‘Voor natuurherstel is het weggegooid geld’

Weinig enthousiasme voor Overijsselse opkoopregeling agrarische bedrijven bij Natura 2000

RAALTE – Sallandse boerenvertegenwoordigers verwachten weinig van de Overijsselse opkoopregeling van agrarische bedrijven nabij natuurgebieden. Tot en met 28 februari kunnen agrarische bedrijven in de hele provincie zich aanmelden voor opkoop. Op die manier hoopt de provincie op minder stikstofemissies in de Natura 2000-gebieden. Er is 7,5 miljoen euro beschikbaar.

“Wij denken dat het budget niet voldoende is om veel bedrijven uit te kopen en het dus geen goede oplossing is”, zo reageert Caspar Boerkamp, melkveehouder in Middel en Overijssels bestuurslid van de NMV (Nederlandse Melkveehouders Vakbond). Alleen voor een aantal agrarische bedrijven dicht bij natuurgebieden die toch al willen stoppen, kan het een uitkomst zijn, zo denkt Boerkamp. “Maar voor natuurherstel is het weggegooid geld. Een beter natuuronderhoud zou ons inziens beter zijn.” Hij betwijfelt ook of de stikstofemissies vanuit de landbouw wel het echte probleem zijn voor de natuur. “De vraag blijft of dit komt van de boer of van de stikstofuitstoot van de rest van Nederland.”
In Heino denkt Ben Haarman, voorzitter Overijssel en Gelderland van landbouworganisatie LTO Noord, dat investeren in technische aanpassingen en in innovaties in de hele landbouw effectiever is om stikstof te reduceren dan deze opkoopregeling. “Die opkoop heeft ook een prijsopdrijvende werking en zal de vitaliteit van een gebied aantasten omdat agrarische bedrijven gaan stoppen. Het geld kan beter op meerdere agrarische bedrijven worden ingezet voor emissie reducerende maatregelen.”
Haarman is wel tevreden over de vrijwilligheid van de Overijsselse regeling én het feit dat inmiddels het zogenaamde beroepsverbod (waardoor opgekochte agrariërs niet op een andere locatie een bestaand bedrijf mochten kopen) niet meer van kracht is. “De keuze om aan de regeling mee te doen, ligt nu bij de boer zelf. Wel roep ik de provincie op goed afgewogen met de regeling om te gaan. Voor de vuist weg uitkopen kan niet aan de orde zijn. Onbalans in de gebieden moet voorkomen worden én de vrijkomende gronden moeten in boerenhand blijven.”

‘Beperkte groep’

Hendry van Ittersum, erfcoach in de Sallandse gemeenten, wijst erop dat deze opkoopregeling onderdeel is van een groter pakket aan maatregelen vanuit het ministerie van LNV. “Als erfcoach denken we mee met de ondernemer wat het beste bij hem of haar past in relatie tot de toekomst van zijn of haar bedrijf. Dat is altijd maatwerk, net zo goed dat deze regeling in specifieke gevallen interessant kan zijn om aanspraak op te maken. Gezien de voorwaarden en het beschikbare budget is onze inschatting dat het voor een beperkte groep agrarische bedrijven interessant kan zijn om zich aan te melden. Voor de agrarische ondernemers die hun bedrijfsvoering klaar willen maken voor de toekomst en aan de slag willen met de beperking van emissies zijn andere ondersteuningsmogelijkheden van belang. Door het ministerie van LNV wordt hieraan gewerkt en worden deze regelingen de komende periode uitgerold. Als erfcoaches kijken we hier met belangstelling naar uit en zullen we dit ook betrekken in de gesprekken die wij met de agrarisch ondernemers hebben.”

‘Minder dan tien’

De provincie Overijssel heeft al laten weten dat er gewerkt zal worden met een rankingsysteem. De verwachting is dat de door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit beschikbaar gestelde 7,5 miljoen niet voldoende is om alle veehouderijen die in aanmerking komen (en stoppen willen) ook echt aan te kopen. Gezien het beschikbare budget en de prijzen van agrarische bedrijven (land, gebouwen, dieren en rechten) zullen dat minder dan 10 bedrijven zijn. Alleen bedrijven met een stikstofemissie van meer dan 2 mol (gemiddeld per hectare per jaar) op een nabij gelegen Natura 2000-gebied kunnen zich melden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.