‘Gezamenlijke oplossing stikstofproblemen’

Zes gebiedstafels in Overijssel met plek voor landbouw, natuur, gemeenten en waterschappen

RAALTE – Salland (met onder meer de gemeenten Raalte, Olst-Wijhe en Deventer) is een van de zes regio’s in Overijssel waar gezamenlijk moet worden gewerkt aan de aanpak van de stikstofproblemen en aan natuurherstel. Gedeputeerde Staten van Overijssel denken dat met deze recent gepresenteerde plannen voor een ‘gebiedsgerichte aanpak’ de problemen het beste kunnen worden opgelost.

‘Klein genoeg om elkaar te kennen en groot genoeg om slimme combinaties te maken op regionaal niveau’, zo motiveert het college de keuze en indeling van de zes gebieden. Behalve Salland zijn dat het Vechtdal, Noordwest-Overijssel, Noordoost-, Zuidoost- en West-Twente met elk drie tot vijf gemeenten en enkele Natura 2000- gebieden.

“In elk gebied willen we zo snel mogelijk aan de slag”, zo stelt het Overijsselse college. “Allereerst door met elkaar concrete knelpunten te inventariseren, vervolgens de knelpunten op te lossen en proefprojecten te starten. Door de juiste partijen met elkaar aan tafel te zetten, verwachten we creatieve oplossingen zodat onder andere infrastructurele en woningbouwprojecten uitgevoerd kunnen worden en (agrarische) bedrijven ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen. Doel is elkaar te helpen en inspireren en ongewenste neveneffecten van mogelijke oplossingsrichtingen te voorkomen.”

Binnen elk gebied moeten vertegenwoordigers van de landbouw, natuur, gemeenten en waterschappen met elkaar in gesprek gaan in zogenaamde ‘gebiedstafels’ om gezamenlijk oplossingen te vinden voor het eigen gebied. In Noordoost-Twente, Noordwest-Overijssel en in het Vechtdal zijn de eerste ambtelijke voorbereidingen al getroffen, in de andere drie gebieden start deze zo spoedig mogelijk.

Bestaand

Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande bestuurlijke samenwerkingsverbanden. In het Vechtdal wordt bijvoorbeeld gekeken of er aangesloten kan worden bij het bestaande ‘Ruimte voor de Vecht’. Als vertrekpunt wordt per natuurgebied de haalbaarheid onderzocht van de streefwaarde van het kabinet: 50 procent van de stikstofgevoelige hectares onder de KDW (Kritische Depositie Waarde, de norm waarboven schade aan de natuur ontstaat) brengen in het jaar 2030.

Wel verwijst GS naar de grote invloed van buitenlandse stikstofbronnen op natuurgebieden in een grensprovincie als Overijssel. GS: ‘Vanuit onze rol als gebiedsregisseur zullen we als provincie het initiatief nemen maar het welslagen staat of valt met de bijdrage van alle gebiedspartners, ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Vertrouwen, open communicatie, onderling begrip en verbinding zijn de waarden van waaruit we samen willen werken in de gebieden. Door samen aan tafel te zitten, gaan we er vanuit dat alle betrokkenen zich inspannen om samen tot oplossingen te komen en elkaar niet te verrassen. Daarbij is ook communicatie met en betrokkenheid van onze inwoners en bedrijven van belang. De manier waarop zal per (deel-) gebied vorm krijgen.”

De eerste concrete resultaten worden al voor het einde van het jaar verwacht, net als een analyse van de opgaven per gebied.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.