Home / Sallandcentraal / Olst-Wijhe in financieel zwaar weer

Olst-Wijhe in financieel zwaar weer

Bezuinigingen, verhoging ozb en pas op de plaats met klimaatadaptie en duurzaamheid

WIJHE – Het is zover. Ondanks dat de wethouder financiën van de gemeente Olst-Wijhe deze zomer nog een dringende oproep aan het Rijk deed om met geld over de brug te komen, is het water de gemeente nu daadwerkelijk tot aan de lippen gestegen. Er is een gat in het huishoudboekje van 1,2 miljoen euro. En ook voor de jaren daarna ziet het er niet goed uit.

Het college spreekt over een ‘perfect storm’, waarin zaken als ontwikkelingen in het sociaal domein, de herverdeling van het gemeentefonds en de zogenaamde opschalingkortingen (waarvan vooral de kleinere gemeenten last hebben) elkaar negatief beïnvloeden. “Tel daarbij nog eens de onzekere effecten van de coronacrisis op en het zal iedereen duidelijk zijn dat dit een pittige financiële situatie oplevert.”
De gemeente kan de uitgaven die worden voorzien voor 2021 niet meer matchen met de inkomsten. Het leidt tot een tekort van 1,2 miljoen euro. Dit betekent dat een ingrijpende bezuinigingsoperatie en een verhoging van de ozb met 10 procent nodig zijn. Op diverse onderdelen, zoals klimaatadaptie en duurzaamheid, zal noodgedwongen een pas op de plaats gemaakt moeten worden. Een inhoudelijke heroverweging van het beleid is onvermijdelijk. Om de begroting voor 2021 op orde te krijgen, stelt het college aan de raad voor om het tekort bij te plussen vanuit de algemene reserve.

Nieuwe keuzes

De gemeente wil opnieuw nadenken over de verschillende beleidsvelden en de urgentie en belangrijkheid hiervan. Er kunnen dus nieuwe keuzes gemaakt worden waardoor er ruimte kan komen voor onder ander nieuw beleid, voor het opvangen van de tekorten die ontstaan door een herverdeling van het gemeentefonds en voor het opvangen van risico’s die ontstaan door corona, tekorten jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Door de sterke stijging van onder andere de uitgaven voor Wmo en jeugdhulp wordt bij de heroverweging aan het sociaal domein speciale aandacht geschonken. Het is de bedoeling dat bij de kadernota 2022-2025 komend voorjaar dan concrete voorstellen hiervoor komen. De heroverweging moet dan hiervoor ruimte hebben opgeleverd. Begin 2021 wil de gemeente deze inhoudelijke heroverweging in overleg met de samenleving maken. Ook de wensen vanuit het raadsakkoord voor nieuw beleid met een hoge prioriteit worden onderdeel van deze heroverweging.

Horizon

Voor 2022 moet de gemeente 750.000 euro aan ruimte creëren, voor de jaren daarna structureel 1,5 miljoen euro. De stip op de horizon is dat met ingang van de nieuwe raadsperiode in 2022 de nieuwe raad met een financieel gezonde basis aan de slag kan. Wethouder financiën Hans Olthof geeft aan dat het pittig is om én de ozb te verhogen én de heroverweging op te starten. “Maar we kunnen na 2021 niet meer opnieuw putten uit onze reserves om de begroting sluitend te maken. En we staan er wel voor om een solide financieel beleid te voeren. Dit hebben we uitgewerkt in de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022 – 2024 en dat leggen we voor aan de gemeenteraad.”

De gemeenteraad bespreekt op 26 oktober de begroting tijdens de oordeelvormende raad. Op 9 november neemt de raad het besluit. Inspreken op de begroting kan tijdens de raadsvergadering
van 26 oktober.

Lees ook

Feestelijke open dag ter ere van heropening Kerkhuus Heino

HEINO – Burgemeester Dadema verzorgt op vrijdag 24 september de officiële opening van het volledig …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.