgesteld; een agenda met lef en ambitie. Ook zijn er samen met ondernemers en inwoners stappen gezet voor het vernieuwen van het centrum van Raalte.”
Wethouder Jacques van Loevezijn is onder andere bezig geweest met de openbare ruimte. “Ook is het bomenbeheerplan vastgesteld, kreeg biodiversiteit meer aandacht en zijn er kaders voor het Gemeentelijke Rioleringsplan 2021 – 20230 vastgesteld.”
Wethouder Gerria Toeter: “We hebben welzijns- en zorgorganisaties de ruimte geboden om op een andere manier hulp en ondersteuning te bieden. Hierdoor zijn mooie initiatieven ontstaan, met oog voor elkaar. Afgelopen jaar is ook ingezet op een betere samenwerking tussen Veilig Thuis IJsselland en het Centrum Jeugd en Gezin. Daarnaast is het beleidsplan sociaal domein en de omgekeerde verordening sociaal domein vastgesteld.

Energietransitie

Niens stelt dat de gemeente nog wel staat voor een enorme opgave als het gaat om de energietransitie. “In 2020 is intensief ingezet op het ontwikkelen van de Regionale Energiestrategie (RES). Ook is er een plan van aanpak voor de Warmtevisie gemaakt. In alle dorpen zijn initiatieven gestart om samen duurzame energie op te wekken. Daarnaast zijn diverse initiatieven voor zonneparken gefaciliteerd en zijn een aantal vergunningen verleend.”
Wat betreft openbare orde en veiligheid, de portefeuille van burgemeester Martijn Dadema stond het afgelopen jaar de naleving en handhaving van de coronamaatregelen centraal. “Denk daarbij aan de regionale afstemming in het crisisteam van burgemeesters, de lokale aanpak van de coronacrisis in het gemeentelijk beleidsteam, de ambtelijke vraagbaak voor de ‘1,5 meter samenleving’ en de extra inzet op het gebied van toezicht en handhaving. Daarnaast is onder andere het project Veilig Buitengebied gestart.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.