Aanpassing Nieuwleusenerdijk

REGIO – Vanuit het oosten van Overijssel is er dagelijks veel verkeer dat via de N340, N48 en N377 rijdt. Met name in de spits zijn deze wegen enorm druk. Door de verminderde doorstroming loopt het verkeer vast. Daarnaast zijn de betreffende wegen niet veilig en duurzaam ingericht. De provincie heeft vorig jaar besloten om de wegen aan te passen zodat ook op de langere termijn het verkeer vlotter kan doorstromen. Halverwege dit jaar is er gestart met de werkzaamheden, het project duurt tot circa 2023.

Momenteel wordt de Nieuwleusenerdijk aangepast. In de nacht van 30 op 31 juli is de verkeerssituatie omgebouwd. Dit is eerder dan voorheen werd aangegeven. De werkzaamheden, waaronder de bouw van het viaduct over de Nieuwleusenrdijk, leiden tot verkeershinder en daarom is er per rijrichting één rijstrook beschikbaar. Deze situatie duurt tot 21 september aanstaande. Kijk voor meer en actuele informatie op

staging2.wegaanlive.nl/vechtdalverbinding