Massale bomenkap in Boetelerveld in volle gang

‘Boze reacties zijn begrijpelijk, maar we hebben veel goede redenen’

MARIËNHEEM – Enorme stapels gekapte naaldbomen liggen bij de (westelijke) ingang van natuurgebied het Boetelerveld. Veel bezoekers en omwonenden zijn, zachtjes gezegd, niet blij met deze kaalslag. “Heel begrijpelijk, de huidige ravage doet ook zeer aan je ogen. Dan snap ik heel goed dat emoties regeren. Aan ons de taak om uit te leggen dat we een heleboel goede redenen hebben om zoveel bomen te kappen”, vertelt Eveline van der Vliet.

Foto: Annet van Raalten

Zij is woordvoerder namens de gemeente Raalte, de provincie Overijssel en natuurorganisatie Landschap Overijssel (eigenaar van het 170 ha. grote natuurgebied) die samen aan dit miljoenenproject werken. Het Boetelerveld is een Natura 2000-gebied, onderdeel van een Europese regeling voor waardevolle natuurgebieden (en de flora en fauna daarin).

Het Boetelerveld bestaat voor ongeveer een derde uit zeldzame, vochtige dopheide met vennen en poelen. Dat trekt zeldzame vlinders, libellen, vogels en reptielen aan. Libellen als de bandheidelibel, de bruine korenhout en vogels als de geelgors en de boompieper broeden er. De heikikker, de ringslang, levendbarende hagedis en de kamsalamander leven in en rond de poelen. Behalve dopheide zijn er nog twee zeldzame gebiedjes; blauwgrasland waar verschillende orchideeën groeien, waaronder het melkviooltje en schraal grasland. Tussen de heidestruiken staan bijzondere planten zoals de klokjesgentiaan, zonnedauw, jeneverbes en melkviooltje. Daarnaast is het een belangrijk leefgebied van de kamsalamander.

Het gebied is afhankelijk van natte omstandigheden door een hoog grondwaterpeil. In totaal wordt nu zo’n 20 hectare met naaldbomen gekapt. Dat werk is sinds begin juli in volle gang. Eind dit jaar moet het afgerond worden, zo is de planning.

Grondwater

In het natuurgebied is Landschap Overijssel verantwoordelijk voor de plannen. Daarnaast zijn de gemeente Raalte, de provincie Overijssel, het Waterschap Drents Overijsselse Delta en landbouworganisatie LTO er nauw bij betrokken. Deze laatste organisatie rondde vorig jaar nog een succesvolle driejarige proef met evenwichtsbemesting in de weilanden aan de oostzijde van het Boetelerveld af. Daarbij werd een oplossing gezocht voor het probleem dat een teveel aan meststoffen op de weilanden de flora in het natuurgebied kan beïnvloeden.

“Het Boetelerveld zelf is een gebied waarvan ruim een derde deel bestaat uit natte tot vochtige heide”, vertelt Van der Vliet. “Door te veel stikstof is er een toename van planten en bomen, die dankzij die extra stikstof uit de lucht sneller groeien en zo de heide verdringen. De naaldbomen zorgen ook voor veel verdamping van grondwater waardoor het gebied nog verder dreigt te verdrogen. Het kappen is een van de vele maatregelen die we nemen om dat tegen te gaan. Een andere maatregel is zorgen voor een ondoorlatende laag in de bodem van een deel van de dertien vroeger voor het vee gegraven poelen. Daar moet het regenwater langer in blijven staan. Daar beginnen we later aan. Een complex werk want je wilt natuurlijk geen grote schade door de inzet van zwaar materieel aanrichten. Verder gaan we plaggen. Dan halen we de bovenste laag van de grond weg zodat de heide en andere planten weer nieuwe kansen krijgen.”

Jammer

“We kappen niet alleen naaldbomen in het gebied zelf, maar doen dat ook selectief aan de randen. De bedoeling is dat de loofbomen die we daar laten staan meer ruimte krijgen met als gevolg groene houtwallen met meer biodiversiteit. Bij de start van het werk begin deze maand hebben we heel goed gecontroleerd op de aanwezigheid van vogelnestjes.”

“Natuurlijk is het best lastig om uit te leggen dat er zoveel redenen zijn om dit te doen. Ik snap al de boze en geschrokken reacties goed. Ik vind het alleen jammer als mensen zich niet willen verdiepen in de feiten en achtergronden, al zul je nooit alle plooien kunnen gladstrijken. Op de site van de gemeente Raalte hebben we daarover recent nog een groot stuk geplaatst.”

Welkom

De ingrijpende en nu dus heel zichtbare plannen voor het Boetelerveld bestaan al lang. Al in 2012 werden bijvoorbeeld bomen gekapt (niet in de grote aantallen van nu) omdat het open gebied in bos dreigde te veranderen. In oktober vorig jaar stelde de provincie Overijssel, na de nodige inspraakrondes en bijeenkomsten, het definitieve Provinciaal Inpassingsplan (PIP) vast, inclusief het inrichtingsplan. Op basis daarvan is dus deze maand de eerste echt zichtbare maatregel, het kappen van zo’n 20 ha. naaldbomen, begonnen. Het gekapte hout wordt door Landschap Overijssel verkocht. De opbrengst gaat dan naar het beheer van de natuurgebieden van deze organisatie.

Bezoekers blijven gewoon welkom, al moeten ze soms uit veiligheidsoverwegingen een andere route lopen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.