‘Trekkeractie werkt beter dan brief in de krant’

Boeren in buitengebied Olst-Wijhe over hun actie tegen OZB-verhoging in Olst-Wijhe

MIDDEL – Het was vooral het gevoel dat ze als agrariërs, maar ook de andere bewoners van het buitengebied van Olst-Wijhe door de gemeentepolitiek niet serieus genomen of gelijk behandeld worden. Volgens melkveehouders Caspar Boerkamp uit Middel en Henk Hofmeijer uit Wijhe was dat de echte drijfveer achter de grote actie tegen de OZB-verhoging enkele weken geleden. Zo’n 65 tractoren en honderd mensen stonden ’s avonds bij het gemeentehuis in Wijhe.

Foto: Melkveehouders Caspar Boerkamp (rechts) uit Middel en Henk Hofmeijer uit Wijhe kijken tevreden terug op de grote boerenactie bij het gemeentehuis in Wijhe

Natuurlijk, de verhoging van de OZB met 10 procent waar de gemeenteraad van Olst-Wijhe al eerder toe had besloten was de directe aanleiding, maar het is zeker niet de enige. Die OZB-verhoging kost de boeren (maar ook de andere inwoners van het buitengebied) bovendien honderden euro’s extra omdat hun gebouwen nu eenmaal veel meer waarde hebben dan een gemiddelde burgerwoning. “Financieel wethouder Hans Olthof heeft wel eens gezegd dat het erop lijkt dat Den Haag niet verder kijkt dan Amersfoort, maar wij hebben het gevoel dat ze in onze gemeente ook niet verder kijken dan de bordjes bebouwde kom. Neem de bestrijding van de processierups, dat doen ze in het buitengebied dus niet”, zo merkt Hofmeijer op. Hij had zelf heel graag bij de tractoractie willen zijn, maar moest die maandag wachten op de uitslag van een coronatest.

Boerkamp: “Sommigen zeiden dat we te laat waren met deze actie, die verhoging was al twee weken eerder besloten, maar het gaat er dus nu om hoe je die verhoging gaat invullen. Dat moet eerlijk gebeuren, daar gaat het ons om. Partijen als GB en VVD zijn na die raadsvergadering hier al met ons komen praten. Met zo’n actie krijg je dus in ieder geval veel aandacht, veel meer dan bijvoorbeeld met een ingezonden brief in de krant.”

De suggestie dat voor burgers de grote tractoren en andere landbouwvoertuigen nogal intimiderend kunnen overkomen, vinden ze eigenlijk onzin. Boerkamp: “Die tractor is nu eenmaal de kracht van het platteland. Bovendien, aan de hele actie was helemaal niets intimiderends. Er is niemand tegengehouden, de stemming was uitstekend en ik heb als inspreker die avond gewoon gezegd dat ik wat vrienden en kennissen mee naar het gemeentehuis had genomen.”

Solidair

De twee agrariërs vinden het veel te makkelijk om een groot tekort op de gemeentelijke begroting op te lossen met een OZB-verhoging. “Als je als boer rood op de rekening staat, dan moet je dat probleem ook echt zelf oplossen. Bij de gemeente zagen ze het niet aankomen, zo wordt gezegd, maar als je het reservepotje moet aansnijden, dan gaat er toch een rood lichtje branden? Houden ze elkaar daar niet op de hoogte of zo?”

Het belangrijkste doel, aandacht voor hun situatie, is in ieder geval bereikt door de grote actie. Die snel en spontaan georganiseerd kon worden door de ervaring bij eerdere boerenacties afgelopen jaar op onder meer het Malieveld in Den Haag en bij het Provinciehuis in Zwolle. “Daar hebben we veel geleerd. Je kunt via allerlei speciale appgroepen snel met elkaar als boeren communiceren. Het was een spontaan idee dat binnen een week geregeld was. Het klopt, er waren zelfs boeren uit de buurgemeente Raalte, die zijn solidair met ons. Net zoals wij vanuit Olst-Wijhe hielpen bij acties in Raalte”, lachen de twee Sallandse veehouders.

‘Niet elke keer’

Of er een herhaling komt, dat is nog maar de vraag. “Je kunt natuurlijk niet elke keer met tractoren de weg op om te gaan protesteren, dat snappen wij ook wel. Daarom blijven we verder praten en lobbyen. We willen gewoon dat de gemeenteraad veel meer oog heeft voor de grote gevolgen van die OZB-verhoging voor ons als boeren en voor de andere bewoners van het buitengebied. We willen eerlijk en gelijk behandeld worden, daar gaat het om. De PvdA-fractie wilde graag cijfers zien hoeveel boeren er dan precies door die verhoging in de problemen komen. Nu, als ze naar de huidige lage melkprijs kijken en naar de kostprijs, dan kunnen ze genoeg weten. De winst wordt door de supermarkten gemaakt, niet door de boer.”

 

7 REACTIES

 1. KAPOT SCHAMEN

  De boeren die protesteerden bij het gemeentehuis in Olst-Wijhe zijn bovengemiddeld rijk. De gemiddelde boer is namelijk miljonair. Dat geld zit in gebouwen grond en cash op de bank.
  De smoes is altijd “maar dat is bedrijfskapitaal, daar kunnen we niet aankomen ”
  Dat kunnen de burgers en bedrijven ook zeggen, kom niet aan ons kapitaal!
  De boeren moeten zich kapot schamen,.
  Per gezin, ook in Olst-Wijhe dragen we gemiddeld €500 bij aan de bedrijfsvoering van deze boeren. Komt er vervolgens een vraag aan diezelfde boeren om middels onroerendgoed belasting iets bij te dragen aan de samenleving dan breekt de hel los.
  Ze moeten zich schamen !

