Ingezonden: aanpassingen van de belastingwetgeving

HAARLE – Met stijgende verbazing heeft Rieks Koning (belastingadviseur) uit Haarle het artikel van Lenka Pitrmanova en Kees Huls in het weekblad van 5 augustus j.l. gelezen. In dit artikel bepleiten zij aanpassingen van de belastingwetgeving om de coronarekening te kunnen betalen. In onderstaande brief geeft hij aan dat het prima is dat politici hier over nadenken, al vindt hij dit onderwerp meer een taak voor de landelijke politiek.

“De brief van Pitrmanova en Huls hangt helaas van onjuistheden aan elkaar. Het lijkt er op dat zij de klok hebben horen luiden, maar ze hebben geen idee waar de klepel hangt.

In hun brief stellen de schrijvers dat iemand die meer dan 5% van de aandelen in een BV bezit (dus een aanmerkelijk belang bezit) in een luilekkerland komt. Zo iemand zou een tantième/bonus/winstuitkering kunnen ontvangen die dan tegen 25% belast wordt. Even los van het feit dat het tarief in box 2 inmiddels met 5% is verhoogd naar 26,25%, is dit volstrekt onjuist. Dit soort bijzondere beloningen ontvang je voor de werkzaamheden die je voor de BV verricht, komen bovenop het reguliere salaris en zijn gewoon belast in box 1, dus tegen 37,35% of 49,5%. Daarbij moet bedacht worden dat naarmate het inkomen in box 1 hoger is de heffingskortingen lager zijn, zodat het effectieve tarief gemakkelijk boven de 50% kan uitkomen. De enige uitkeringen die de aanmerkelijk belanghouder tegen het tarief van 26,25% kan ontvangen zijn dividenduitkeringen. Die ontvangt hij of zij dan niet in de hoedanigheid van werknemer, maar als aandeelhouder. Kees Huls is zelf aanmerkelijk belanghouder geweest volgens zijn LinkedIn, het is dus curieus dat hij dit niet weet.

Een BV kan echter niet zomaar dividend uitkeren. Er moeten dan wel vrij uitkeerbare reserves zijn en de continuïteit van de onderneming mag door de uitkering niet in gevaar komen. Pas als dat zo is, kan de vergadering van aandeelhouders besluiten dividend uit te keren. Het is goed om te bedenken dat vrij uitkeerbare reserves ontstaan uit de winst van de BV nadat daar al vennootschapsbelasting over is betaald. Dus stel de BV maakt 100 winst, dan gaat daar 16,5 procent vennootschapsbelasting af en blijft 83,5 over. Wordt dat bedrag vervolgens uitgekeerd aan de aandeelhouder, dan gaat er nog een keer 26,25 procent vanaf, zodat er 62,58 overblijft. Van de oorspronkelijke 100 winst is al met al dus 38,42 procent aan belasting afgetikt. Niet geheel toevallig is dat zo ongeveer hetzelfde als de eerste schijf in box 1. Dus hoezo luilekkerland? Aangenomen kan worden dat BV’s, die zijn getroffen door de coronacrises, de komende tijd geen dividend zullen kunnen uitkeren.

Vervolgens hebben de schrijvers het over de bijdrage Ziekenfondswet. Nu kennen we sinds 2006 geen Ziekenfondsen meer in Nederland, maar ik neem aan dat ze de premie Zorgverzekeringswet bedoelen. Deze premie wordt vergoed door de werkgever en komt dus voor zijn rekening. De enige personen in Nederland die dit voor zichzelf betalen zijn ondernemers in het midden en kleinbedrijf en aanmerkelijk belanghouders. Dus als je hiervoor het maximum zou afschaffen draaien vooral de door de schrijvers geprezen familiebedrijven voor die kostenpost op. Overigens kent solidariteit ook grenzen, om die reden is dat maximum jaren gelden ingevoerd.

De schrijvers die op school iets geleerd hebben over de productiefactoren arbeid, kapitaal en natuur, menen dat de factor kapitaal bijna niet belast wordt, volgens hen namelijk 0,13 tot 5,5 procent. Het was misschien beter geweest als ze bij het onderdeel lezen wat beter hadden opgelet. Het tarief dat in box 3 geldt, is namelijk 30 procent. De door hen genoemde percentages zijn achterhaald, voor dit jaar gaat het om 0,06 procent en 5,33 procent, maar dit is niet de belasting die je betaalt, maar het veronderstelde rendement dat behaald wordt met sparen respectievelijk beleggen. Over dat veronderstelde rendement betaal je 30 procent inkomstenbelasting. Naarmate het vermogen hoger is wordt je geacht minder te sparen en meer te beleggen.

Dus stel je had op 1 januari 2020 80.000 euro op een spaarrekening bij de Rabobank, dan ontvang daarover begin volgend jaar, als het mee zit, zegge en schrijve 8 euro rente, want de geldende rente is momenteel 0,01%. Zie goed dat de wetgever een 6 keer zo hoog rendement veronderstelt! Maar het wordt nog erger, want je wordt geacht van die 80.000 euro 67 procent te sparen en 33 procent te beleggen, ook al is dat in werkelijkheid niet zo. Dat betekent dat je geacht wordt een rendement te halen van 1,8 procent. Over die 1,8 procent betaal je dan 30 procent belasting. Praat je over een echtpaar dan is een vrijstelling van toepassing van ongeveer 61.700 euro. Over de resterende 18.300 betaalt het echtpaar 98 euro inkomstenbelasting. Gezien het werkelijk behaalde rendement van 8 euro is het effectieve belastingtarief dan 1.235 procent! Heeft hetzelfde echtpaar de hele 80.000 euro belegd in aandelen, dan betalen ze nog steeds die 98 euro, ook al leiden zo als gevolg van de coronacrisis dit jaar misschien wel een verlies van 30.000 euro.

De schrijvers bepleiten de heffing van box 1 inkomstenbelasting over hogere rendementen dan 5 procent boven de spaarrente. Dat is niet alleen heel moeilijk uitvoerbaar, maar je zult dan ook moeten accepteren dat verliezen worden afgetrokken in box 1. Dat is een groot risico voor de schatkist, om die reden is in 2001 gekozen voor dit systeem, waarmee de overheid al jaren meer rendement belast dan burgers daadwerkelijk realiseren. Box 3 ligt in Den Haag niet voor niets onder vuur. Overigens geldt hetzelfde voor ontwijkingsroutes voor multinationals, die zullen worden aangepakt, maar zoals de schrijvers terecht aangeven zal dat wel in Europees verband moeten.

Al met al bepleiten de schrijvers hogere belastingen door het aanpassen van niet bestaande ongerijmdheden in box 2 en 3. Je kunt nu al voorspellen dat dat niets gaat opleveren. Het afschaffen van een maximum bijdrage in zorgverzekeringswet gaat werkgevers veel geld kosten en met name familiebedrijven die door de coronacrisis zijn getroffen zitten daar niet op te wachten. Het invoeren van meer belastingtarieven gaat ook niet gebeuren, want er is in Den Haag juist een tegengestelde beweging ingezet richting vlaktaks. Dus één lager tarief en weinig of geen aftrekposten.

Het lijkt me daarom verstandig dat schrijvers zich richten op lokale en/of regionale zaken waar ze hopelijk wel verstand van hebben. De belastingheffing kunnen ze beter overlaten aan hun collega’s in Den Haag. Met name bij SP zitten daarvoor zeer deskundige partijgenoten.”

Rieks Koning, Haarle