Meer streekproducten op de menukaart van grote organisaties

ZWOLLE – Koen Olde Hanter is als dealmaker aan de slag gegaan bij de provincie Overijssel. Hij gaat grotere organisaties zoals zorginstellingen, ziekenhuizen, bedrijven of gemeenten matchen met producenten van streekproducten. Hierdoor moeten straks meer streekproducten in verschillende bedrijfskantines te vinden zijn. De provincie wil hiermee de verkoop van streekproducten stimuleren, om onder meer onnodig transport met voedsel en grondstoffen te voorkomen.

De provincie is van plan om in 2021 flinke stappen te zetten om de afzet van lokaal voedsel te vergroten. “Er is veel gepraat, het is tijd voor actie”, vertelt Olde Hanter. Zijn opdracht is simpel: met zoveel mogelijk marktpartijen in gesprek gaan en deals sluiten. Deals die ertoe leiden dat meer streekproducten op de menukaart van bedrijfskantines belanden. “Geen enkele partij wordt uitgesloten; van horeca tot zorginstellingen en van overheden tot evenementen.” Op dit moment lopen er al gesprekken met onder andere gemeentes, het provinciehuis, zorginstellingen en verschillende onderwijsinstellingen. Aan het eind van het jaar moeten er twintig deals gesloten zijn.
Op dit moment maken korte voedselketens nog maar een klein deel uit van de totale voedselproductie (circa 3 tot 5 procent op basis van gegevens van Wageningen University 2020). De dealmaker start op een moment dat er een oplevende interesse voor lokaal geproduceerd voedsel lijkt te zijn. Mede door de coronacrisis zijn meer consumenten online of bij boerderijwinkels streekproducten gaan kopen. De provincie hoopt het marktaandeel binnen vijf jaar te vergroten naar 25 procent.
Met het Agro&Food programma, waar de benoeming van Olde Hanter deel van uit maakt, wil Overijssel de overgang naar kringlooplandbouw en de verduurzaming van de voedselketen verder ondersteunen. Belangrijk daarbij is dat kringlooplandbouw agrariërs ook een goed inkomen biedt. In totaal is er binnen het Agro&Food programma 6 miljoen euro beschikbaar.

Koen Olde Hanter. Foto: provincie Overijssel