Kees Huls: Een boer in het nauw draait rare rondjes

Veel commotie over de acties van onze boeren, die minder publieksvriendelijk lijken te worden. Toch wel veel begrip hiervoor omdat hun belangen absoluut verwaarloosd worden in Zwolle, Den Haag en Brussel.

Door: Kees Huls

Toen de voorloper van de EU (de EEG) werd opgericht, kwamen er steunmaatregelen voor de Nederlandse boeren. Ze liepen toen al voorop, maar met kapitaalintensieve bedrijven die ook nog eens op relatief kostbare grond gevestigd waren. Zo konden zij concurrerend blijven tegenover minder ontwikkelde landen.

Toen het vrije marktdenken opgang ging maken werden veel van deze voordelen afgeschaft en werd de concurrentie met andere landen heviger. Om te kunnen concurreren werd ingezet op inventieve en grootschaliger bedrijven met nog meer kapitaalbeslag, daarin “gesteund” door banken, zuivel- en voederconcerns. Deze laatsten waren vroeger daadwerkelijk coöperatief, waarbij de belangen van de boeren voorop stonden. In naam zijn deze organisaties nog steeds coöperatief maar lijken steeds meer alleen geïnteresseerd in hun eigen verdienmodellen.

Tijdens de vorige (banken)crisis werd de superheffing afgeschaft en werden de boeren door de overheid en banken gestimuleerd uit te breiden en nieuwe, grotere stallen te bouwen. Hierdoor was de agrarische sector voor aannemers, installateurs en dergelijke de enige sector waar nog bouwactiviteiten waren.

Toen de stallen klaar waren en gevuld konden worden met meer dieren, diende zich plotsklaps de ammoniakcrisis aan waardoor de veestapel van overheidswege beperkt moest worden. Dit terwijl deze sector ver voorop liep bij het terugdringen van de ammoniakuitstoot (65% reductie vanaf 1990, waarin ook weer veel geïnvesteerd werd). Toch waren de boeren de enigen die draconische maatregelen opgelegd kregen, waardoor er grote problemen ontstonden in hun financiële situatie. De overheid voelde zich niet geroepen om iets te doen.

Vorig jaar werd de stikstofcrisis de druppel die de emmer deed overlopen. Nu bleek duidelijk hoe andere sectoren zoals verkeer, luchtvaart en bouw bevoordeeld dreigden te worden in dit dossier en de boeren geslachtofferd. Logisch dat dit,  wanneer normale communicatie onmogelijk blijft, dit leidt tot bijzondere acties die niet altijd even publieksvriendelijk zijn. Deze mensen vechten voor hun boterham en mogen van hun democratische rechten gebruik maken in wat voor velen een doodsstrijd zou kunnen worden.

Het probleem met boeren is, is dat zij per definitie individualisten zijn. Ze “wark’n” veel liever dan “lull’n”. Hierdoor hebben zij niet voldoende ingegrepen bij hun verlies aan invloed op hun coöperaties en kwamen zij meer en meer geïsoleerd te staan. Nu het water aan de lippen staat, ontstaan er allerlei nieuwe belangengroepen. Helaas weten zij hun krachten niet te bundelen, maar vechten ze elkaar soms de tent uit.

Het is nu aan de EU en onze regering om met een echt beleid en toekomstvisie te komen om de grotendeels door hen gecreëerde problemen aan te pakken en op te lossen. Deze instanties zijn voor vrije markten, die echter steeds minder bestaansrecht hebben door juist hun steeds striktere regelgeving. Het zal wellicht nodig zijn om bepaalde agrarische activiteiten te beperken, maar zorg dan wel dat onze boeren dan nog een fatsoenlijk inkomen kunnen genieten.

Op korte termijn zou het (weer) invoeren van wettelijke minimum prijzen voor melk-, vlees- en landbouwproducten de boeren lucht kunnen geven. Dit moet dan wel in EU- verband om de concurrentiepositie niet aan te tasten. Om biologische trends te versterken zouden verschillende minimumprijzen gehanteerd kunnen worden om deze richting te stimuleren.

Het nu door de Regio IJsselland afgekondigde demonstratieverbod voor tractoren slaat nergens op. Het is een inbreuk op democratische rechten, wanneer geen regels overtreden worden (zoals bijvoorbeeld het rijden met de trekker op de snelweg). Dit moet direct van tafel.

Vergeet niet dat een trekker karakteristiek is voor een boer. Net als een ambulance voor de zorgsector en een kleurig bestickerde wagen met zwaailichten voor de politie, die waarschijnlijk maandag weer langzaam rijdend naar Den Haag zal gaan.

Kees Huls
Raalte

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.