Toekomstvisie van Waterschap Drents Overijsselse Delta: ‘Rode draad is klimaatverandering’

REGIO – Het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft besloten hoe het waterschap de komende jaren water in goede banen wil leiden. De rode draad is klimaatverandering en het beperken van de gevolgen daarvan samen met de omgeving.

De titel van de watervisie is ‘meer dan water’. Vanaf vorig najaar is hieraan gewerkt. Tijdens de werkconferentie ‘Expeditie Watervisie’ hebben samenwerkingspartners hun wensen gemeld. En later konden zij via digitale bijeenkomsten hun mening geven over de ontwerp-visie.

Meer dan water

Meer dan water betekent dat WDODelta inzet op een klimaatbestendige inrichting van het watersysteem. Maar ook van waterschapsgebouwen, gemalen en rioolwaterzuiveringen. Voor inwoners in het stedelijk gebied denkt het waterschap na over het voortzetten van bijvoorbeeld de stimuleringsregeling Klimaat Actief!. En met de uitvoering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma zorgt het waterschap voor een gebied met veilige dijken.

Kompas

De watervisie is het kompas voor de komende tien jaar en laat zien wat inwoners, bedrijven, organisaties en mede-overheden van het waterschap mogen verwachten. Bij het maken van keuzes maakt het bestuur onderscheid tussen de wettelijke taken van het waterschap en andere maatschappelijke doelen en wensen. Het is eveneens het doel dat de watervisie doorwerkt in omgevingsvisies en ruimtelijke plannen van mede-overheden.

Huidige voorzieningen handhaven

In de dagelijkse praktijk wil het Waterschap Drents Overijsselse Delta blijven doen wat het nu doet voor voldoende en schoon water en het voorkomen van wateroverlast en overstromingen. Dit ondanks de extra inspanningen en de stijgende uitgaven die nodig zijn vanwege klimaatverandering en energietransitie. Het waterschap wil kennis en kunde inzetten om mede overheden te helpen bij hun klimaatadaptatie. Maar ook heeft het waterschap oog voor de brede maatschappelijke opgaven die spelen en wil daarin een voorbeeldrol vervullen. Denk daarbij aan ambities voor energieneutraal, circulair en broeikasgasneutraal.

De watervisie ‘meer dan water’ is gemakkelijk te vinden op de website van het waterschap: staging2.wdodelta.nl/watervisie

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.