Herman Kamphuis over woonvisie: ‘Doen wij genoeg voor onze eigen inwoners?’

(Ingezonden brief)

RAALTE – Herman Kamphuis, ombudsman PvdA Raalte, is na een eerdere brief waarin hij diverse aanbevelingen deed om het armoedebeleid in Raalte te verbeteren, opnieuw in de pen geklommen. Ditmaal laat hij zijn licht schijnen over de nieuwe woonvisie van de gemeente Raalte. “Doen wij genoeg voor onze eigen inwoners”, vraagt hij zich af.

Binnenkort heeft de gemeente Raalte meer dan 38.000 inwoners. De laatste drie jaar is het inwonertal gestegen met achthonderd. Voor een belangrijk deel komt dit door het vestigingsoverschot. Mensen van buiten Raalte kopen/overbieden hier woningen en appartementen. Dit kan, omdat er geen sociaal of economische binding meer hoeft te zijn. Bovendien gelden hierover afspraken met de provincie. Maar doen wij genoeg voor onze eigen inwoners?
Tot nu toe was het beleid onlogisch: huishoudens werden kleiner, maar woningen, vooral op Noord, werden groter. De gemeente wil nu met de nieuwe woonvisie meer kleinere, goedkopere (rijtjes)woningen en appartementen voor jong en oud. Iedereen in Raalte moet een passende woning kunnen vinden.
Tot voor kort ging de gemeente uit van 750 woningen er bij over de periode 2020-2030. De nieuwe bouwopgave wordt nu gesteld op 1500-2000 woningen de komende tien jaar. 750 was echter al te laag. In 2018 en 2019 is de woningvoorraad, het aantal WOZ-adressen, in Raalte toegenomen met ongeveer 180 per jaar (coronajaar 2020: 136). Op basis hiervan komen we over de periode 2021-2030 dan al aan ongeveer 1500-1600. Ik stel daarom voor de ambitie te verhogen tot 2500 woningen de komende negen jaar.
Als de provincie graag wil dat wij ook voor andere mensen uit Overijssel bouwen, moet de provincie hogere bouwaantallen toestaan. En de provincie dient – meer dan tot nu toe – mee te werken aan het tot stand komen van inbreidingslocaties, zoals bijvoorbeeld de locatie Booijink. Ook financieel.

Kerken
Bij SallandWonen schrijven zich ook steeds meer mensen van buiten Raalte in als woningzoekende. Er reageren ongeveer 1500 mensen op ongeveer 260 vrijkomende huurwoningen per jaar. De gemeente zegt dat 25 procent van de te bouwen woningen een sociale huurwoning moet zijn. Waarom geen 30 procent, zoals eerder besproken is? 37 procent van de huishoudens in Raalte behoort tot de doelgroep van SallandWonen (inkomen tot 38.000 euro per jaar).
De te sluiten kerken in de gemeente kunnen worden getransformeerd tot appartementencomplexen voor jong en oud. Mooi in het centrum en dichtbij de voorzieningen. Ook bijvoorbeeld een soort knarrenhof zou daarin gevestigd kunnen worden. Concreet: over de locatie Pauluskerk verzoek ik de wethouder in overleg te treden met bisdom en/of kardinaal – indien nodig met Vaticaan – met als doel die locatie niet al te duur aan SallandWonen te verkopen.
Op de gemeentesite staan momenteel elf bouwlocaties, waarvan slechts één locatie in Raalte-dorp. Ik pleit er daarom voor om naast de Pauluskerk extra vaart te maken met de locaties Booijink en andere nieuwe locaties. Hieraan gekoppeld de vraag: wordt voor al deze elf locaties reeds de nieuwe doelstelling van kleiner en goedkoper bouwen voor kleinere huishoudens, starters en senioren toegepast?

SallandWonen
De gemeente schuift veel zaken op het bordje van SallandWonen. Terwijl de huidige situatie voor een belangrijk deel is veroorzaakt door scheefbeleid van de gemeente. Daarom vind ik dat de gemeente er alles aan moet doen om SallandWonen te helpen bij het verwerven van geschikte nieuwe bouwlocaties. Via bestemmingsplannen, nadere (rand)voorwaarden in de regelgeving of op een andere manier. Zodat niet rijke beleggingsmaatschappijen, vastgoedbedrijven, projectontwikkelaars er met deze locaties vandoor gaan.

15 procent loting bij huurwoningen vind ik een te hoog percentage. In bijzondere en dringende omstandigheden (bijvoorbeeld een gescheiden moeder met kinderen) moet er uiteraard geholpen worden. Daarvoor dan urgentie verstrekken. Bij loting is het onzeker dat een gescheiden moeder (of vader) met kinderen uitgeloot wordt. Bij urgentie is dat wel zeker. Jonge mensen, starters, moeten soms lang wachten doordat ze kort staan ingeschreven voor een huurwoning. Daarom stel ik voor de minimum inschrijf-leeftijd op 16 jaar vast te stellen in plaats van op 18 jaar. Terugkeerders krijgen in mijn visie voorrang bij huur, koop en kavel.

Doorstroming
Ik stel het volgende voor met als doel meer doorstroming:
– SallandWonen verkoopt huurwoningen (ongeveer 20 per jaar) alleen aan scheefhuurders of aan huurders die een huurwoning achterlaten. Dus niet meer op de vrije markt.
– Daarnaast krijgen huurders van SallandWonen de mogelijkheid hun huurhuis te kopen.
– SallandWonen wijst geen sociale huurwoningen meer toe aan vermogende senioren die hun eigen woning (vaak hypotheekvrij en de vraagprijs overboden) verkopen en vervolgens gaan huren. SallandWonen voert daartoe een vermogenstoets in voor sociale huurwoningen.
– De gemeente zet zich er voor in dat deze vermogende mensen een appartement, zoals nu bijvoorbeeld op de locatie oude postkantoor aanwezig, met voorrang kunnen kopen.
– Om ouderen te stimuleren naar een appartement te verhuizen (en een grote woning achter te laten) wordt een finisherslening ingevoerd. Om te beginnen met hetzelfde budget als voor de starterslening is gereserveerd.
– Niet alleen een aantal ouderen is eenzaam, ook een aantal (alleenstaande) jongeren. Voor die jongeren (soms begeleid door een zorginstelling zoals Parabool, RIBW en andere) zou volgens mij ook een soort wooncentrum een uitkomst zijn. Wel zelfstandig of begeleid wonen, maar ook samen dingen doen, zoals bijvoorbeeld eten, koken, ontspanning, uitjes enzovoort. Misschien een combinatie van oud en jong, waarbij jong zorgt voor oud.

Herman Kamphuis,
ombudsman PvdA-Raalte

Foto: Werk in uitvoering. Foto: Pixabay

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.