Ondergronds brengen hoogspanningskabels Raalte nu dichtbij

Raalter college van burgemeester en wethouders stelt raad voor om bijna zes ton beschikbaar te stellen

RAALTE – Het ondergronds brengen van ruim 1,5 kilometer hoogspanningsleiding in de Raalter woonwijken Langkamp en de Vloedkampen is dichtbij gekomen; Burgemeester en wethouders van Raalte stellen de gemeenteraad voor om bijna zes ton beschikbaar te stellen. Voor de zomer moet de gemeenteraad akkoord gaan met dit voorstel.

De verwachting is dat, mede afhankelijk van de diverse procedures en benodigde vergunningen, het werk in 2023 afgerond wordt. Het gaat dan zowel om boren als (in)graven. Begonnen wordt met boren bij het netwerkstation aan de Westdorplaan in oostelijke richting om uiteindelijk onder het Overijssels Kanaal door te gaan. Nabij Van Merksteijn gaat na 650 meter de leiding weer bovengronds verder. Voor het iets langere westelijke deel, ongeveer 885 meter, tussen het netwerkstation en de N348/Nieuwe Deventerweg richting, wordt gekozen voor (in)graven.
De totale kosten worden op ongeveer 6 miljoen euro geschat. Netbeheerder TenneT betaalt daarvan 80 procent en de provincie Overijssel draagt 5,5 ton bij. Overijssel stelde daarbij als voorwaarde dat de gemeente Raalte de andere 10 procent van de resterende 20 procent betaalt.
De Raalter wethouder Wout Wagenmans: “Er ligt nu een concreet plan op tafel om de hoogspanningslijnen ondergronds te brengen. Hiermee zijn we een stap dichterbij de wens van omwonenden om de leidingen te ‘verkabelen’. Bijkomend voordeel is dat we de groenzone onder het westelijke deel van het tracé opnieuw kunnen inrichten. Dit biedt onder andere kansen voor de waterbergingsopgave in de omgeving.”
Mirjam Betten van het Platform Kabelvrij Raalte over met het voorstel van B en W: “Hier zijn we erg blij mee. Aan de andere kant hadden we hier natuurlijk ook op gerekend. Je gaat als gemeente niet voor 50.000 euro een haalbaarheidsstudie uitvoeren, waarvan de uitkomst was dat het plan haalbaar is.” Zij gaat ervan uit dat ook de gemeenteraad akkoord gaat: “Maar dit voorstel van het college is natuurlijk een heel belangrijke stap.”

Hobbels

Het Platform Kabelvrij Raalte is ruim zes jaar geleden gestart met het initiatief om de hoogspanningsleidingen ondergronds te krijgen. Daarbij moesten heel wat hobbels genomen worden en werd er veel gesproken en overlegd met gemeente, provincie en andere betrokken partijen. Zo moest eerst het ministerie van Economische Zaken de huidige situatie in Raalte goedkeuren voordat TenneT financiële steun (80 procent van de kosten) gaf. Vervolgens betaalde de gemeente Raalte een (geslaagde) haalbaarheidsstudie en daarna moest de provincie Overijssel akkoord gaan met een eenmalige bijdrage (van dus 10 procent). Nu dus gevolgd, behoudens goedkeuring van de gemeenteraad, door de gemeente Raalte.
Uit die studie kwamen drie mogelijke varianten met als beste alternatief het gedeeltelijk ingraven en gedeeltelijk boren van de lijn via het huidige, nu nog bovengrondse tracé. Overijssel stelde als voorwaarde dat de gemeente Raalte zelf de helft van de resterende 20 procent betaalt. Breun Breunissen van het Platform vond destijds die provinciale bijdrage terecht. “De provincie Overijssel heeft destijds vele honderden miljoenen euro’s verdiend met de verkoop van het energiebedrijf. Is het dan zo gek dat ze behalve de lusten, het geld dus, ook de lasten van de energiebedrijf, zoals de erfenis van deze situatie in Raalte- Zuid overnemen?”

Risico’s

De 110 kV -hoogspanningslijn doorsnijdt sinds de jaren 80 het zuidelijke deel van Raalte-dorp. Bij de bouw in de jaren ‘70 en ‘80 werd geen rekening gehouden met mogelijke risico’s voor veiligheid en gezondheid van de omwonenden. Inmiddels staat na vele onderzoeken vast dat die risico’s er (kunnen) zijn en is een dergelijke situatie in nieuwe woonwijken ook niet meer toegestaan.
Bij het ondergronds brengen van de kabels komt grond vrij die voor verschillende doelen, van waterberging tot openbaar groen, gebruikt kan worden, maar niet voor woningbouw. Bekend is verder dat komende jaren de hoogspanningslijn tussen Twente en Zwolle verzwaard wordt. Een combinatie daarvan met het ondergronds brengen in Raalte-Zuid zou een flinke kostenbesparing opleveren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.