Home / Sallandcentraal / Dalfsen wil meer variatie en kwaliteit van kampeeraanbod

Dalfsen wil meer variatie en kwaliteit van kampeeraanbod

DALFSEN – Er komen nieuwe kansen voor kampeerbedrijven in de gemeente Dalfsen. Het voorstel met mogelijkheden hiertoe volgt uit een analyse en inventarisatie onder betrokkenen. Aan hen is in de afgelopen periode gevraagd hoe het kampeeraanbod in de gemeente Dalfsen in de toekomst aan kan sluiten op de wensen en behoeften die er leven. Alle inzichten zijn samen gebracht in een kampeerbeleid. Het voorstel wordt in april in de gemeenteraad besproken.

“We willen inspelen op de trend waarin er meer behoefte is aan diversiteit, zoals het hele jaar rond kamperen en meer luxe. Belangrijke randvoorwaarde is en blijft de landschappelijke inpassing, want we zijn zuinig op ons landschap”, vertelt wethouder Jan Uitslag.
In september van het vorige jaar nam de gemeenteraad de motie ‘Verruiming kampeerbeleid’ aan waarin het college werd gevraagd om met voorstellen tot verruiming te komen en hierbij de sector te betrekken. Het voorstel kwam tot stand na een uitgebreide analyse van de kampeermarkt en het verkennen van toekomstgerichte wensen, behoeften en mogelijkheden. Daarbij is onder andere informatie opgehaald bij camping-eigenaren in Dalfsen en de recreatiesector. “Er is gekeken naar de behoeftes en wensen die er spelen voor het uitbreiden van het aantal kampeerplaatsen in Dalfsen en hoe we om moeten gaan met camperlocaties. Daaruit kwam naar voren dat er kansen liggen voor met name de kleinschalige kampeerterreinen die als nevenfunctie op agrarische bedrijven worden geëxploiteerd. Ook werd aangegeven dat er vooral behoefte is aan het bieden van kwaliteit en variatie.” Met betrekking tot de gemeentelijke camperlocaties stelt het college voor om een (lokale) ondernemer deze te laten exploiteren. “Ik heb veel signalen van camperaars gekregen met het verzoek de plek bij het station te handhaven. Daarbij is het betalen van een vergoeding geen probleem, zo blijkt uit de reacties.”
De voorgestelde verruiming betreft onder meer agrarische kampeerterreinen. Voor deze kleinschalige kampeerterreinen kan het seizoen van 15 maart tot 31 oktober uitgebreid worden naar een jaarrond kampeerseizoen, vergelijkbaar met de reguliere kampeerterreinen. Op de agrarische kampeerterreinen is de behoefte aan openstelling in de herfst en winter niet groot, maar het biedt ook mogelijkheden om de huurtenten en eventuele caravans en campers in de winter te laten staan. Daarnaast zou van de maximaal 25 plaatsen op agrarische kampeerterreinen voor 5 van de 25 plaatsen een huurtent met grotere afmetingen geplaatst kunnen worden, tot 60 m2. Een andere verruiming kan door pop-up campings mogelijk te maken op terreinen die geschikt zijn voor verblijfsrecreatie. Ook is het een idee particuliere camperlocaties mogelijk te maken op (voormalig) agrarische erven of op bestaande terreinen nabij aantrekkelijke verblijfsgebieden.

Lees ook

Oosterhuis zangdienst in Wesepe

WESEPE – Op zondag 19 september vindt in de Protestantse kerk van Wesepe weer de …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.