  Waar bestaat die bijdrage uit die we de boeren geven ?

  1. inkomenssteun
  In de vorm van directe betalingen. De inkomenssteun bestaat uit drie onderdelen. In de basis krijgt iedere boer die voldoet aan de milieu- en duurzaamheidseisen van de Europese Unie 260 euro per hectare landbouwgrond. Daarnaast is er ook inkomenssteun gericht op biodiversiteit. Boeren krijgen 115 euro aan ‘vergroeningspremie’ per hectare. Als laatste is er een speciale steun voor jonge boeren. Boeren die jonger dan 41 jaar zijn, krijgen 50 euro extra subsidie per hectare per jaar.

  2. Marktregulering
  Marktregulering is bedoeld om het risico voor kwetsbare landbouwmarkten te beperken. Het geld dat geïnvesteerd wordt in de marktordening (ongeveer 150 miljoen euro in Nederland) wordt gebruikt voor drie zaken: ten eerste voor een crisisreserve. Mocht er dus een keer iets mis gaan met de landbouwsector, dan is er geld beschikbaar om de economisch klap daarvan op te vangen. Daarnaast wordt het geld gebruikt voor een vangnet bij extreem lage prijzen voor landbouwproducten. Als laatste is er geld beschikbaar voor de samenwerking tussen telersverenigingen van groente en fruit.

  3. Plattelandsontwikkeling
  Het geld dat vanuit het Europees Landbouwbeleid geïnvesteerd wordt in plattelandsontwikkeling, is gericht op het milieu. Zo wordt er geïnvesteerd in natuur en landschap en in een lokaal en vitaal platteland. Ook wordt er subsidie gestoken in de verbetering van waterkwaliteit. Een relatief nieuw onderdeel dat valt onder de betalingen vanuit plattelandsontwikkeling is voor innovatie in de landbouwsector.

  Dus naast het inkomen ontvangen deze rijke boeren in hun dikke gesubsidieerde trekkers vele extra Euro’s

  Een boer met 80 koeien en 30 hectare ontvangt tenminste €40.000 extra !

  Weet je wat je moet boer uit Olst-Wijhe.
  JE MOET JE DIEP SCHAMEN VOOR DEZE BEDEL ACTIE !

  • @Geldjes,
   als je het zo goed weet meld er dan ook bij hoe hoog de schuldenlast van de gemiddelde boer is.
   en wat de totale kosten zijn waar die subsidies voor betaald worden.

    • Beste Lampi en T.
     Maak u geen zorgen, de solvabiliteit van de meeste landbouw miljonairs is ruim voldoende.

     12/16/2019
     Bron: Bedrijveninformatienet

     De balanswaarde van de melkveebedrijven nam in 2018 fors toe door de introductie van de fosfaatrechten. Het gemiddelde balanstotaal kwam uit op ruim 4,5 miljoen euro per bedrijf. Grond stond voor ruim 2 miljoen euro op de balans, en is hiermee de voornaamste bezitting. De langlopende schulden bleven toenemen tot bijna 1,1 miljoen euro. Door de toevoeging van de fosfaatrechten aan de balans en de waardestijging van grond maakt de solvabiliteit een sprong van 68% in 2017 naar 73% in 2018.

     De waarde van de fosfaatrechten (op bijna 200 euro per kg fosfaat) is toegevoegd aan de bezittingen ook als deze om niet verkregen zijn. Hierdoor nam de waarde van de immateriële activa op de melkveebedrijven met ruim 1 miljoen euro toe. Tegenover de waarde toename aan de bezittingenkant, is een zogenaamde belastinglatentie aan de schuldenkant van de balans opgenomen, namelijk normatief 30% van de waarde van de immateriële activa. Dat betekent dus dat niet de totale waarde van de fosfaatrechten aan het eigen vermogen wordt toegevoegd.

     Grond is een belangrijke post op de balans van de melkveebedrijven. Vooral de waardestijging van grond zorgt voor een toename van de balanswaarde van grond en niet zozeer de groei van de bedrijven. Uit de grondmarktmonitor blijkt dat de prijs voor grasland eind 2018 ongeveer 60.000 euro per hectare bedroeg. Een jaar ervoor werd de prijs vastgesteld op ongeveer 57.000 euro per hectare.

     De spreiding in de solvabiliteit tussen bedrijven in de melkveehouderij is fors. In 2018 had 20% van de bedrijven een solvabiliteit van meer dan 87%, terwijl er een even grote groep is waarvan de solvabiliteit onder de 65% blijft.

     • geldjes,

      is een mooi verhaal maar geen antwoord op wat ik schreef.
      u stelt dat de boeren niet mogen klagen omdat ze zoveel subsidie ontvangen.
      een subsidie is een tegemoetkoming in de kosten om een zeker doel te realiseren.
      sorry maar ik denk niet dat die subsidie iets bijdraagt aan de waardestijging van grond of een waardebepaling van fosfaatrechten op de balans.

      daarnaast is het natuurlijk de vraag hoeveel dakpannen je van het dak moet meenemen om de boodschappen in de winkel te betalen.

 2. Beste Lampi,
  U slaat de spijker op de kop.
  Een deel van deze boeren ondernemers zal net als iedere andere ondernemer helaas moeten inkrimpen en bezittingen verkopen als de onderneming niet voldoende rendeert om voor een redelijk inkomen te zorgen.
  Bijkomend voordeel is dat de productie vervolgens zal dalen en de marktwerking ervoor zorgt dat de prijzen zich langzaam zullen herstellen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.