‘Samen stappen zetten in het stikstofdossier’

Gebiedsregisseurs Douwes en Meppelink namens de provincie aan de slag

WIJHE – Voor het grote publiek is het, mede door het coronavirus, minder zichtbaar, maar de twee provinciale gebiedsregisseurs Wietse Douwes en Gerritjan Meppelink zijn hard aan de slag in Salland (de gemeenten Raalte, Olst-Wijhe en Deventer) met wat officieel de ‘Gebiedsgerichte aanpak Salland’ heet, bedoeld om de regionale stikstofproblemen aan te pakken. Eerst een analyse maken, inclusief wat er al allemaal bestaat aan initiatieven en dan een agenda met te nemen maatregelen opstellen voor wat er allemaal moet gebeuren. Met uiteindelijk onder de streep minder stikstofemissies dan nu. Hoeveel minder, dat hangt onder meer af van wat er in Den Haag besloten wordt.

Belangrijk is dat die agenda en de daaraan verbonden maatregelen door de streek breed gesteund zal worden. “Salland is een van de zes regio’s waarin Overijssel verdeeld is. Het provinciebestuur heeft bewust gekozen voor zo’n benadering van onderaf, vanuit het gebied zelf dus. Wij werken voor de provincie maar doen dat hier in Salland nauw samen met organisaties, de gemeenten en veel andere groepen”, zo benadrukken Douwes en Meppelink.
Het interview met de twee gebiedsregisseurs in Salland vindt plaats in een vrijwel leeg gemeentehuis van Olst-Wijhe dankzij de medewerking van die gemeente. Die coronamaatregelen maken het werk van de twee gebiedsregisseurs minder zichtbaar en niet makkelijker. “Normaal gesproken zou je ergens op een boerderij of een dorpshuis in Salland een officieel startschot geven. Nu vergaderen we online en zit je tegen twintig gezichten op een scherm aan te kijken. Je kunt online veel, maar het is een beperking. Gelukkig hebben we door ons vorige werk (respectievelijk woningbouw en natuurontwikkeling in Overijssel, red.) al een groot Overijssels netwerk in sectoren die met dit onderwerp samenhangen. Maar het klopt, het zou makkelijker zijn als mensen hier ergens in Salland met vragen, opmerkingen en suggesties zouden kunnen binnenlopen. Helaas, het is nu even niet anders, maar zodra het kan, gaan we in hier ook in de streek zelf werken.”
Ook vanuit de drie gemeenteraden wordt al gevraagd om goed op de hoogte te worden gehouden. “Dat is heel terecht en daarin willen we deze gemeenten graag ondersteunen”, zo stellen de beide gebiedsregisseurs; “Als je een breed draagvlak wilt krijgen dan moet je er ook zorgen dat iedereen begrijpt dat het een zaak van en voor iedere Sallander is. Daar werken we aan samen met onder meer de drie gemeenten.”

‘Verrassend veel’

Aan zo’n gebiedstafel, die nog maar één keer online bij elkaar is geweest, praten vertegenwoordigers van onder meer de gemeenten, maar ook van de regionale landbouw, het platform Salland Deal, het waterschap Drents Overijsselse Delta en natuurorganisaties met elkaar. Er zijn twee van die gebiedstafels; een met bestuurders en vertegenwoordigers van Sallandse organisaties en daarnaast een ambtelijke gebiedstafel die het hele proces ondersteunt.
In tegenstelling tot wat velen denken, is stikstof zeker niet alleen een zaak van vooral natuur en landbouw. “Natuurlijk gaat het om de gevolgen van te veel stikstof op natuurgebieden. In dit geval dus de Natura 2000-gebieden Boetelerveld en de IJsseluiterwaarden, maar ook voor de wat verder gelegen natuurgebieden zoals de Sallandse Heuvelrug, het Vechtdal en de Veluwe. Maar woningbouw, de aanleg van wegen en bedrijventerreinen in Salland, energietransitie, het is er allemaal nauw mee verbonden”, zo licht Meppelink toe. “In de komende analyse komt te staan wat er precies speelt, wat voor plannen er zijn of wat er al is aan initiatieven. In Salland is dat verrassend veel. Kijk maar naar de Salland Deal (netwerkorganisatie die werkt aan een vitaal platteland en actief op het gebied van landbouw, natuur, landschap en water en klimaat van Salland, red.) en Rood-voor-Rood, maar ook naar andere initiatieven. We willen heel goed in beeld krijgen waar hier de stikstof vandaan komt en wat er is vergund. Bestaande en bruikbare informatie die er al is, gaan we zeker gebruiken. Zie het maar als een foto die we nu van het gebied maken”, legt Douwes uit.

Zoet en zuur

De nu op te stellen analyse wordt in maart of april afgerond. Daarna komt dus (als Provinciale Staten goedkeuring heeft gegeven) de agenda en de uitvoering. Met daarin zoet en zuur zoals de beide gebiedsregisseurs toegeven. “Wat er zullen zeker verschillen van inzicht en verschillende belangen zijn. Daarom is het ook zo belangrijk dat die plannen door het hele gebied gedragen worden. Al is het een illusie om te denken dat iedereen er straks helemaal achter zal staan.”
“We kijken ook naar koppelkansen zoals dat bestuurlijk heet. Leveren bijvoorbeeld vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) en stoppende agrarische bedrijven ruimte op voor andere zaken? Denk maar aan een versnelling van de woningbouw die ook belangrijk voor Salland is.”
Zeker in de landbouw is lang niet iedereen het eens met het inleveren van agrarische stikstofruimte voor andere sectoren. Ook is er onder boeren veel discussie over wie nu voor hoeveel stikstof verantwoordelijk is. Meppelink en Douwes kennen die discussies. ”Gelukkig mag en kan iedereen alles tegen ons zeggen. In de te maken analyse gaan we echt van de feiten uit zoals die hier in Salland zijn. Daarom wordt ook voor zo’n aanpak gericht op dit gebied gekozen. Je kunt de situatie hier in Salland niet vergelijken met bijvoorbeeld Noordoost-Twente.”
“We gaan op zoek naar initiatieven en enthousiaste ondernemers hier in het gebied. Samen kunnen we helpen om Salland een stap te laten zetten in dat complexe stikstofdossier. Iedereen kan ons altijd mailen; GGASalland@Overijssel.nl.”

Foto: Wietse Douwes (links) en Gerritjan Meppelink; namens de provincie met heel Salland als gebiedsregisseurs aan de slag om de regionale stikstofproblemen aan te pakken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.