‘Aanpak stikstof niet alleen zaak landbouw en natuur’

CDA-raadslid Jeroen Neimeijer ongerust over gebiedsgerichte aanpak provincie

HEINO – De aanpak van stikstof is ook in Salland ingewikkeld, maar gaat veel verder dan alleen landbouw en natuur. Ook de industrie, bouw en verkeer hebben of krijgen ermee te maken. “Als minister Schouten van LNV zegt dat in 2030 de hoeveelheid stikstof in natuurgebieden zoals het Boetelerveld en de Sallandse Heuvelrug gehalveerd moet zijn (middels de KDW of Kritische Depositie Waarde) betekent dat dan dat er in Salland geen enkele ruimte meer is voor ontwikkeling?”

CDA-raadslid Jeroen Neimeijer is ongerust. In vragen aan verantwoordelijk wethouder Wout Wagemans van GB pleit hij er voor dat de gemeenteraad van Raalte, maar ook andere partijen erbij betrokken worden. “De wethouder heeft de raad in oktober geïnformeerd over de stand van zaken, maar inmiddels zijn er al weer zaken veranderd. Daar kan hij natuurlijk niks aan doen, maar daarom vraag ik nu ook om de raad en andere betrokkenen kansen en mogelijkheden te geven om mee te praten.”

Salland (ongeveer de gemeenten Raalte, Olst-Wijhe en Deventer) is een van de zes regio’s waarin de provincie Overijssel werkt aan het oplossen van knelpunten voor ontwikkelingen die stikstofruimte nodig hebben op korte termijn, aan versterking van de natuur en het terugbrengen van de stikstofneerslag. Deze Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) per regio moet de schakel tussen concrete knelpunten en kansen op lokaal niveau en het beleid op provinciaal en nationaal niveau zijn, zo stelt de provincie. Dit jaar is dat proces van start gegaan met de oprichting van een zogenaamde ‘gebiedstafel’ waarbij veel betrokken partijen en organisaties, waaronder ook de wethouders van de betrokken gemeenten, met elkaar in gesprek gaan. Zij moeten de (regionale) vraag en aanbod van stikstofruimte bij elkaar brengen, kijken naar maatregelen die snel uitgevoerd kunnen worden en een gebiedsagenda opstellen. Die agenda’s krijgen vorm in 2021 en de uitvoering en de monitoring gebeurt in de periode 2021 – 2030.

Ingewikkeld

Een complex bestuurlijk gebeuren dat voor veel mensen erg ingewikkeld is, zo beseft Neimeijer. “Ook voor mij, daarom stel ik er nu ook vragen over in de gemeenteraad. Ook in de politiek zelf wordt vaak gedacht dat het vooral om landbouw en natuur gaat, maar dat is dus zeker niet zo.” Het Heinose raadslid is zelf (biologisch) varkenshouder en heeft er dus ook op die manier mee te maken. “Neem bijvoorbeeld de situatie van de PAS-melders. Ook in Salland zijn er honderden boeren die keurig volgens de regels van de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) destijds een ‘melding’ hebben gedaan voor een relatief kleine uitbreiding en daarvoor toestemming hebben gekregen. Nu de Raad van State de PAS afgeschoten heeft, zitten zij dus ongewild zonder vergunning en helemaal knel. De minister van landbouw zegt ze te willen legaliseren, maar waar de stikstofruimte vandaan moet komen zegt ze niet.”

Neimeijer is ook geen voorstander van het plan om boerenbedrijven bij natuurgebieden op te kopen. Duur en niet effectief, zo vat hij samen. “Er is 3 miljoen voor Overijssel, daar kun je maar een paar bedrijven opkopen. Veel beter is om dat geld te investeren in ontwikkeling. Dat kan met nieuwe technieken en met het proberen te sluiten van kringlopen. Dat zou veel beter werken voor de natuur.”

Besluitvorming

Het CDA-raadslid wil dat zo veel mogelijk partijen en organisaties bij dit vooral bestuurlijke proces betrokken worden. “Het is namelijk niet alleen de verantwoordelijkheid van de agrarische sector, zoals vaak gezegd wordt, maar van alle sectoren waarbij stikstofuitstoot plaats vindt. Wanneer het niet mogelijk of wenselijk is dat een aantal partijen direct onderdeel worden van de gebiedstafel, zie ik het als een taak van de wethouder deze partijen te vertegenwoordigen. Als ze actief zijn in onze gemeente uiteraard.”

In het hele proces heeft de gemeente volgens Neimeijer wat betreft wet- en regelgeving slechts een zeer beperkte bevoegdheid. “Echter ligt hier een duidelijke rol van de gemeente. Neem bijvoorbeeld de vergunningverlening en bestemmingsplanwijziging. Bijvoorbeeld bij een rood voor rood proces van een (voormalig) agrarisch bedrijf. Daarom wil ik van de wethouder weten hoe hij denkt de gemeenteraad hierin mee te nemen zodat we als raad ook kunnen meepraten. En hoe gaat het met de besluitvorming over het uiteindelijke uitvoeringsplan en welke rol heeft de gemeenteraad hierin?”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.