Buurtbussen kunnen weer rijden, maar verenigingen willen nog niet

RAALTE – Het lijkt erop dat Salland het nog even zonder buurtbusverbindingen moet doen. De buurtbusverenigingen in West-Overijssel rijden sinds afgelopen voorjaar niet meer. Uit antwoorden van het Raalter college van B&W op vragen van het CDA blijkt dat het technisch mogelijk is om de lijnen weer op te pakken, maar dat er bij de verenigingen en vrijwilligers zorgen bestaan. Ook de lockdown speelt mee.

In oktober gaf gedeputeerde Boerman aan dat de buurtbussen coronaproof zouden worden gemaakt en (mogelijk) vanaf 9 november weer zouden rijden. “Deze uitspraak is gedaan nadat uit onderzoek van TNO bleek dat met HEPA-filters en ventilatiesystemen de buurtbussen veilig reizigers zouden kunnen vervoeren”, meldt het Raalter college. “Op dat moment ontstond ook een run op deze filters en ventilatiesystemen, waardoor Keolis niet tijdig over voldoende filters beschikte om deze voor 9 november in alle buurtbussen te installeren. Op 3 januari zijn in alle buurtbussen in West-Overijssel de ventilatiesystemen aangepast en daarmee in gereedheid gebracht om veilig te kunnen rijden.”
Maar nu is het dus aan de buurtbusverenigingen om te bepalen of ze willen rijden of niet. Het Raalter college stelt signalen te hebben ontvangen dat een aantal vrijwilligers zich onder de huidige omstandigheden niet veilig genoeg voelt om te rijden. “Dit is echter niet in die mate dat er onvoldoende chauffeurs zijn om af te moeten wijken van de dienstregeling”, zo meldt het college. “Over het moment dat de buurtbussen weer gaan rijden, bestaat onderling afstemming. Of men daarbij hetzelfde moment kiest is nog niet bekend. Wij hebben de desbetreffende buurtbusverenigingen een ondersteunende rol aangeboden als blijkt dat de gemeente van betekenis kan zijn om de buurtbussen zo spoedig mogelijk te laten rijden.”