Waterafvoersysteem Raalte scoort redelijk bij stresstest

Aangaande nieuw klimaatadaptiebeleid moet er in Raalte nog flink wat gebeuren

RAALTE – Het waterafvoersysteem in Raalte is voor ‘een groot deel op orde’. Dat concludeert de gemeente naar aanleiding van de vorig jaar uitgevoerde stresstest. Die werd gehouden omdat de gemeente bezig is met het opstellen van nieuw beleid om de leefomgeving aan te passen aan de verwachte klimaatverandering (meer hitte, langere periodes van droogte en/of juist meer regenval). Dat nieuwe beleid brengt met name aanpak van het riool (afkoppeling van het hemelwater) en de directe leefomgeving (meer groen en infiltratiemogelijkheden) met zich mee.

Foto: Pixabay

Aangaande dat beleid werkt Raalte op eigen houtje, maar ook onder de vlag van Rivus, een samenwerkingverband van gemeenten in West-Overijssel en het Waterschap Drents Overijsselse Delta. De gemeente kijkt wat het rioleringsplan betreft vooral naar de kernen; Rivus naar het buitengebied. De relatief goede resultaten bij de stresstest betekenen echter niet dat er niks meer hoeft te gebeuren. Sterker nog: Raalte moet vaart maken, want de gemeente loopt een beetje achter met het opstellen van het beleid. Als Raalte geen actie onderneemt inzake de verwachte klimaatveranderingen, wordt de schade tot 2050 (zonder de gevolgen van overstromingen) op tussen de 70 en 120 miljoen euro geschat.

Het huidige gemeentelijke rioleringsplan stamt uit 2014. Toen moest het riool nog berekend zijn op een regenval van 20 millimeter per uur. Vorig jaar bij de stresstest (die plaatsvond in een computermodel) werd uitgegaan van een regenval van 90 mm per uur. De normen van het huidige beleid: regenwater mag geen woningen instromen; doorgaande wegen in de buurt moeten binnen twee uur weer normaal begaanbaar zijn en de overige wegen na vier uur. Het waterafvoersysteem in Raalte scoorde ook met een regenval van 90 mm per uur best goed. Dat heeft volgens Leander Ernst, regisseur water in dienst van de gemeente, ook te maken met de ligging van Raalte. “We hebben hier geen dalende bodem, zoals in de regio Rotterdam.” Maar, zo benadrukt Ernst ook, er zijn wel degelijk aandachtspunten. “We hebben te maken met risicopanden waar het water, op basis van onze modellen, tegen de gevels komt aan te staan. Dat speelt onder andere op de Zegge, maar eigenlijk wel door de hele gemeente.”

Corona

Om in beeld te brengen hoe de vlag er qua klimaatadaptie bij hangt, heeft de gemeente Raalte ook diverse gesprekken gevoerd met andere partijen zoals Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer, LTO, SallandWonen, Carmel College Salland en Mijnplein. Maar er moet nog meer gebeuren, want Raalte loopt achter met de doelen uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptie (uit 2018). Daarin is het pad vastgelegd hoe de overheden er voor willen zorgen dat de leefomgeving in heel Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is. Volgens dat Deltaplan moet het nieuwe beleid volgend jaar gereed zijn. Tot begin dit jaar lag Raalte op schema, maar toen begon het coronavirus roet in het eten te gooien. Dat zorgde namelijk voor een vertraging in de gesprekken. Volgens Ernst is dat echter geen probleem. Veel gemeenten kampen met dezelfde vertragingen en de landelijke potjes voor het komende beleid lopen niet weg.

Schoolpleinen

Er moet in 2020-2021 dus nog veel gebeuren, zowel in de gemeente Raalte als onder de vlag van Rivus. Daarvoor stelt de gemeente uit verschillende potjes 111.000 euro ter beschikking. Dat geld is onder andere bestemd voor de inhuur van extra krachten om te helpen bij de gesprekken en om de kennis van de ambtenaren te vergroten. Verder is het college van plan om aan te haken bij pilots waarin er aandacht is voor de gevolgen van het veranderende klimaat op de leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan het meewerken aan het vergroenen van schoolpleinen. Dat helpt weer tegen hittestress. Raalte maakt bovendien al enige tijd werk van klimaatadaptie. Bij grote projecten speelt het al een rol. Denk aan het recente project in Laag Zuthem of het huidige project in de Almelosestraat, waar onder andere het hemelwater wordt afgekoppeld van het riool. En wethouder Jacques van Loevezijn wijst ook naar komende projecten in Heino (Zwolseweg en Dorpsstraat) en de aanpak van het centrum in Raalte.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.