SP en SGP op de bres voor huisvesting arbeidsmigranten

ZWOLLE – De provincie Overijssel moet werk maken van voldoende huisvesting voor arbeidsmigranten. Dat vinden Simon Zandvliet van de SP en Jan Jonker van de SGP. De Statenleden denken dat voldoende kwalitatieve huisvesting voor deze groep een positieve bijdrage levert aan de economie en de leefbaarheid in Overijssel.

De provincie heeft in 2019 een onderzoek laten uitvoeren naar de huisvesting van arbeidsmigranten in Overijssel. “Veel gemeenten worstelen met deze problematiek”, merkt Jonker. “De krappe woningmarkt vraagt om een proactieve houding van de provincie om mee te denken en oplossingen te vinden”. De provincie kan volgens de twee gemeenten ondersteunen, maar ook werken aan regionale oplossingen.
“We richten ons met name op de (kwalitatieve) huisvesting die niet voldoende voor handen is”, legt Zandvliet uit. “Dit kan de spanning op de al veel te krappe woningmarkt verlichten.” “En onze ondernemers helpen en ontzorgen, want feit is dat arbeidsmigranten nodig zijn om vacatures ingevuld te krijgen”, vult Jonker aan.
Ondernemers kunnen om welke reden dan ook zonder de arbeidsmigranten hun vacatures vaak (helaas) niet invullen. “Of wij nu de arbeidsmigrant een positieve of negatieve ontwikkeling vinden, is een aparte discussie die gevoerd kan worden, maar de feiten spreken voor zich”, merkt Jonker op. “Er zijn veel onderzoeken voor handen die nut en noodzaak van de arbeidsmigrant aantonen.”
Vanuit meerdere organisaties klinkt inmiddels de roep richting de provincie Overijssel om een actieve rol op zich te nemen. De Statenleden vragen daarom of Gedeputeerde Staten bereid is om een inventarisatie te maken welke rollen en initiatieven andere provinciale overheden nemen in ons land, al dan niet samen met andere organisaties. “De arbeidsmigrant moeten we zien als onze naaste. Een medemens die wij niet mogen uitbuiten (als een vorm van nieuwe slavernij), maar respect, erkenning en goede werk- en leefomstandigheden moeten geven”, stelt Jonker. “Dat komt de leefbaarheid voor alle Overijsselaars (zowel inwoners als ondernemers) alleen maar ten goede.”