Judith Snepvangers nieuwe directeur IJssellandschap

OLST – Judith Snepvangers is per 1 maart 2021 de nieuwe algemeen directeur van Stichting IJssellandschap. Zij volgt hiermee Jaap Starkenburg op die in april afscheid neemt. IJssellandschap heeft een stevige grondpositie in de omgeving van Deventer en stelt zich tot taak die gronden, landerijen en landgoederen te beheren, te beschermen en te ontwikkelen.

Op dit moment is Judith werkzaam bij LTO Noord als bestuurlijk secretaris/regiomanager van de regio Oost (Overijssel en Gelderland). Ze is op organisatorisch en strategisch vlak betrokken bij het stikstofdossier, Natura2000, klimaat-, en energieopgaven en de interactie tussen boer en samenleving. Eerder werkte Judith tien jaar voor Landschap Overijssel. Ze leidde inhoudelijke teams op het gebied van landschapsbeheer, natuurbeheer en belangenbehartiging en was als adjunct-directeur enkele jaren verantwoordelijk voor financiën en bedrijfsvoering.