Brief Hans de Kort: de Dadema-doctrine

(Ingezonden brief)

Opnieuw een brief van Hans de Kort. Die handelt ditmaal over ‘de geheimhouding in Raalte’. Hieronder de tekst.

“Dat geheimhouding binnen het Raalter politieke bestuur structureel is, weten we al lang. Persoonlijk heb ik daardoor al onnodige aanvaringen gehad. Het college beweert weliswaar te pas en te onpas openbaarheid als een groot goed te beschouwen, maar dat is lariekoek. Dit manifesteert zich telkens als burgers, met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), stukken opvragen die voor de beoordeling van een bepaalde kwestie onontbeerlijk zijn. De laatste keer dat mij dit overkwam, ging het om de stortgataffaire rond De Zegge VII, die ons burgers meer dan 600.000 euro kostte. Ook toen moest ik de benodigde documenten voor de poorten van de hel, spreek: bij de rechter, wegslepen.

Tijdens een commissievergadering waarop dat onderwerp geagendeerd was, vroeg ik de voorzitter, de heer Martijn Dadema, welk ander belang groter was dan het belang van openbaarheid. Diens antwoord was, je gelooft het niet: ‘Het belang van de gemeente’. Ik vertelde hem dat je daarmee álles onder de pet kunt houden. Maar feitelijk is het helemaal geen argument, want hij had moeten aantonen waaróm dat belang van een hogere orde is. Hij zat vervolgens met de mond vol tanden. Maar echt misselijk werd ik van het feit dat, zonder uitzondering, alle commissieleden erbij zaten als kinderen die de prietpraat van hun voorzitter onderdanig slikten. Voor de volledigheid: Egbert den Daas was niet aanwezig, maar hij zou het niet hebben geaccepteerd, ben ik zeker.

Twee weken geleden las ik dat nu ook raadslid Den Daas – hij vroeg informatie over ontwikkelingen van bouwplannen op het terrein van een voormalig hoveniersbedrijf – slachtoffer is geworden van die gesloten bestuurscultuur. Ook hem gebeurde dit niet voor het eerst en hij kreeg opnieuw nul op zijn rekest, met als argument dat de plannen “nog vertrouwelijk zijn”. Dadema stelt daarbij aan Den Daas de vraag of hij, citaat, “deze inlichtingen nodig heeft voor de uitoefening van uw controlerende taak”.

De houding van Dadema is een kopie van Mark Rutte’s houding richting Tweede Kamer, waarmee Rútte wel bepaalt welke informatie voor de Kamer zinvol is. In Den Haag noemt men het slinks achterhouden van informatie en zo min mogelijk noteren: handelen volgens de Rutte-doctrine.

Het is te gek voor woorden dat een burgemeester, zoals Dadema hier, wil uitmaken welke stukken een raadslid krijgt voor het uitoefenen van diens controlerende taak. Niét Dadema, maar de Wet Openbaarheid van Bestuur bepaalt dit en daarvoor zijn criteria in die wet opgenomen. Heel eenvoudige en duidelijke criteria, waarmee niet gesold mag worden, zoals dat al vele malen in Raalte wél gebeurde. Adviezen van ambtenaren die van invloed zijn (geweest) op bestuurlijke beslissingen, zijn openbaar zodra die beslissingen openbaar zijn. Ik ben zelf ambtenaar geweest en mijn adviezen waren gewoon onderdeel van de raadsstukken. En als je niet wilt dat een advies is te herleiden naar de schrijver ervan, kun je dat voorkomen door de naam van die persoon (en eventueel diens functie) te anonimiseren. Maar niet méér dan dat!

Uit de antwoorden die raadslid Den Daas tot nu toe kreeg, blijkt dat de stukken pas openbaar worden wanneer alles al in kannen en kruiken is – en er dus al allerlei toezeggingen zijn gedaan die zonder enorm gezichtsverlies bijna niet meer terug te draaien zijn. Tot welk resultaat zulk bestuurlijk gekonkel vaak leidt, zoals bij de vergunningverlening van het clubgebouw van de Tennisvereniging Heino, kunnen we dan lezen in de media. Niets dan ellende, voor alle betrokkenen. Wat het onder de pet houden van essentiële informatie betreft, doet Dadema in mijn ogen in geen enkel opzicht onder voor Mark Rutte.

Wat me in deze kwestie nog het meest ontgoochelt, is dat de overige raadsleden er het zwijgen toe doen. Van de coalitiepartijen begrijp ik het nog wel een beetje. Die krijgen waarschijnlijk voldoende informatie van hun wethouders. Dat zagen we wel bij de stortgataffaire op De Zegge VII, toen wethouder Wagenmans moest toegeven dat hij wél zijn fractievoorzitter Jan Schokker, maar geen andere raadsleden had geïnformeerd over een dubieuze kwestie. Voor de zwijgzaamheid van de oppositiepartijen heb ik echter geen enkel begrip.
Dat Dadema een externe adviseur wil inschakelen, toont een merkwaardig gebrek aan kennis van de WOB, bij hem en zijn juridische ambtenaren. Merkwaardig, want zo moeilijk is die wet niet. Behalve natuurlijk wanneer je hem op een listige manier wilt proberen te ontduiken.

Overigens heeft Dadema nog niet zo lang geleden geprobeerd de gemeenteraad een Protocol Geheimhouding en Beslotenheid (dat op essentiële punten strijdig was met de WOB) door de keel te drukken. De gemeenteraad bleek dit niet eens te hebben gemerkt, maar gelukkig heeft een oplettende inwoner weten te bereiken dat die fouten uit dat protocol werden verwijderd. Het bleek nog een heel karwei.”

Hans de Kort
Raalte